Zonder levenstestament aan willekeur overgeleverd? Drie aandachtspunten

Zonder levenstestament aan willekeur overgeleverd? Drie aandachtspunten

Wie behartigt uw zaken als u onverwacht uitvalt door ziekte of een ongeval? Maakt u daar nu al afspraken over, zodat u alles zelf kunt bepalen? Of laat u het afhangen van de besluiten van anderen?

We worden ouder en dat gaat vaak gepaard met gebreken. Daarnaast zijn er steeds meer complexe gezinssamenstellingen. Daarom willen veel mensen hun zaken goed en op tijd vastleggen. Steeds meer klanten kiezen er daarom voor om bij de notaris een levenstestament te laten opmaken. In 2014 verdubbelde dit aantal bijna ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Testament tijdens uw leven

Waar een regulier testament in werking treedt als u overlijdt, werkt een levenstestament tijdens uw leven. Voor situaties waarbij u niet in staat bent uw eigen belangen te behartigen, of wanneer u het niet meer wilt.  Hebt u nog niets vastgelegd? Denkt u dan eens aan een levenstestament.

Wel of geen levenstestament?

Wat gebeurt er als u niets regelt en u onverwacht uitvalt door ziekte of een ongeval? Familieleden kunnen de rechter verzoeken dan een bewindvoerder, mentor of een curator te benoemen. U hebt zelf geen invloed op de keuze van deze persoon. En u kunt ook geen specifieke instructies geven. Met een levenstestament benoemt u zelf een vertrouwenspersoon die namens u mag handelen. U legt ook vast welke handelingen deze persoon mag verrichten.

Drie belangrijke aandachtspunten

Met een levenstestament houdt u zelf de regie. Op welke zaken wilt u grip houden? Onze klanten willen vooral de volgende zaken vastleggen:

1. Het vermogen

In uw levenstestament kunt u diverse financiële zaken regelen. Bijvoorbeeld wie er namens u schenkingen mag doen om erfbelasting te besparen. Maar ook aan wie er mag worden geschonken, hoeveel dat maximaal mag zijn en onder welke voorwaarden. Mag er alleen op uw betaalrekening worden gehandeld of ook op uw effectenrekening? En hoe zit het met de toegang tot uw bankkluis? Over al deze zaken kunt u afspraken laten vastleggen.

2. De onderneming

Bent u ondernemer? Dan kunt u in uw levenstestament vastleggen wie uw taken overneemt bij onverwachte uitval. Zo blijft de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd. U geeft bijvoorbeeld volmacht om investeringen te doen, stemrecht uit te oefenen of de onderneming te verkopen. Hebt u een vennootschap? Dan is het van belang uw levenstestament af te stemmen op de statuten van uw vennootschap. En hebt u een ‘kasgeld bv’, dan kunt u overwegen uw partner toestemming te geven de huwelijkse voorwaarden op te heffen en om te zetten naar gemeenschap van goederen. Hierdoor realiseert u uitstel van ‘aanmerkelijk belangheffing’ en wordt vaak erfbelasting bespaard.

3. Medische handelingen

In welke gevallen wilt u wel of niet worden behandeld? Wie mag namens u met de artsen overleggen? En wilt u ook een euthanasieverklaring opnemen? Ook medische zaken kunt u laten vastleggen in uw levenstestament. U kunt bijvoorbeeld nu al een verzorgingstehuis of zorgvilla uitkiezen voor later, of instructies opstellen voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen. En denk bijvoorbeeld ook aan praktische afspraken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier.

Wat als u geen partner hebt?

Wanneer u een partner hebt, vertrouwt u daar waarschijnlijk op. Echter, als uw partner is overleden dan kunnen zaken heel anders uitpakken dan u misschien verwacht. Bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt. Het is dan mogelijk dat (stief)kinderen het vermogen dat is gereserveerd voor zorg, niet (volledig) willen inzetten. Bijvoorbeeld omdat ze het niet nodig of te duur vinden, of het niet eens kunnen worden. Steeds meer klanten willen niet afhankelijk zijn van de beslissingen van hun (stief)kinderen of willen hen daarmee niet belasten. Ze  gaan daarom een levenstestament aan.

Beperking

De wensen die u laat vastleggen in het levenstestament zijn niet altijd leidend. Een arts of zorgverlener hoeft zich niet altijd te houden aan uw medische wensen. Dit geldt bijvoorbeeld voor euthanasie.

Wat kunt u nu doen?

  1. Overweeg de mogelijkheden van een levenstestament.
  2. Bedenk wat u eventueel wilt regelen en vastleggen.
  3. Hebt u al een levenstestament? Controleer dan regelmatig of uw levenstestament nog overeenkomt met uw wensen. Als de omstandigheden of uw wensen wijzigen, dan kunt u uw levenstestament laten aanpassen.
  4. Schrijf het in bij het CTLR, het Centraal levenstestamentenregister.

Van Lanschot helpt u verder

Met Vermogensregie en de Scan OverMorgen van Van Lanschot brengen we uw persoonlijke, zakelijke én maatschappelijke doelen helder in kaart. En we rekenen deze voor u door. We geven vervolgens aan welke invloed het heeft op uw vermogen als u uw wensen uit uw levenstestament financieel wilt realiseren. Wilt u meer weten? Lees dan verder op de pagina Vermogensregie of neem contact op met een private banker van Van Lanschot.

Marcel van Dongen is manager van het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum.

 

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot