Terugblik op seminar voor dierenartsen “Goed voorbereid richting pensioen”

Terugblik op seminar voor dierenartsen “Goed voorbereid richting pensioen”

In mijn werk als accountmanager bij het adviesteam voor dierenartsen van Van Lanschot Healthcare zie ik geregeld dat dierenartsen van 50+ zich nog te weinig bezighouden met hun pensioensituatie. Of met de vraag aan wie zij hun praktijk(aandeel) zullen verkopen.

Dat was aanleiding voor het adviesteam om een seminar te organiseren over dit onderwerp. Op 16 april kwamen veertig ondernemende dierenartsen bij elkaar bij Van Lanschot in Zeist om te praten over opvolgingsproblematiek en de optimalisatie van de verkoopopbrengst van hun praktijk.

Vroegtijdig voorsorteren op pensioen vaak noodzaak

In de laatste jaren tot pensionering is er soms minder aandacht voor de praktijk. Met teruglopende omzet en oplopende kosten als gevolg.

Ook zie ik vaak dat de balansverhouding van de praktijk is scheefgegroeid. Niet alleen kan dit leiden tot een lagere verkoopopbrengst, maar in het slechtste geval zelfs tot een gebrek aan mogelijke kopers voor de praktijk.

Veelal zijn de AOW-uitkering en de uitkering van het pensioenfonds voor dierenartsen te mager om goed van te leven. Het vermogen dat vastzit in de praktijk is nodig als aanvulling. Een tegenvallende verkoopopbrengst van de praktijk kan dan verstrekkende gevolgen hebben.

Het is daarom noodzakelijk om vroegtijdig voor te sorteren op het pensioen en zowel zakelijk als in privé hiervoor de juiste maatregelen te treffen.

Tijdens het seminar

De aanwezige dierenartsen werden meegenomen in de carrière-ontwikkelingen bij dierenartsen en de mogelijke gevolgen voor de verkoopbaarheid van de praktijk, berekeningen van de praktijkwaarde en de verschillende mogelijkheden om de waarde te optimaliseren.

Ook werd er gesproken over de financieringsmogelijkheden en het belang van de financiële haalbaarheid van de praktijkovername, omdat de verkoper hier een belangrijke rol in kan spelen.

Mijn collega Hans Carton, structureerder bij Van Lanschot, ging in op de vraag hoe de arts om kan gaan met de verkoopopbrengst van de praktijk. Wat zijn de fiscale consequenties, wat kun je verwachten bij pensionering en hoe kun je vervolgens je vermogen inzetten om je financiële doelstellingen te halen?

Hoe ondersteunt Van Lanschot Healthcare?

Mijn collega’s en ik kunnen dierenartsen helpen hun financiële positie bij pensionering en hun financiële doelstellingen in kaart te brengen, en de haalbaarheid van de doelen toetsen. Dat doen we met Vermogensregie.

Verder blijven we ondernemende dierenartsen faciliteren om de overname van een praktijk mogelijk te maken en hem verder te laten groeien. Wij geloven in praktijken met de dierenarts-eigenaar actief in eigen praktijk.

Volgend seminar: najaar 2015

Het volgende seminar staat gepland voor najaar 2015. Wilt u zich alvast aanmelden of bent u benieuwd wat Van Lanschot Healthcare voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met mij op: telefoon (036) 548 27 22.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot