Een onstuimige herfst

Gebeurtenissen als de Amerikaanse verkiezingen zorgen voor veel beweeglijkheid op de financiële markten. Maar ze bieden ook kansen.

Het eerste halfjaar zagen we een herstel op de wereldwijde aandelenmarkten. Wel was er sprake van regionale verschillen. Zo bleven Europese indices, uitgezonderd de AEX-index, achter bij de rest van de wereld. Aandelen uit Azië en opkomende landen daarentegen waren de koplopers in 2016. De Europese rente naderde in 2016 het nulpunt, waardoor obligaties wederom een bovengemiddeld rendement lieten zien. Bedrijfsobligaties profiteerden daarnaast van het verruimde opkoopprogramma van de ECB.

Nieuwsbrief Verenigingen en stichtingen oktober 2016 - wereldkaart financiele markten

Aandelen blijven favoriet

Onze groeiverwachtingen voor de regio’s Opkomende landen en Azië (exclusief Japan) hebben we opwaarts bijgesteld. Zie de hieronder de Investment clock voor onze visie op alle regio’s.

Nieuwsbrief verenigingen en stichtingen oktober 2016 - investment clock

Hoewel de rente voorlopig laag blijft, vinden we obligaties nog steeds onaantrekkelijk gewaardeerd. Aandelen blijven favoriet, maar we zijn nu wel iets voorzichtiger. Regionaal prefereren we Europese en Aziatische aandelen boven Amerikaanse. We nemen een ‘beneden gemiddeld’ beleggingsrisico, omdat we de komende periode grotere beweeglijkheid verwachten op de financiële markten. Door extra cash aan te houden, kunnen we inspelen op de kansen die dit biedt.

Onzekerheden beïnvloeden beleggerssentiment

Na een betrekkelijk rustige zomer, verwachten we een hete herfst voor de financiële markten. De beweeglijkheid op financiële markten neemt waarschijnlijk weer toe, vanwege:

  • de verkiezingen in de VS en de daaraan voorafgaande debatten door Donald Trump en Hillary Clinton;
  • speculaties over de timing van een nieuwe rentestap door de Federal Reserve. Economische cijfers in de VS zullen die speculaties steeds blijven voeden;
  • economische cijfers in Europa die de ECB onder druk kunnen zetten om extra monetaire maatregelen te treffen… of juist niet;
  • onzekerheid over Deutsche Bank en de geruchtenstroom over besmetting naar andere financiële instellingen in Europa.

Voorspellen is gevaarlijk

Bovenstaande gebeurtenissen en ontwikkelingen tasten onze middellange economische groeiverwachtingen niet aan. Wel zullen ze het beleggerssentiment beïnvloeden. De grote beweeglijkheid die we verwachten biedt mogelijk beleggingskansen. Bijvoorbeeld als Donald Trump en niet Hillary Clinton wordt gekozen als de nieuwe Amerikaanse president. We verwachten niet dat dit gebeurt, maar het Brexit-referendum heeft ons geleerd dat voorspellen gevaarlijk kan zijn. In ieder geval denken we dat de verkiezing van Trump een negatieve verrassing zou zijn voor financiële markten. Als het kruit dan is opgedroogd, is er wellicht sprake van een mooi instapmoment.

Van Lanschot ondersteunt fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties met adviezen en oplossingen op maat. Van optimale regie over het vermogen tot ondersteuning bij governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot