1. Tarieven
 2. Financieren

Tarieven Financieren

Hier vindt u de tarieven van onze financieringsvormen.

Particulieren

Bekijk onze tarieven voor particulieren.
 • KroonKrediet

  Het KroonKrediet is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

  Kroonkrediet Rente
  Over het werkelijk opgenomen bedrag
  9%*
   Met verpanding van uw vermogensbeheerportefeuille
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
   Debetrente als u geen limiet hebt afgesproken
   9%
   
 • Krediet op PrivéRekening
  Het Krediet op PrivéRekening is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

  Krediet op PrivéRekening Rente
  Over het werkelijk opgenomen bedrag
  9%*
   Met verpanding van uw vermogensbeheerportefeuille
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
   Debetrente als u geen limiet hebt afgesproken
   9%
 • Krediet op BetaalRekening Particulier
  Het Krediet op de Betaalrekening Particulier is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

  Krediet op BetaalRekening Rente
  Over het werkelijk opgenomen bedrag
  9%
   Met verpanding van uw vermogensbeheerportefeuille
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
   Debetrente als u geen limiet hebt afgesproken
   9%
 • Effectenkrediet bij Beleggingsadvies

  Het EffectenKrediet bij Beleggingsadvies is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

  EffectenKrediet bij Beleggingsadvies Rente
  Over het werkelijk opgenomen bedrag
  3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
 • Kwartaallimiet

  Bij de Kwartaallimiet kunt u rood staan op uw betaalrekening tot een vaste kredietlimiet. Hierdoor kunt u toch pinnen als er bijvoorbeeld te weinig saldo op uw rekening staat. Elke drie maanden moet uw betaalrekening minimaal één volledige werkdag positief staan. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

   Kwartaallimiet Rente 
   Over het werkelijk opgenomen bedrag 9%

   

 • Geldleningen particulieren
  Uw bankier geeft u graag meer informatie over de tarieven voor geldleningen.

Zakelijk

Bekijk onze tarieven voor zakelijke klanten.
 • Krediet op betaalrekening

  Wat betaalt u?

  U betaalt debetrente over het daadwerkelijk opgenomen kredietbedrag. Daarnaast betaalt u over het niet opgenomen deel van uw krediet Bereidstellingsprovisie. Voor het gebruik van het krediet betaalt u kredietprovisie. Als u de kredietlimiet overschrijdt, betaalt u ook overschrijdingsprovisie.

  • Meer over de debetrente

   Het Krediet op betaalrekening heeft een variabele debetrente op basis van het 3-maands Euribortarief. Het 3-maands Euribortarief stellen we op de laatste werkdag van de voorgaande maand vast met een minimum van 0%. De variabele rente heeft een opslag boven het Euribortarief. De opslag bestaat uit de volgende onderdelen:

   • De kapitaalopslag. Met deze opslag dekken wij onze risico’s en kosten af voor bijvoorbeeld het lenen van geld op de geld- en kapitaalmarkt en het aanhouden van het vereiste eigen vermogen.
   • De opslag voor dienstverleningskosten. Met deze opslag betalen wij de kosten voor onze bedrijfsvoering.
   • De winstopslag.
  • Meer over de bereidstellingsprovisie

   We berekenen de provisie op dagbasis en brengen de provisie per kwartaal in rekening.

   Voorbeeld bereidstellingsprovisie
   U hebt een limiet van € 500.000. U hebt op 1 april € 350.000 opgenomen van de limiet. Het hele kwartaal hebt u niet meer opgenomen en ook niet afgelost. De bereidstellingsprovisie berekenen we dan over het niet gebruikte deel van de limiet: € 150.000,-. Als de bereidstellingsprovisie 0,5% op jaarbasis is, betaalt u (150.000 * (0,5%/365)) * 91 dagen = € 186,99.

  • Meer over de kredietprovisie

   Kredietprovisie zijn kosten voor het gebruik van een krediet op betaalrekening. We berekenen de kredietprovisie over de hoogste debetstand tijdens een kalendermaand en brengen we per kwartaal in rekening.

   Voorbeeld kredietprovisie
   De hoogste debetstand op uw betaalrekening in april is € 10.000. In mei is de  hoogste debetstand  € 2.500 en in juni € 5.000. U betaalt hierover 0,25% kredietprovisie per kwartaal.

   Voor de maand april is dit  € 10.000 x 0,25% x  4/12 = € 8,33
   Voor de maand mei is dit € 2.500 x  0,25%  x 4/12 = € 2,08
   Voor de maand juni is dit € 5.000 x 0,25% x 4/12 =  € 4,17
   Totaal kredietprovisie voor dat kwartaal € 14,58

  • Meer over de overschrijdingsprovisie

   Als uw rekening meer rood staat dan de kredietlimiet die met u is afgesproken, dan brengen we overschrijdingsprovisie in rekening. De overschrijdingsprovisie berekenen wij per dag. U betaalt de provisie per kwartaal. Op de eerste dag van het nieuwe kwartaal brengen wij de overschrijdingsprovisie in rekening.

   Voorbeeld overschrijdingsprovisie
   U hebt een limiet van € 10.000. In april overschrijdt u de limiet één dag met
   € 5.000. In mei overschrijdt u de limiet vijf dagen met € 2.500. In juni overschrijdt u de limiet twee dagen met € 5.000. U betaalt 3,75% overschrijdingsprovisie per kwartaal.

   Voor de maand april is dit € 5.000 x 3,75% x 4/365 x 1 dag = € 2,05
   Voor de maand mei is dit € 2.500 x 3,75%  x 4/365 x 5 dagen = € 5,14
   Voor de maand juni is dit € 5.000 x 3,75% x 4/365 x 2 dagen = € 4,11
   Totaal overschrijdingsprovisie voor dat kwartaal € 11,30

 • Effectenkrediet bij Beleggingsadvies

  Het EffectenKrediet bij Beleggingsadvies is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

  EffectenKrediet bij Beleggingsadvies Rente
  Over het werkelijk opgenomen bedrag
  3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
 • Geldleningen zakelijk

  Welke rentevormen kunt u kiezen?

  U kunt een keuze maken uit een variabele rente of een vaste rente met een korte of langere rentelooptijd. Een vaste rente met een langere rentelooptijd betekent langer zekerheid over het te betalen rentetarief. Daar staat tegenover dat de rente normaal gesproken hoger is dan bij een variabele rente of een vaste rente met een korte looptijd. U ‘koopt’ als het ware extra zekerheid.

  Bij het bepalen van het rentetarief kijken we onder andere naar het risico dat we als bank lopen bij het uitlenen van geld. Op basis van de onderstaande vragen maken we een risico-inschatting van uw onderneming:

  • Hoeveel eigen geld brengt u in en hoe groot is uw eigen vermogen? Als u eigen geld inbrengt, is het risico voor ons lager.
  • In welke mate bent u in staat om de leninglasten te betalen?
  • Welke zekerheden geeft u om het risico voor ons te verkleinen voor het geval dat u de leninglasten toch niet kunt betalen?
  • Meer over de vaste rente

   Als u voor een vaste rente kiest, dan betaalt u tijdens de rentelooptijd van de geldlening een vast rentepercentage. U kunt kiezen voor een korte of langere rentelooptijd. Een langere rentelooptijd betekent langer zekerheid over het te betalen rentebedrag. Tijdens de rentelooptijd profiteert u dus niet van een daling van de rente. Afhankelijk van de financieringsbehoefte bieden we de volgende rentelooptijden aan: 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar en 20 jaar. Om het rentebedrag te berekenen tellen wij 30 dagen in de kalendermaand. Voor het kalenderjaar tellen wij 360 dagen.

   Het rentetarief is afhankelijk van de combinatie van de volgende componenten:

   • Looptijd van de rente
   • Kosten en winstdoelstellingen van Van Lanschot

   De combinatie van deze componenten is maatwerk en verschilt sterk per individuele financiering. We kunnen daarom geen rentetarieven voor de Geldlening zakelijk publiceren.

  • Meer over de variabele rente

   De variabele rente heeft een rentelooptijd van 1 jaar of 5 jaar. Bij een variabele rente is de rente die u betaalt gebaseerd op het 3-maands Euribortarief met een minimum van 0%. Dat is het basistarief. U betaalt een opslag boven op het Euribortarief. De opslag is afhankelijk van dezelfde combinatie van componenten als de vaste rente. De inkoopkosten van de variabele rente zitten in het Euribortarief.

   Het Euribortarief stellen we elke drie maanden opnieuw vast. Dat gebeurt op de laatste werkdag van de maand die voorafgaat aan de maand waarop het nieuwe rentepercentage ingaat. Het rentebedrag dat u betaalt, kan daardoor iedere drie maanden stijgen of dalen. U loopt bij een gestegen rente het risico dat u de lasten van uw geldlening minder gemakkelijk of niet meer kunt betalen.

   Het Euribortarief is het rentepercentage op jaarbasis waartegen in de geldmarkt interbancair deposito’s in euro’s worden aangeboden binnen het eurogebied. De rente wordt berekend als een gemiddelde van de opgave verschaft door een panel van de meest actieve banken in het eurogebied. Het Euribortarief wordt dagelijks gepubliceerd in de landelijke dagbladen door het European Money Markets Institute (EMMI).