Familiegesprek in keuken

Schenken aan uw kind of kleinkind

Schenken
 • Fiscaal vriendelijk vermogen overdragen
 • Investeer in de droom van uw (klein)kind
 • Leer uw (klein)kind verstandig met vermogen om te gaan

Schenken? Begin met een schenkingsplan

Schenken aan kinderen of kleinkinderen is niet alleen leuk, het is ook fiscaal aantrekkelijk. Maar welke mogelijkheden zijn er precies en welke spelregels gelden er? Hoeveel impact heeft het op uw financiële situatie? En houdt u straks wel genoeg over? Goede vragen. Maak daarom eerst een schenkingsplan voordat u daadwerkelijk gaat schenken. Zo weet u zeker dat u rekening houdt met alle belangrijke zaken.

Een goed schenkingsplan in vijf stappen

Schenken
 1. Bepaal aan wie wilt u schenken.
 2. Kies de juiste schenkingsvorm.
 3. Geef aan of en in welke mate u zeggenschap over uw vermogen wilt behouden.
 4. Geef aan hoeveel u wilt schenken. Het belastingvrije schenkbedrag in 2022 is € 5.677 per kind.
 5. Lees de veelgestelde vragen over schenken aan uw kind of kleinkind.
 

Aan wie kunt u schenken?

Schenken aan (klein)kind

U wilt schenken aan uw kinderen of kleinkinderen en hen een financieel steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld door te helpen met de aankoop van een woning of door hun studiekosten te betalen. Maar waar moet u rekening mee houden en hoe voorkomt u dat ze belasting moeten betalen?  

Lees meer over schenken aan (klein)kind

Schenken aan een ander

Schenken aan iemand buiten uw directe familie? Dat kan, maar houd er rekening mee dat de Belastingdienst andere vrijstellingen hanteert. En welke regels gelden er eigenlijk? Hanneke Kroonenberg van het Kenniscentrum zet het voor u op een rij. 

Lees meer over schenken aan een ander

Schenken aan een goed doel

Er bestaan verschillende manieren om te schenken aan een goed doel. Bijvoorbeeld met een eenmalige gift of juist een periodieke schenking. Als u met uw vermogen een positieve bijdrage wilt leveren aan één of meer maatschappelijke thema’s zult u een aantal afwegingen en keuzes moeten maken.

Lees meer over schenken aan een goed doel

Welke vormen van schenken zijn er?

Direct schenken in geld of beleggingen

Direct schenken in geld of beleggingen

Hebt u voldoende vermogen opgebouwd voor uw eigen toekomst? Dan kunt u direct schenken vanuit het resterende vermogen. De meest gebruikelijke manier van schenken, is geld overmaken op de rekening van uw (klein)kind en tot een bepaald bedrag kunt u dit belastingvrij doen. Wilt u effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en dergelijke) schenken en heeft uw kind  een rekening bij dezelfde bank? Dan is het meestal mogelijk om deze effecten kosteloos over te boeken.

Schenken van onroerend goed

Schenken van onroerend goed

Wanneer u onroerend goed schenkt, maakt het voor de Belastingdienst uit of dit een 'gewone' woning is of een andere vorm van onroerend goed. Om de schenkbelasting te bepalen, wordt voor woningen de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Is de werkelijke woningwaarde hoger? Dan wordt voor de extra waarde geen schenkbelasting geheven. Voor andere vormen van onroerend goed is de werkelijke waarde het uitgangspunt. Naast de schenkbelasting moet u ook rekening houden met overdrachtsbelasting.

Schenken van ondernemingsvermogen

Schenken van ondernemingsvermogen

Bij het schenken van uw onderneming kunt u mogelijk gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In dat geval gelden hanteert de Belastingdienst ruime vrijstellingen. De eerste € 1.134.403 is sowieso vrijgesteld. Voor het resterende bedrag geldt een vrijstelling van 83% en betaalt u dus 17% schenkbelasting. Ook de inkomstenbelastingclaim in box 1 of box 2 kan worden doorgeschoven. Er zijn echter allerlei voorwaarden waar u aan moet voldoen als u van de mogelijkheden van de BOR gebruik wilt maken. Daarom is het van belang om vooraf met uw fiscalist te overleggen.

Schenken van een lijfrentepolis

Schenken van een lijfrentepolis

Hebt u nog een ‘oud regime’ lijfrentepolis? Dan kunt u deze opnemen in uw schenkingsplan. U heeft hiervoor twee mogelijkheden. De meesten kiezen ervoor om de tot uitkering komende lijfrentekapitaal om te zetten in een periodieke lijfrente-uitkering op naam van het meerderjarige (klein-)kind voor wie de schenking is.

Hoe behoudt u zeggenschap over het vermogen?

 • Familiefonds
  Een familiefonds geeft u de mogelijkheid om te schenken met behoud van zeggenschap. In dit fonds wordt een scheiding aangebracht tussen het juridische eigendom (het zeggenschap) en het economische eigendom (het bezit) van het vermogen dat u wilt schenken. Er bestaan verschillende redenen om vermogen op deze manier over te dragen: 

  • (groot-)ouders willen met het oog op besparing van toekomstige erfbelasting wel vermogen overdragen, maar niet dat hun (klein)kinderen zelf kunnen bepalen waar ze het vermogen aan besteden.
  • vermogende families hebben de behoefte om het familievermogen bijeen te houden en de volgende generatie vertrouwd te maken met omgaan met vermogen.
  Meer informatie vind u in onze FamiliefondsWijzer

   

 • Schenken op papier: schenken onder schuldigerkenning

  Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking ‘op papier’ genoemd. Schuldigerkenning is een veelgebruikte methode om te schenken en tegelijkertijd zelf de beschikking over het vermogen te houden. U schenkt dan een som geld en blijft dat geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. U leent het geld als het ware onmiddellijk weer terug van uw kinderen. Jaarlijks moet u de kinderen 6% rente betalen over het bedrag van hun vordering.

  Hiervoor moet u wel naar de notaris. In een notariële akte schenkt u uw kind een vordering op u. U krijgt dus een schuld bij uw kind. Die schuld hoeft u pas af te lossen als uzelf of uw partner overlijdt. U moet jaarlijks daadwerkelijk 6% rente over het bedrag van de schuld aan uw kind overmaken. Afgezien van de jaarlijkse rentebetaling, houdt u dus de beschikking over het vermogen.

  Deze vorm van vermogensoverheveling wordt ook vaak gebruikt als het vermogen ‘vast’ zit in bijvoorbeeld onroerend goed (box 3).

 • Vermogen onder bewind

  Bij een schenking onder bewind, beheert iemand anders het geld voor uw kind(eren). Daarvoor legt u de schenking vast met een schenkingsovereenkomst. Dat kan met behulp van een notariële akte, maar u kunt dit ook zelf regelen via een onderhandse akte. U bepaalt zelf wie als bewindvoerder wordt aangesteld. Meestal is dat een van de ouders. Daarnaast geeft u aan tot welke leeftijd het bewind van toepassing is, bijvoorbeeld tot de 27e verjaardag. Uw kind kan alleen met toestemming van de bewindvoerder over het vermogen beschikken.

  Houd er wel rekening mee dat uw kind na vijf jaar aan de rechter kan verzoeken om het bewind te laten vervallen. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u in de schenkingsakte een clausule opnemen dat u in dat geval de mogelijkheid hebt om de schenking te herroepen.

Schenkingsvrijstelling

Wat zijn de vrijstellingen voor schenken in 2022?

U mag uw kind(eren) jaarlijks een schenking doen zonder daar belasting over te betalen. Dit noemen we de schenkingsvrijstelling. De hoogte van de vrijstelling wordt jaarlijks aangepast door de Belastingdienst. Ook gelden er een aantal eenmalige vrijstellingen. Wilt u als grootouder schenken aan uw kleinkind? Dat kan, maar de vrijstellingen zijn dan anders. 

In onderstaande tabel ziet u wat de hoogte is van de vrijstelling voor kinderen in 2022.

Aan wie wilt u schenken?
Jaarlijkse vrijstelling in 2022
Eenmalig reguliere vrijstelling
Eenmalig vrijstelling studie
Verhoogde vrijstelling eigen woning
Kind tot 18 jaar
€ 5.677
Kind 18 tot en met 39 jaar
€ 5.677
€ 27.231
€ 56.724
€ 106.671
Kind ouder dan 40
€ 5.677
Kleinkind tot 18 jaar
€ 2.274
Kleinkind 18 tot en met 39 jaar
€ 2.274
€ 106.671
Kleinkind ouder dan 40 jaar
€ 2.274
Schenkbelasting

Wat zijn de tarieven voor schenkbelasting in 2022?

Wilt u een bedrag schenken dat boven de vrijstellingen in bovenstaande tabel uitkomt? U ziet hieronder welk percentage schenkbelasting de ontvanger dan moet betalen.

Ontvanger(s)
% tot € 130.425
% € 130.425 en meer
Partner/kinderen
10%
20%
(Achter)kleinkinderen
18%
36%
Overige ontvangers
30%
40%

Veelgestelde vragen over schenken

Meer informatie
 • Hoeveel mag ik schenken in 2022?

  De hoogte van het schenkingsbedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en ontvanger. U mag te allen tijde belastingvrij iemand € 2.274 schenken, zoals uw kleinkind, een vriend of een ondernemer. Daarnaast mag u uw kind(eren) belastingvrij jaarlijks € 5.677 schenken. Ook heeft u verschillende mogelijkheden om eenmalig een belastingvrije schenking te doen, bijvoorbeeld voor een woning, studie of algemene toepassing.

  In deze blog leest u hoe de schenkingsvrijstellingen precies werken en hoe de tariefopbouw van de schenkbelasting in elkaar zit. 

 • Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2022?

  In 2022 mag u uw kind belastingvrij maximaal € 5.677 schenken. Onder 'kind' verstaat de Belastingdienst ook pleeg- en stiefkinderen.

  In deze blog leest u hoe de schenkingsvrijstellingen precies werken en hoe de tariefopbouw van de schenkbelasting in elkaar zit. 

 • Hoeveel geld mag ik belastingvrij schenken aan mijn kleinkind in 2022?
  Jaarlijks kunnen grootouders elk kleinkind belastingvrij € 2.274 schenken. Wilt u meer schenken? Dan moet uw kleinkind de schenking opgeven bij de Belastingdienst en schenkbelasting betalen. Als uw kleinkind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mag u ook eenmalig gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor eigen woning van € 106.671.
 • Wie doet de aangifte van schenkingsbelasting als u schenkt aan uw kleinkind?
  Zodra uw kleinkind de schenking ontvangt, kan hij of zij zelf de belastingaangifte doen. De uiterlijke deadline is 1 maart in het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Als er door de grootouders vrij van recht is geschonken, doen zij zelf aangifte. In dat geval nemen ze het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.
 • Wie moet er aangifte doen van schenkingsbelasting als u schenkt aan uw kind?
  Meerderjarige kinderen doen zelf aangifte. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen doet een van de ouders aangifte, als vertegenwoordiger van het kind. Als de ouders vrij van recht schenken, doen zij aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.
 • Hoe kan ik mijn kind een schenking doen voor een eigen woning?

  U kunt uw kind eenmalige belastingvrij € 106.671 schenken. Hier hangen wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet de schenking besteed worden aan de aanschaf of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van erfpacht of de aflossing van de hypotheek of restschuld. Ook mag uw kind niet jonger zijn dan 18 of ouder dan 39 (de 40-ste verjaardag is de uiterste datum om te schenken). Voldoet uw kind niet aan deze leeftijdseis, maar zijn of haar partner wel? Dan kunt u alsnog deze belastingvrije schenking doen.

  Houdt er rekening mee dat per 2023 een eind komt aan deze zogenoemde ‘jubelton'. We leggen u graag uit welke schenkingsopties u heeft als de jubelton is afgeschaft.

 • Hoe kan ik schenken voor een eigen woning als de jubelton verdwijnt?

  Officieel heet de jubelton de ‘schenkingsvrijstelling eigen woning’. Deze werd ingevoerd in 2013. Inmiddels heeft het kabinet besloten de jubelton af te schaffen. Eerst wordt de jubelton in 2023 flink verlaagd, naar € 28.947. Vervolgens vervalt de jubelton vanaf 2024 helemaal.

  Door de afschaffing van de jubelton, wordt de spreiding van de schenking naar verwachting teruggebracht naar maximaal twee jaar. Dus schenkt u dit jaar € 25.000? Dan heeft u volgend jaar nog de mogelijkheid om de schenking aan te vullen tot het maximale bedrag van € 106.671.

  U leest hier meer over de afschaffing van de jubelton. Of bespreek de mogelijkheden en risico's met uw private banker.

 • Hoe kan ik schenken met behoud van zeggenschap?
  U wilt vermogen overdragen aan uw kinderen, maar wel tijdelijk nog het zeggenschap erover behouden. Het familiefonds kan hierbij een goede optie zijn. U leest hier meer over in de FamiliefondsWijzer.
 • Is het - gezien mijn financiële situatie - verstandig om te schenken?

  Het is belangrijk dat u zelf voldoende vermogen overhoudt om uw gewenste levensstijl te behouden, zowel nu als in de toekomst. Formuleer daarom eerst een schenkingsplan. Als u het plan opmaakt, komt u vraagstukken tegen zoals: 'Ik heb op dit moment voldoende inkomsten, maar hoe ziet mijn inkomen er bij pensionering uit?', 'Wat is de invloed van inflatie op mijn vermogen?' en 'Wat als het rendement op mijn vermogen tegenvalt?'

  Met Vermogensregie kunnen wij dit voor u in beeld brengen. Daarbij analyseren we uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Vervolgens bekijken we samen met u in hoeverre u uw doelstellingen kunt realiseren. Zo wordt helder welke financiële ruimte u hebt om vermogen over te dragen.

 • Wat zijn de fiscale regels voor schenken aan een goed doel?

  Schenkingen aan goede doelen zijn voor de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting en voor uzelf fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De jaarlijkse schenking kent wel een drempel voordat er sprake is van fiscale aftrek. Is er sprake van een periodieke schenking (minimaal vijf jaar achter elkaar)? Dan geldt deze drempel niet.

 • Wat zijn de regels voor schenken aan anderen, bijvoorbeeld neven en nichten?

  U mag jaarlijks € 2.274 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw neven of nichten. Ook kunt u dit bijvoorbeeld  schenken aan een vriend of een ondernemer. U mag ook eenmalig een schenking doen van € 106.671 voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Hierbij is de voorwaarde dat de ontvanger in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar moet zijn.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel