Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Mario Draghi houdt koers

Tijdens de persconferentie van 14 december heeft de ECB bekendgemaakt dat de verwachtingen voor economische groei en inflatie naar boven zijn bijgesteld. Maar ondanks de optimistische groei, is de ECB nog niet volledig overtuigd van een aanhoudende opwaartse trend in de binnenlandse prijsdruk. En aldus Draghi:

“An ample degree of monetary stimulus… remains necessary for underlying inflation pressures to continue to build up.”

De ECB zal het opkoopprogramma om die reden nog minimaal tot september 2018 in stand houden. En pas daarna zal een verhoging van de beleidstarieven in beeld komen. Al vanaf begin 2017 zien beleggers de kans toenemen dat de ECB een verhoging van de beleidsrentes doorvoert. Op het driemaands euribortarief heeft dit nog geen effect gehad. Deze is al geheel 2017 stabiel rond de -0,3%, en wij verwachten dat dit ook in het overgrote deel van 2018 zo zal zijn.

De Amerikaanse centrale bank voert in tegenstelling tot de ECB nu al een verkrappend beleid. Zo gaf de Federal Reserve tijdens de persconferentie van 13 december aan dat zij de beleidsrente voor de derde keer in 2017 verhoogt, met 25-basispunten naar een bandbreedte van 1,25% -1,50%. Bovendien houden de beleidsmakers gemiddeld rekening met drie renteverhogingen in 2018, en twee in 2019. Overigens lijken beleggers wat pessimistischer. Zij voorzien namelijk maar twee renteverhogingen in 2018.

Beweeglijke maand bedrijfsobligaties

Per saldo bewoog afgelopen maand de rente op tienjaarsleningen van de kernlanden uit de eurozone zijwaarts. Dit in tegenstelling tot de periferie. Zo zagen wij sterke rentedalingen in Portugal en Griekenland. De Griekse tienjaarsrente, gedreven door onder andere het sluiten van een deal met zijn schuldeisers, nam met circa 110-basispunten sterk af naar 4%.

Afgelopen maand was de beweeglijkheid in de geëiste risicopremie op bedrijfsobligaties relatief groot. Aanvankelijk werden risicopremies hoger gestuwd door een grote hoeveelheid nieuwe obligatieleningen. Uitgevende instellingen boden een aantrekkelijke prijs om deze te kunnen plaatsen, maar hierdoor gingen ook de risicopremies voor de bestaande leningen omhoog. Later in de verslagperiode verbeterde het sentiment waardoor per saldo sprake was van positieve resultaten. 

In Amerikaans highyieldpapier was sprake van een vergelijkbaar patroon. Aanvankelijk stegen de risicopremies, maar dit werd in de tweede helft van de verslagperiode ruimschoots gecompenseerd. 

Rond het jaareinde verwachten wij weinig beweging meer. Dit omdat beleggers de boeken al sluiten en het aanbod van nieuwe leningen beperkt is in de eerste week van het nieuwe  jaar. Dus wordt het tijd om vooruit te blikken naar 2018. Een jaar waarin vooral het afbouwen van de obligatieopkoop van de ECB de aandacht zal krijgen van beleggers. Ook kijken wij uit naar de Italiaanse verkiezingen van begin maart.

Al met al lijkt het een bewogen jaar voor de obligatiemarkt te worden.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Van Lanschot.

Naar het dagelijks beursnieuws

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot