1. Voor wie
 2. Ondernemers
 3. Bedrijfsoverdracht
 4. Academie voor Bedrijfsoverdracht
Twee generaties op een trap

Academie voor                            Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsopvolging

blog
Leren van de fouten van vorige generaties.
lees de blog

Bereid u goed voor op de opvolging

Bedrijfsoverdracht is een bijzonder proces, zowel voor overdragers als opvolgers. Er zijn veel zakelijke en persoonlijke vraagstukken waarover u het samen eens moet worden. De Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht, die samen met TIAS School for Business and Society wordt uitgevoerd, besteedt aandacht aan alle facetten van de overdracht en bereidt opvolgers in het familiebedrijf voor op hun toekomstige rol.

Het ontwikkelen van leiderschap van de volgende generatie staat centraal tijdens de Academie voor Bedrijfsoverdracht. U gaat dieper in op het proces, de inhoudelijke kennis over het runnen van een familiebedrijf en de psychologische veranderingen op de werkvloer. Na deze opleiding heeft u de basis gelegd om de succesvolle overdracht samen met uw overdrager(s) vorm te geven.  

Wat haalt u hieruit?

De opleiding is geschikt voor opvolgers binnen en buiten de familie. Naast de theoretische en praktische kennis om u voor te bereiden op de overdracht, brengt de academie het volgende:
 • U beschikt over een basisplan waarmee u vervolgstappen kunt nemen in de overdracht
 • U weet wat (financiële) waarde creatie inhoudt voor uw bedrijf
 • U heeft zowel uw eigen leiderschapskwaliteiten als die binnen het bedrijf in kaart gebracht

Wat haalt u hieruit?

 • U beschikt over een basisplan waarmee u vervolgstappen kunt nemen in de overdracht
 • U weet wat (financiële) waarde creatie inhoudt voor uw bedrijf
 • U heeft zowel uw eigen leiderschapskwaliteiten als die binnen het bedrijf in kaart gebracht
De opleiding is geschikt voor opvolgers binnen en buiten de familie. Naast de theoretische en praktische kennis om u voor te bereiden op de overdracht, brengt de academie het volgende:

Het programma

academie voor bedrijfsoverdracht
Na een persoonlijk intakegesprek over uw behoeften en drijfveren, volgt u 5 modules van één dag. Uw eigen bedrijfs- of familieproject vormt de basis voor uw leerpad tijdens de Academie. Zo kunt u zich richten op een Opvolgingsplan, Familiestatuut of Businessplan. Tijdens de leergang komt u tweemaal bijeen in projectgroepen, welke worden begeleid door specialisten van Van Lanschot.
Het is ook mogelijk om uw managementteam, familieleden of andere stakeholders erbij te betrekken. De opleiding bieden we u aan in samenwerking met Tias School for Business and Society. Onze 11e leergang start op 21 september 2023. Hebt u interesse in de leergang van 2023? Neem dan contact met ons op.
 • Dag 1: Kick-off 
  De eerste module gaat van start met een inleiding voor het bedrijfs- of familieproject waar u tijdens het hele programma mee aan de slag gaat. We sluiten af met een college over Personal Leadership.
 • Dag 2: Strategie & Innovatie
  Veel bedrijven worden zozeer in beslag genomen door de dagelijkse gang van zaken, dat ze niet toekomen aan het formuleren en implementeren van een effectieve innovatiestrategie. Innovatie is een randvoorwaarde om de continuïteit van jouw onderneming veilig te stellen en het is bovendien een goed uitgangspunt voor de beoordeling van toekomstige investeringen. In deze module worden zowel de technologische als de sociale aspecten van innovatie aan de orde gesteld.U leert welke waardedrijvers uw onderneming heeft en hoe u deze kunt inzetten naar de toekomst. Het strategisch plan bepaalt de koers van uw onderneming en is het uitgangspunt voor de beoordeling van toekomstige investeringen.
 • Dag 3: Financieel management zakelijk en privé
  U leert hoe u grip houdt op de ontwikkeling van de financiële waarde van uw bedrijf. Denk hierbij aan onderwerpen zoals meten van de prestatie van het bedrijf en het vaststellen van de vermogenskosten. Er wordt ook ingegaan op de vraag hoe men investeringskeuzes maakt. Deze onderwerpen brengen we in verband met de financiering en het dividendbeleid van het bedrijf, de financiële planning en vermogensopbouw in privé en de estate planning. De rode draad van deze module is hoe u de financiële relatie tussen familie en bedrijf moet managen.
 • Dag 4: Governance
  Met een goed georganiseerd bestuur wordt de relatie tussen de familie en het bedrijf optimaal benut. Naast de formele juridische aspecten van de verhoudingen tussen aandeelhouders, directie en toezichthouders komen ook onderwerpen aan de orde zoals de principes van goed bestuur, de familie en eigendomstrategie en het werven en binden van extern management en toezichthouders.
 • Dag 5: Leiderschap & Verandering
  Het leiderschap in het familiebedrijf stelt extra eisen aan zowel de opvolgers als overdragers. De leidersrol van de opvolger wordt sterk bepaald door de markt en de veranderingen die in het bedrijf moeten worden doorgevoerd. Ook bepalend is of er met andere familieleden en met externe managers moet worden samengewerkt. In deze module wordt aandacht besteed aan zowel leiderschapscompetenties als de teamvorming binnen het bedrijf en de familie.
Familie Loven volgde de Academie voor Bedrijfsoverdracht van Van Lanschot en TiasNimbas

De opleiding gaf me handvatten voor de overdracht

testimonial
Eliane Loven | Loven Groep
Samen met Stephanie neem ik het stokje over van mijn vader Leo Loven. Waar de meeste opleidingen vrij breed zijn, sloot de Academie voor Bedrijfsoverdracht naadloos aan op onze situatie. We kregen uitleg over de jaarrekening, de notaris en het uitstippelen van de strategie. Ook gingen we aan de slag met een praktijkgerichte business case en SWOT-analyse. Inmiddels is de bedrijfsoverdracht in gang gezet. De opleiding heeft me handvatten gegeven, ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

  Meer weten? Neem contact op met Joost van Aken of met uw Private Banker

  contact
  Joost van Aken
  Joost van Aken
  BUSINESS ADVISOR
  Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel