Visie op de geld- en kapitaalmarkt

De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Talk of the Taper

Geruchten over een mogelijke afbouw van het opkoopprogramma van de ECB (Tapering) hielden de markt begin oktober in zijn greep. Een realiteitscheck voor beleggers. Ooit zal er een einde komen aan het opkoopprogramma. Het huidige programma eindigt in maart 2017, maar wij achten de kans groot dat de beleidsraad in december aankondigt het programma met zes maanden te verlengen. Hoewel de ECB geruchten over een geleidelijke afbouw ontkende, verwachten wij ook hierover in december meer nieuws. Een scenario waar wij rekening mee houden, is een geleidelijke afbouw na 2017, waarmee de ECB zowel gehoor geeft aan de vraag om afbouw alsmede de vraag om voortzetting van de stimulus.

Ook de beschikbaarheid van opkoopbare obligaties wordt een groter probleem. Wij verwachten dan ook dat er in december enkele wijzigingen aangekondigd worden. De markt lijkt al voor te sorteren op een mogelijk afscheid van de ondergrens van het opkoopprogramma. Dit is terug te zien in de daling van de rentes op staatsleningen met een looptijd tot twee jaar.
Het driemaands euribortarief ( -0,31%) veranderde afgelopen maand nauwelijks. De verwachting is dat de ECB het depositotarief ongewijzigd zal laten. Wel zien we meer aversie tegen de negatieverentepolitiek van de ECB. Het verdienmodel van Europese banken staat hierdoor steeds meer onder druk. Bij recente zorgen over de Deutsche Bank werd de vraag gesteld of Europese banken überhaupt kunnen overleven in dit renteklimaat. Gegeven de lage inflatie en het vooralsnog zeer ruime monetaire beleid van de ECB, voorzien wij op korte termijn geen aanleiding voor hogere geldmarkttarieven.

Kapitaalmarktrente veert op

De obligatierentes stegen afgelopen maand. Waar de Duitse tienjaarsrente op 30 september nog twaalf basispunten negatief (-0,12%) noteerde, werd twee weken later vijf basispunten positief (0,05%) genoteerd. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg zelfs met bijna tien basispunten. Opmerkelijk deze maand waren vooral ook de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Na uitspraken van premier Theresa May over het effect van het ruime monetaire beleid en een harde Brexit, kwamen zowel de pond als de koersen van Britse staatsobligaties sterk onder druk te staan.

De opgelopen rente in Europa was vooral te wijten aan bewustwording van de eindigheid van het opkoopprogramma. In de Verenigde Staten zagen we in 2013 eenzelfde reactie op de eerste geruchten van een ‘Taper Tantrum’.  Naast het oplopen van de kapitaalmarktrente zagen we gedurende de maand ook veranderingen in de rentecurve ontstaan. Per saldo steeg het renteverschil tussen kort- en langlopende leningen licht. Deze versteiling van de rentecurve kwam vooral doordat de rente op kortlopende leningen daalde. Dit dus in tegenstelling tot de tienjaarsrente.

De performance van hoogwaardige bedrijfsobligaties was deze periode ook negatief. Dit komt door de opgelopen rente, maar ook doordat beleggers hogere risicopremies eisten. Dit werd mogelijk deels veroorzaakt door het besef bij beleggers dat het opkoopprogramma ooit zal moeten worden afgebouwd. De problemen omtrent Deutsche Bank leidden ertoe dat obligaties uitgegeven door financiële instellingen in Europa het meest onder druk kwamen te staan.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Van Lanschot.

Naar het dagelijks beleggingsnieuws

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot