Uw bedrijf in gevaar bij echtscheiding?

Uw bedrijf in gevaar bij echtscheiding?

In Nederland eindigt een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Het CBS geeft aan dat in 2014 35.000 huwelijken in een scheiding eindigden, vijf procent meer dan in 2013. Het aantal echtscheidingen is daarmee terug op het niveau van 2008.

Als ondernemer heeft u bij een scheiding een extra aandachtpunt: u wilt niet dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Ik geef u een aantal aandachtspunten om dit te voorkomen.

1. Maak huwelijksvoorwaarden

Als u gaat trouwen kunt u overwegen om bij een notaris huwelijksvoorwaarden op te laten maken. Dit kan alleen als uw toekomstige partner hiermee instemt. In de huwelijksvoorwaarden kunt u samen vastleggen dat de onderneming van u blijft bij scheiding en dat ook de waarde van de onderneming niet gedeeld hoeft te worden. U kunt in de huwelijksvoorwaarden wel regelen dat de helft van de waarde van de onderneming van uw echtgeno(o)t(e) is als u komt te overlijden. Maar ook dit is een keuze en geen verplichting. Laat u goed door de notaris voorlichten over de mogelijkheden omtrent huwelijksvoorwaarden. Als u al getrouwd bent in gemeenschap van goederen is het ook mogelijk om op een later moment alsnog huwelijksvoorwaarden op te laten maken. Bijvoorbeeld als u later een bedrijf bent gestart.

2. Pas op met een periodiek verrekenbeding

Als u in uw huwelijksvoorwaarden een zogenaamd periodiek verrekenbeding heeft opgenomen dan loopt u het risico dat bij een eventuele echtscheiding uw ex-echtgeno(o)t(e) recht heeft op de helft van de waarde van uw onderneming. Een periodiek verrekenbeding houdt in dat u jaarlijks het inkomensoverschot deelt. Afhankelijk van de omschrijving van het begrip inkomen kan dit zelfs ook de overwinst van de BV betreffen. De Hoge Raad heeft bepaald dat, als u jaren niet heeft verrekend, bij een scheiding alsnog het vermogen gedeeld moet worden dat tijdens het huwelijk is ontstaan. Hier valt in principe ook de waarde van de aandelen in de onderneming onder. Het is dus belangrijk dat u, als u zo’n verrekenbeding hebt opgenomen, ook jaarlijks verrekent. Heeft u dit in het verleden niet gedaan dan kunt u overwegen om een vaststellingsovereenkomst op te maken zodat duidelijk is of de ene echtgenoot nog een vordering heeft op de andere echtgenoot.

3. Pensioen in eigen beheer

Als u pensioen in eigen beheer hebt opgebouwd dan is in principe de Wet pensioenverevening bij scheiding van toepassing. De ex-echtgeno(o)t(e) heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen (opgebouwd tijdens de huwelijkse periode). Maar de ex-echtgeno(o)t(e) heeft ook recht op het hele nabestaandenpensioen, ook van de voorhuwelijkse periode. Hij of zij kan zelfs eisen dat deze waarde wordt afgestort naar een verzekeraar. Alleen als de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, kan er een andere regeling over de afstorting worden getroffen. Wilt u deze discussie omtrent pensioen voorkomen dan is het mogelijk om in de huwelijksvoorwaarden een andere regeling op te nemen. Uw notaris en pensioenadviseur kunnen u hierover informeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze business advisors.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot.

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot