Vermogensbeheer A La Carte: hoe werkt het

Wij heten u van harte welkom bij Van Lanschot. Met deze informatie kunt u snel en makkelijk uw weg vinden in Vermogensbeheer A la Carte. Deze informatie is een aanvulling op informatie die u al hebt ontvangen. Wij raden u aan om de Algemene Voorwaarden, de Voorwaarden Private Banking en de Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte goed door te lezen. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met uw private banker of relatiemanager.

1

Starten

Voordat u kunt starten met Vermogensbeheer A la Carte, tekent u eerst uw overeenkomst. Daarna openen wij uw vermogensbeheerrekening. Vanaf dat moment kunt u ons opdracht geven om geld over te boeken van uw vaste tegenrekening of spaarrekening. Uw vaste tegenrekening is een betaalrekening of overboekrekening beleggen die u bij ons aanhoudt. Zodra het geld op uw vermogensbeheerrekening staat, beginnen wij met het beheer van dit vermogen.


Overboeking geld naar vermogensbeheerrekening

Het minimale instapbedrag voor een portefeuille in Vermogensbeheer A la Carte is € 500.000.

Geld zichtbaar op uw vermogensbeheerrekening

Het minimale instapbedrag voor een portefeuille in Vermogensbeheer A la Carte is € 500.000.

Inleggen orders voor aankoop beleggingen

U kunt de aankopen in uw portefeuille online volgen op Mijn Van Lanschot. Daar vindt u een overzicht van alle transacties die we voor u hebben uitgevoerd. Bij Vermogensbeheer A la Carte belegt u in beleggingsfondsen. Sommige van deze beleggingsfondsen zijn niet dagelijks verhandelbaar. Het duurt maximaal drie dagen voordat een fonds is aangekocht. Voor alternatieve beleggingen moet u rekening houden met een langere doorlooptijd.

Uw vermogen is belegd volgens de visie van Van Lanschot Bankiers en Kempen Capital Management

U kunt de aankopen in uw portefeuille online volgen op Mijn Van Lanschot. Daar vindt u een overzicht van alle transacties die we voor u hebben uitgevoerd. Bij Vermogensbeheer A la Carte belegt u in beleggingsfondsen. Sommige van deze beleggingsfondsen zijn niet dagelijks verhandelbaar. Het duurt maximaal drie dagen voordat een fonds is aangekocht. Voor alternatieve beleggingen moet u rekening houden met een langere doorlooptijd.

2

Storten en onttrekken

Storten

U zorgt eerst voor voldoende saldo op uw vaste tegenrekening of uw spaarrekening. Daarna geeft u uw banker opdracht om het gewenste bedrag over te boeken naar uw vermogensbeheerrekening. Zodra het geld op uw vermogensbeheerrekening staat, starten wij met het aankopen van de beleggingen. Soms beleggen we niet het hele bedrag. Dit is afhankelijk van de beleggingsafspraken die we met u hebben gemaakt.

Onttrekken

U kunt uw banker opdracht geven om geld op te nemen van uw vermogensbeheerrekening. Het minimale bedrag daarvoor is € 10.000. De totale waarde van uw portefeuille moet na onttrekking nog € 100.000 of meer bedragen. Onder dit bedrag kunnen wij uw portefeuille niet meer beheren.

Is het opnamebedrag volledig beschikbaar op uw vermogenbeheerrekening, dan boeken wij dit direct over naar uw vaste tegenrekening. Zo niet, dan geven wij eerst opdracht tot verkoop van beleggingen. Het bedrag staat dan uiterlijk zes beursdagen na uw opdracht op uw vaste tegenrekening.

3

Hoe werkt het?

Uw risicoprofiel

U bent tijdens het gesprek met uw banker een risicoprofiel overeengekomen. Als u dit risicoprofiel wilt wijzigen of als er iets verandert in uw financiële situatie of uw doelstellingen, neemt u dan contact op met uw banker.

Wij beleggen verantwoord

Een duurzaam beleggingsproces weegt naast financiële data ook niet-financiële data mee. Wij kiezen nadrukkelijk voor een dialoog met bedrijven en fondsmanagers en voor uitsluiting waar engagement niet effectief blijkt. Meer hierover vindt u op vanlanschot.nl/aanbod/beleggen/verantwoord-beleggen.

Keuzes in uw portefeuille

U kunt zelf een aantal keuzes maken. Samen met uw risicoprofiel vormen deze keuzes de basis van de beleggingsafspraken die u met ons maakt. U bepaalt in een gesprek met uw private banker wat passend voor u is. U kunt deze keuzes altijd zonder kosten aanpassen.

1. Alternatieve beleggingen

U kunt ervoor kiezen om alternatieve beleggingen, zoals hedgefunds, op te nemen in uw portefeuille. Houdt u dan wel rekening met de beperkte verhandelbaarheid van deze beleggingen op korte termijn. Als u de alternatieve beleggingen in uw portefeuille wilt verkopen, dan kan dit tot zes maanden duren. Voor meer informatie over alternatieve beleggingen hebben wij een HedgefundWijzer. Deze kunt u vinden op vanlanschot.nl/hedgefondswijzer.

2. Beleggingsfondsen

U kunt kiezen voor actief of passief beheerde beleggingsfondsen. Passief beheerde beleggingsfondsen zijn indexfondsen of indextrackers. In beide gevallen maakt u gebruik van onze expertise in het analyseren van fondsen en krijgt u toegang tot zorgvuldig geselecteerde fondsbeheerders. De onderliggende beheerkosten van actieve fondsen zijn meestal hoger dan die van passieve fondsen. U maakt een afweging tussen kosten en rendement.

3. Obligaties Investment Grade

U kunt ervoor kiezen om deze hoofdzakelijk te laten invullen met individuele obligaties. Wij gebruiken hiervoor dan zoveel mogelijk staats- of staatsgerelateerde obligaties genoteerd in euro. Meer informatie hierover vindt u op vanlanschot.nl/obligatiewijzer. Deze keuze tussen individuele obligaties en obligatiefondsen bieden we niet meer aan aan nieuwe klanten.

4

Online rapportage

Mijn Van Lanschot

Mijn Van Lanschot is de online omgeving waarin u toegang krijgt tot uw persoonlijke financiële gegevens. Behalve een overzicht van uw rekeningen en producten vindt u daar ook de gegevens van uw banker, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. U kunt zelf uw persoonlijke gegevens aanpassen en direct berichten naar uw banker sturen. Als u naast uw vermogensbeheerrekening ook een betaalrekening hebt, dan kunt u ook online bankieren. Om in te loggen maakt u gebruik van een digipas of een Van Lanschot Webber.
In Mijn Van Lanschot kiest u in de menubalk voor Vermogensbeheer. Daar vindt u alle informatie en rapportages over uw portefeuille. Denk hierbij aan de waarde van uw portefeuille, maar ook aan het rendement en de transacties.

Vermogensbeheer App

Via onze Vermogensbeheer App hebt u altijd en overal inzicht in uw portefeuille. U kunt eenvoudig uw rendement inzien, het laatste beursnieuws lezen en contact opnemen met uw adviseur. U vindt onze app in de App-store onder de naam ‘Van Lanschot Vermogensbeheer App’.

Beleggingsinformatiesite

U krijgt toegang tot onze Beleggingsinformatiesite. Daar houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de financiële markten in relatie tot uw portefeuille. U krijgt een maandelijkse nieuwsbrief.

5

Belangrijke documenten

1. Kwartaalrapportage

Vier keer per jaar ontvangt u een uitgebreide kwartaalrapportage van uw beheerportefeuille. In de kwartaalrapportage vindt u onder meer:
– een verslag van de vermogensbeheerder,
– de ontwikkeling van uw vermogen,
– de transacties in uw portefeuille.

Uw kwartaalrapportages vindt u in Mijn Van Lanschot. Wilt u de kwartaalrapportages liever per post ontvangen? Geeft u dit dan door aan uw private banker.

2. Factuur beheervergoeding

Vier keer per jaar ontvangt u van ons een factuur voor de beheervergoeding. Hierin staat het bedrag van de beheervergoeding dat we incasseren van uw vermogensbeheerrekening. Daarvoor hoeft u dus zelf niets te doen.

6

Kosten

Beheervergoeding

De beheervergoeding bestaat uit een vergoeding voor het beheren van uw vermogen en de beleggingsdiensten die daarbij zijn inbegrepen. Uw beheervergoeding is afhankelijk van uw risicoprofiel. Als uw risicoprofiel wijzigt, dan wijzigt ook het tarief voor de beheervergoeding.

Voor de berekening van de beheervergoeding gaan wij uit van een gemiddelde waarde van uw belegde vermogen (inclusief opgelopen rente) in een kalenderkwartaal. Wij berekenen dit gemiddelde vermogen door de waarden aan het einde van vier maanden bij elkaar op te tellen en te delen door vier. De slotwaarde van het vorige kwartaal geldt daarbij als beginwaarde voor het lopende kwartaal.

De actuele tarieven en de kosten die in de beheervergoeding zijn inbegrepen en eventuele andere kosten vindt u op vanlanschot.nl/tarieven. Meer informatie over deze kosten vindt u op vanlanschot.nl/voorwaarden.

Andere kosten

Naast de beheervergoeding betaalt u soms per transactie nog andere kosten. Bijvoorbeeld de kosten die wij aan beleggingsfondsen moeten betalen, zoals handelskosten, of kosten voor het omrekenen van buitenlandse valuta naar euro. Ook kosten en belastingen die derden in rekening brengen in verband met het beheer belasten wij aan u door.

Indirecte kosten

Naast de directe kosten die wij u in rekening brengen, zijn er ook indirecte kosten. Dit zijn de kosten die een aanbieder van beleggingsproducten in rekening brengt voor de beleggingen in uw portefeuille. De indirecte kosten betaalt u niet rechtstreeks, maar zijn verwerkt in het rendement of de koers van de belegging. De indirecte kosten staan vermeld in het prospectus van het beleggingsfonds en ook in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) van het fonds.

7

Beëindigen

U kunt uw vermogensbeheerovereenkomst opzeggen. U geeft dan aan wat u met uw beleggingen wilt doen. Zodra wij het beheer van uw vermogen hebben stopgezet, zorgt uw banker voor de gewenste afwikkeling van uw portefeuille. De vermogensbeheerovereenkomst eindigt zodra er geen geld en beleggingen meer op uw vermogensbeheerrekening staan.

Beleggingen behouden

U stemt met ons een andere vorm van dienstverlening af voor het houden van de beleggingen. Nadat u die overeenkomst hebt getekend, boeken wij uw beleggingen kosteloos over naar de nieuw geopende effectenrekening.

Beleggingen verkopen

U geeft ons opdracht om uw beleggingen te verkopen. Hiervoor betaalt u 0,30% per transactie. Dit zijn variabele kosten die zijn vrijgesteld van btw.

Beleggingen overboeken naar een andere bank

Voor de girale leveringen van uw beleggingen naar een beleggingsdepot bij een andere bank betaalt u kosten (inclusief btw) aan ons. Deze kosten berekenen wij per belegging (titel). De kosten bedragen € 18,15 per belegging op een Europese beurs, € 24,20 per belegging op een niet-Europese beurs en € 60,50 per niet-beursgenoteerde belegging.

Niet alle beleggingen zijn over te boeken naar andere banken. Die beleggingen verkopen we voor u. Per transactie brengen wij u 0,30% in rekening. Dit zijn variabele kosten die zijn vrijgesteld van btw.


Verkopen of overboeken van beleggingen

Ontvangst opzegging vermogensbeheerovereenkomst. Stopzetten van de beheervergoeding.

Op uw verzoek stoppen we het beheer en zetten we uw vermogensbeheerrekening om in een vermogensbeheerekening in afwikkeling.

Inleggen verkoop/overboeking beleggingen.

Beleggingen uit Vermogensbeheerportefeuille verkocht. (Vanwege de beperkte verhandelbaarheid voor alternatieve beleggingen kan het tot maximaal zes maanden duren voordat deze zijn verkocht).


Beheervergoeding

We berekenen de beheervergoeding over het aantal dagen vanaf het begin van het lopende kwartaal tot en met de datum waarop wij het beheer hebben stopgezet. Wilt u tijdens het eerste jaar stoppen, dan brengen wij de beheervergoeding over het gehele jaar rekening.

8

Informatie en contact

Wij streven ernaar onze klanten kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke aandacht te bieden. Bent u toch niet tevreden? Laat het ons weten! Wij stellen uw klacht, vraag of suggestie zeer op prijs. Meer informatie hierover vindt u op vanlanschot.nl/niet-tevreden.

Contact met Client Services

Voor algemene vragen kunt u bellen of mailen met Client Services. Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot