Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over Van Lanschot? Misschien is die al eerder gesteld. Kijk daarvoor in de lijst hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Kies een onderwerp:
De 10 meest gestelde vragen
 • De 5 meest gestelde vragen (5)
 • Online Bankieren (27)
 • Betalen (21)
 • Contactloos betalen (6)
 • Beleggen (7)
 • Vermogensbeheer-app (21)
 • Hypotheken (12)
 • Sparen (5)
 • Financieren (5)
 • Verzekeren (1)
 • Feestdagen (2)
 • Belastingaangifte (3)
 • Overlijden (2)
 • Uw geldzaken op orde houden (1)
 • Niet tevreden (3)
Wat is de actuele hypotheekrente?

De actuele hypotheekrentes vindt u op de pagina Tarieven hypotheken.

Hoe boek ik geld over naar een ander land dan Nederland? (met demovideo)

Standaard staat alleen Nederland open als land waarbinnen u kunt overboeken. In Mijn Van Lanschot kunt u zelf een ander land toevoegen. Bij het toevoegen van een land kunt u een termijn van maximaal één jaar instellen.

In de video ziet u stap voor stap hoe u dit doet. U kunt dit ook nalezen in:
Mijn Van Lanschot - Hoe stel ik een land in (pdf)

Let op: na het tekenen van uw wijziging duurt het altijd één uur voordat de instellingen actief zijn.

Hoe pas ik een geagendeerde of periodieke overboeking aan? (met demovideo)

In de video ziet u hoe u een geagendeerde of periodieke overboeking aanpast in Mijn Van Lanschot. U kunt dit ook nalezen in:
Mijn Van Lanschot - Hoe pas ik een geagendeerde of periodieke overboeking aan? (pdf)

Hoe berekent Van Lanschot de hypotheekrentevergoeding (voorheen boeterente)?

De berekening van de vergoeding bij een aflossingsvrije lening bestaat uit twee stappen. Eerst berekenen we de misgelopen rente-inkomsten. Vervolgens maken we de misgelopen rente-inkomsten contant met behulp van de contante waarde-methode.

In de berekening maken we gebruik van de volgende gegevens van uw lening:

 • Oorspronkelijke hoofdsom
 • Restant hoofdsom
 • Bedrag aflossing
 • Huidig rentepercentage
 • Overeengekomen standaardrente
 • Vergelijkingsrente
 • Resterende rentelooptijd

De overeengekomen standaardrente van uw lening is het huidig rentepercentage van uw lening zonder individuele risico-opslagen en kortingen. De overeengekomen standaardrente leggen wij vast op de ingangsdatum van de rentelooptijd in ons hypotheeksysteem.

Voor de vergelijkingsrente gebruiken wij de actuele standaardrente voor hypotheekleningen. De rentelooptijd van de actuele standaardrente is gelijk aan de resterende rentelooptijd van uw hypotheeklening op het moment van de wijziging van de hypotheekrente. Dit rentepercentage is zonder persoonlijke opslagen en/of kortingen. Bieden wij de resterende rentelooptijd niet standaard aan? Dan berekenen wij de vergelijkingsrente zo nauwkeurig mogelijk met de rentepercentages van de dichtstbijzijnde rentelooptijden.

Hebt u een lening met een lineaire of annuïteiten aflossing? Dan berekenen we de maandelijkse lineaire aflossing of annuïteit opnieuw over het verschil tussen de restant hoofdsom en het bedrag dat u in het lopende jaar zonder vergoeding nog mag aflossen. In de berekening van de misgelopen rente-inkomsten verrekenen we de nieuw berekende maandelijkse lineaire aflossing of annuïteit.

Voorbeeldberekening vergoeding hypotheekrente verlagen

Op 1 mei besluit u een lagere hypotheekrente voor uw aflossingsvrije hypotheeklening te kiezen. Op dat moment is uw hypotheeklening € 500.000,-.

Oorspronkelijke hoofdsom € 500.000,-
Restant hoofdsom € 500.000,-
Bedrag aflossing € 500.000,-
Huidig rentepercentage 2,30 %
Overeengekomen standaardrente 2,10 %
Vergelijkingsrente per 1 mei 1,60 %
Resterende rentelooptijd 36 maanden


De vergoeding berekenen wij over het verschil tussen € 500.000,- en het bedrag waarmee u per jaar zonder vergoeding mag aflossen. Dit percentage is standaard 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar.

Stap 1: Berekenen misgelopen rente-inkomsten

De misgelopen rente is het verschil tussen de overeengekomen standaardrente en de vergelijkingsrente (= de actuele standaardrente). Dit is voor uw lening:
Overeengekomen standaardrente (2,10 %) – vergelijkingsrente (1,60 %) = 0,50 %.

De misgelopen rente-inkomsten berekenen we met de volgende formule: (Resterende hoofdsom – vergoedingsvrij bedrag) x (misgelopen rente / 12).

Dit is voor uw lening:
Resterende hoofdsom (€ 500.000,-) – vergoedingsvrij bedrag (€ 100.000,-) =
€ 400.000,-.

De misgelopen rente-inkomsten per jaar zijn € 400.000,- x 0,50 % = € 2.000,-. Per maand is dit € 166,666667. Voor de resterende rentelooptijd van 36 maanden zijn de totaal misgelopen rente-inkomsten voor de bank: € 6.000,-.

Stap 2: Contant maken van de misgelopen rente-inkomsten

De misgelopen rente-inkomsten maken we contant omdat u de misgelopen rente-inkomsten in één keer betaalt in plaats van over de resterende maanden van de rentelooptijd. Hierdoor zijn onze misgelopen rente-inkomsten lager, waardoor de vergoeding lager is.

De uiteindelijke vergoeding stellen we vast door de misgelopen rente-inkomsten per maand contant te maken tegen de vergelijkingsrente met de volgende formule:

Misgelopen rente-inkomsten per maand / (1 + vergelijkingsrente per maand)x.

Waarbij x de maand is waarover de vergoeding wordt berekend. De misgelopen rente-inkomsten per maand zijn € 166,666667 en de vergelijkingsrente per maand berekenen wij als volgt: 1,60 % / 12 = 0,1333 %.

De berekening voeren we net zo vaak uit als het aantal maanden van de resterende rentelooptijd.
Maand 1: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))1 = € 166,44
Maand 2: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))2 = € 166,22
Etc.
Maand 36: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))36 = € 158,86

De contant gemaakte vergoedingen per maand tellen we bij elkaar op. Hiermee komen we op de door u te betalen vergoeding van € 5.854,47.

Waarom vraagt Van Lanschot mij naar mijn fiscale woon- of vestigingsplaats?

De Nederlandse overheid wisselt sinds 2017 met meer dan negentig landen automatisch financiële gegevens van bedrijven en personen uit om belastingontduiking tegen te gaan. Per 1 januari 2016 zijn alle financiële instellingen in Nederland daarom wettelijk verplicht om voor nieuwe klanten vast te stellen waar hun fiscale woon- of vestigingsplaats is.

Bent u een nieuwe klant, opent u een nieuwe rekening of geeft u een wijziging aan ons door? Dan kan dat betekenen dat Van Lanschot u vraagt om een formulier in te vullen waaruit blijkt waar uw fiscale woon- of vestigingsplaats is. Het is ook mogelijk dat we  u dit vragen als we een bestaande indicatie hebben dat u mogelijk in het buitenland fiscaal woonachtig/gevestigd bent.

Wij geven uw  gegevens door aan de Belastingdienst. Is sprake van een buitenlandse woon- of vestigingsplaats binnen Europa of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om gegevens uit te wisselen, dan geeft de Belastingdienst uw gegevens door aan het betreffende land.

Wat is Common Reporting Standard (CRS)?

De wettelijke verplichting op basis waarvan banken en belastingdiensten automatisch financiële gegevens van bedrijven en personen uitwisselen heet CRS: Common Reporting Standard.

Wat is het verschil tussen CRS en FATCA?

CRS is geënt op het Amerikaanse FATCA. De doelgroep waarop CRS van toepassing is, is aanzienlijk breder. De FATCA-wetgeving vraagt financiële instellingen om Amerikaanse klanten te identificeren. De CRS-wetgeving vraagt financiële instellingen om klanten die belastingplichtig zijn in ruim negentig andere landen te identificeren.

CRS-formulieren

Hebt u van ons een brief ontvangen met het verzoek om het bijgesloten CRS-formulier in te vullen, en hebt u het niet meer in uw bezit? Dan kunt u het formulier ook hier downloaden. Wij verzoeken u het formulier uit te printen, te ondertekenen en vervolgens een scan te sturen naar fatca.crs@vanlanschot.com.

Meer lezen

De brochure ‘Uw fiscale woon- of vestigingsplaats: Waarom vraagt uw bank er naar?’ van de Nederlandse Vereniging van Banken vertelt u wat banken doen om de wettelijk vereiste gegevens voor CRS te verzamelen en wat dit voor klanten betekent.

 

Hebt u nog vragen?

Bel ons dan gerust of neem via e-mail contact met ons op

Contact

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot