Tarieven Sparen

Hier vindt u de rentepercentages van onze spaarrekeningen en deposito's. 

Particulieren

Bekijk de actuele rente.
  • Spaar- en DepositoRekening

    In de tabellen ziet u de rentepercentages op jaarbasis van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening en de looptijden van het deposito. Het rentepercentage van een deposito staat vast tijdens de looptijd. De rentepercentages van de spaarrekening zijn variabel en kunnen op elk moment worden verhoogd of verlaagd.

    Spaarrekening particulier Vanaf 11 oktober 2017 Tot 11 oktober 2017 Verschil
    Over het spaarsaldo tot € 1.000.000,- (rentetrede 1) 0,00% 0,05%  -0,05% 
     Over het spaarsaldo vanaf € 1.000.000,- tot 5.000.000,- (rentetrede 2)  0,00%  0,00%  0,00%
     Over het spaarsaldo vanaf € 5.000.000,- tot 10.000.000 (rentetrede 3)  -0,20%  -0,20%  0,00%
     Over het spaarsaldo vanaf € 10.000.000,- (rentetrede 4)  -0,40%  -0,40%  0,00%
    Deposito's Spaar & DepositoRekening Vanaf 28 december 2017 Tot 28 december 2017 Verschil
     1 maand*  0,00% 0,00%  0,00% 
     3 maanden*  0,00% 0,00%   0,00%
     6 maanden*  0,00%  0,00%  0,00%
     9 maanden*  0,00%  0,00%  0,00%
     1 jaar  0,00%  0,00%  0,00%
     2 jaar  0,00%  0,00%  0,00%
     3 jaar  0,00% 0,10%   -0,10%
     4 jaar  0,10% 0,20%   -0,10%
     5 jaar  0,20% 0,30%   -0,10%
     6 jaar  0,35% 0,40%   -0,05%
     7 jaar  0,45% 0,50%   -0,05%
     8 jaar  0,60% 0,60%    0,00%
     9 jaar  0,70% 0,70%    0,00%
     10 jaar  0,80% 0,80%    0,00%
     12 jaar  1,00% 1,00%    0,00%
     15 jaar  1,15% 1,15%    0,00%
  • Evi Spaarrekening
  • Effectenrekeningen
    Effectenrekeningen particulier Vanaf 11 oktober 2017 Tot 11 oktober 2017 Verschil
    Effectenrekening Beleggingsadvies Private Banking & Private Office:    
    •  over het spaarsaldo tot € 1.000.000,- (rentetrede 1)
     0,00%   0,05%   -0,05%
    •  over het spaarsaldo vanaf € 1.000.000,- tot € 5.000.000,- (rentetrede 2)
     0,00%  0,00%  0,00% 
    •  over het spaarsaldo vanaf € 5.000.000,- tot € 10.000.000,- (rentetrede 3)
     -0,20%  -0,20%  0,00%
    •  over het spaarsaldo vanaf € 10.000.000,- (rentetrede 4)
     -0,40%  -0,40%  0,00%
    Effectenrekening Beleggingsadvies Personal Banking  0,00%  0,00%  0,00%
    Vermogensbeheerrekening  0,00%  0,05%  -0,05%
    Effectenrekening Execution only  0,00%  0,00%  0,00%
    Overboekrekening beleggen  0,00%  0,00%  0,00%

Zakelijk

Bekijk de actuele rente.
  • Spaar- en DepositoRekening Zakelijk

    In de tabellen ziet u de rentepercentages op jaarbasis van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening en de looptijden van het deposito. Het rentepercentage van een deposito staat vast tijdens de looptijd. De rentepercentages van de spaarrekening zijn variabel en kunnen op elk moment worden verhoogd of verlaagd.

    Spaarrekening zakelijk Vanaf 1 oktober 2017 Tot 1 oktober 2017 Verschil
     Over het hele spaarsaldo tot € 5.000.000,- (rentetrede 1)  0,00%  0,00%   0,00%
     Over het hele spaarsaldo tot € 10.000.000 (rentetrede 2)  -0,20%  0,00%  -0,20%
     Over het hele spaarsaldo hoger dan € 10.000.000,- (rentetrede 3)  -0,40%  -0,40%  0,00%
    Deposito's Spaar & DepositoRekening Vanaf 28 december 2017 Tot 28 december 2017 Verschil
     1 maand*  0,00% 0,00%  0,00% 
     3 maanden*  0,00% 0,00%   0,00%
     6 maanden*  0,00%  0,00%  0,00%
     9 maanden*  0,00%  0,00%  0,00%
     1 jaar  0,00%  0,00%  0,00%
     2 jaar  0,00%  0,00%  0,00%
     3 jaar  0,00% 0,10%   -0,10%
     4 jaar  0,10% 0,20%   -0,10%
     5 jaar  0,20% 0,30%   -0,10%
     6 jaar  0,35% 0,40%   -0,05%
     7 jaar  0,45% 0,50%   -0,05%
     8 jaar  0,60% 0,60%    0,00%
     9 jaar  0,70% 0,70%    0,00%
     10 jaar  0,80% 0,80%    0,00%
     12 jaar  1,00% 1,00%    0,00%
     15 jaar  1,15% 1,15%    0,00%
  • Evi Spaarrekening
  • Effectenrekeningen
    Effectenrekeningen zakelijk Vanaf 11 oktober 2017 Tot 11 oktober 2017 Verschil
     Effectenrekening Beleggingsadvies Corporate Banking  0,00%  0,00%  0,00% 
     Vermogensbeheerrekening  0,00%  0,05%  -0,05%
     Effectenrekening Execution only  0,00%  0,00%  0,00%
     Overboekrekening beleggen  0,00%  0,00%  0,00%

     

  • Verpand creditgeld

    Op de rekening Verpand creditgeld staat spaargeld dat u aan Van Lanschot hebt verpand voor een financiering. Het saldo kunt u alleen opnemen na akkoord van ons. De rentebetaling vindt plaats per kwartaal achteraf.

    Verpand creditgeld (%) Vanaf 11 oktober 2017 Tot 11 oktober 2017 Verschil
    Over het hele spaarsaldo  0,00%  0,05%   -0,05% 

Rente gesloten spaarrekeningen

Houdt u LevensloopBeleggen, LijfrenteSparen,  AanvullendPensioen Sparen of een GeneratieRekening bij ons aan? Kijk dan hier voor de actuele rente. Deze spaarrekeningen kunt u niet meer bij ons openen.