beleggen

Risicometer Beleggen

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Om een indicatie te geven van het risico dat een belegger met zijn portefeuille loopt, gebruiken aanbieders van beleggingsdiensten beleggingsprofielen. Zo kent Van Lanschot bijvoorbeeld onder meer een defensief beleggingsprofiel. Voor de belegger is het echter lastig om de beleggingsprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen systematiek van beleggingsprofielen en zijn eigen uitleg daarbij. De Risicometer Beleggen - geïntroduceerd op 1 mei 2016 - brengt hier verandering in. Deze moet beleggers helpen bij het onderling vergelijken van beleggingsprofielen.

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Hoe meet de Risicometer Beleggen het risico?

Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille met beleggingen schommelt. Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte standaarddeviatie van beleggingsrendementen. Dit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7.

Hoe wordt de verwachte standaarddeviatie berekend?

Berekening vindt plaats op basis van door VBA Beleggingsprofessionals aangeleverde historische gegevens. De gebruikte standaarddeviaties en correlaties worden jaarlijks gepubliceerd in VBA Risicostandaarden. De Risicometer Beleggen is dus een inschatting van de volatiliteit op basis van historische gegevens. Voor de standaarddeviaties nemen we het midden van de VBA-bandbreedtes.

Waarom gebruiken we een schaal van 1 tot 7?

Deze schaal is gelijk aan de schaal die de European Securities and Markets Authority (ESMA) voorschrijft voor Europese beleggingsfondsen. Het is een ordinale Deze schaal is gelijk aan de schaal die de European Securities and Markets Authority (ESMA) voorschrijft voor Europese beleggingsfondsen. Het is een ordinale schaal. Schaal 1 is bijvoorbeeld voor spaarproducten met een standaarddeviatie van 0 tot 0,5. Schaal 7 is voor de meest risicovolle beleggingsproducten. Een gespreide portefeuille komt altijd ergens in het midden uit. De exacte schaalindeling is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor Essentiele Beleggingsinformatie (EBi).

Wat ‘doet’ de Risicometer Beleggen niet?

De Risicometer Beleggen is niet zonder meer toepasbaar op werkelijke klantportefeuilles. De Risicometer Beleggen meet niet alle vormen van risico. Zo wordt geen rekening gehouden met het kredietrisico, spreidingsrisico en het liquiditeitsrisico.

Gaan aanbieders de volatiliteit van de individuele klantportefeuille bewaken op basis van de Risicometer? Nee, de Risicometer Beleggen is niet gericht op individuele klantportefeuilles. De werkelijke volatiliteit van een individuele klantportefeuille kan dan ook afwijken.

Wat gaat Van Lanschot hiermee doen?

De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald beleggingsprofiel een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Van Lanschot heeft zes beleggingsprofielen. We geven voor elk profiel een indicatie van de volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. De kenmerken en risicometers van de zes profielen vindt u hieronder.

Hoe hebben we per beleggingsprofiel de schaal bepaald?

Voor ieder van onze profielen hebben we een inschatting gemaakt van wat redelijkerwijs te voorzien is als de meest defensieve en meest offensieve toekomstige invulling van een modelportefeuille. Die inschatting geeft de minima en maxima voor de volatiliteit van ieder beleggingsprofiel. Het resultaat is een keurige en rustig oplopende reeks van beleggingsprofielen met niet al te brede risicobandbreedtes. De minima en maxima corresponderen met de kapitaalbandbreedtes op vermogenscategorieniveau en op het niveau van risicodragend, risicomijdend.

Is het aanbieden van de Risicometer Beleggen verplicht?

Aanbieders zijn niet verplicht om de Risicometer Beleggen te gebruiken, maar wij hebben besloten om hier als Van Lanschot wel aan mee te doen.

1. Zeer defensief

Als belegger met een Zeer defensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investment grade en liquiditeiten. U hecht vooral waarde aan een stabiel inkomen uit uw vermogen. Vermogensgroei komt op de tweede plaats. Misschien wilt u al op kortere termijn (een deel van) het belegde vermogen opnemen. U accepteert in een slecht beleggingsjaar een beperkt negatief rendement op uw belegde vermogen.

risicometer belggen zeer defensief
2. Defensief

Als belegger met een defensief beleggingsprofiel belegt u vooral in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investmentgrade en liquiditeiten. Ook belegt u deels in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U stelt een stabiele stroom aan inkomsten voorop, maar u streeft ook naar enige vermogensgroei op langere termijn. U accepteert een gematigd negatief rendement in een slecht beleggingsjaar.

risicometer beleggen defensief
3. Neutraal

Als belegger met een neutraal beleggingsprofiel belegt u zowel in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investment grade en liquiditeiten, als in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U hecht zowel aan inkomsten uit uw vermogen als aan vermogensgroei op lange termijn. U accepteert een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en u bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

risicometer beleggen neutraal
4. Gematigd offensief

Als belegger met een gematigd offensief beleggingsprofiel belegt u vooral in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. Ook belegt u deels in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investment grade en liquiditeiten. U hecht vooral aan vermogensgroei op lange termijn. Inkomen uit vermogen is veel minder belangrijk. U accepteert een aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en u bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

risicometer beleggen gematigd offensief
5. Offensief

Als belegger met een offensief beleggingsprofiel belegt u grotendeels in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U streeft naar vermogensgroei op lange termijn. U neemt bewust een groot risico om daarmee op de langere termijn een hoger rendement te behalen. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar. U hebt veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen en u bent zich zeer bewust van de risico’s die daaraan verbonden zijn. U realiseert zich dat u een groot deel van uw vermogen kunt verliezen.

risicometer beleggen offensief
6. Zeer offensief

Als belegger met een zeer offensief beleggingsprofiel belegt u bijna volledig in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U streeft naar vermogensgroei op lange termijn. U neemt bewust een zeer groot risico om daarmee op de langere termijn een hoog rendement te behalen. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar. U hebt veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen en u bent zich zeer bewust van de risico’s die daaraan verbonden zijn. U realiseert zich dat u een zeer groot deel van uw gehele vermogen kunt verliezen.

risicometer beleggen offensief en zeer offensief