Uw geldzaken op orde

informatief

Het is belangrijk om zelf inzicht te hebben in uw inkomsten en uitgaven. Door goed bij te houden hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat, houdt u grip op uw financiële situatie.

Verwacht u financiële veranderingen? Neem dan gerust vroegtijdig contact met ons op om te overleggen.

  Houd zelf grip op uw financiële situatie

  Om u op weg te helpen wijzen wij u op de websites van het Nibud en Mijnpensioenoverzicht.nl met goede, praktische informatie over onderwerpen als:

  • financiële planning
  • persoonlijk budgetadvies
  • inzicht in uw pensioensituatie
  • hulp bij schulden

  Ook kunt u daar gebruikmaken van rekenprogramma’s om inzicht te krijgen in uw huidige en toekomstige financiële positie. Hiermee vergroot u uw financiële bewustzijn én verkleint u de kans op achterstanden en verliezen. Met hulpmiddelen kunt u zelf een budgetoverzicht maken. Daarmee krijgt u meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Handig zijn bijvoorbeeld het stappenplan om uw jaarlijkse inkomsten en uitgaven te plannen en tool voor persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

  Signaleer tijdig veranderingen in uw situatie

  Bij het aangaan van een financiering gaan we ervan uit dat u de rente- en aflossingsverplichtingen kunt nakomen. Maar in de praktijk kunnen omstandigheden veranderen, waardoor het nakomen van die verplichtingen niet meer zo vanzelfsprekend is. Uw inkomen kan bijvoorbeeld terugvallen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, echtscheiding of overlijden van uw partner. Of uw uitgaven kunnen toenemen.

  Om betalingsachterstanden voor te kunnen zijn is het belangrijk dat u veranderingen in uw financiële positie in een vroeg stadium signaleert. Voor ons kan er ook aanleiding zijn om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld bij een hogere roodstand op uw rekening dan afgesproken.

  Ziet u uw financiële situatie verslechteren?

   Dan zoeken we samen met u graag naar mogelijke oplossingen. Onze specialisten van Intensief Beheer begeleiden u bij financiële tegenslag. Zij analyseren het probleem grondig om tot een structurele oplossing te komen. Hierdoor voorkomt u dat uw financiële situatie verder verslechtert. Daarnaast bespreken zij aan de hand van uw financiële positie en de vooruitzichten mogelijke oplossingen die op langere termijn financiële problemen kunnen voorkomen. Denk aan:

  • verlaging van uw hypotheeklasten door rentemiddeling
  • (tijdelijke) verlaging van de aflossingen op uw financiering
  • gebruiken van spaargeld en/of beleggingen
  • realiseren van besparingsmogelijkheden

  Ook belangrijk om te weten

  Als u de maandelijkse rente over uw hypotheek niet betaalt, dan kan dit fiscale gevolgen voor u hebben. U mag dan geen gebruikmaken van uw hypotheekrenteaftrek over de niet-betaalde termijnen. Op de website van de Belastingdienst vindt u uitleg over de gevolgen van een betalingsachterstand.

  Een achterstand op uw betalingen moeten wij melden bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie kan nadelige gevolgen hebben voor uw aanvraag van toekomstige financieringen. Door tijdig uw betalingen te voldoen, voorkomt u een negatieve melding aan het BKR.

  Kunt u uw schulden niet meer overzien? Dan kunt u gebruikmaken van schuldhulpverlening bij uw gemeente.

  praktisch

  Handige hulpmiddelen

  Deze tools en websites helpen u overzicht te houden over uw financiën.

  Kunnen wij u helpen?

  Ziet u aankomen dat u uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw private banker of Van Lanschot Client Services. Hoe eerder wij op de hoogte zijn van mogelijke problemen, hoe meer tijd er is om aan een oplossing te werken.