Visie op de geld- en kapitaalmarkt

De verwachtingen van Van Lanschot voor de renteontwikkeling.

Negatieve rentes in geldmarkt onveranderd

Het driemaands euribortarief bleef afgelopen maand onveranderd op -0,30%. De Europese Centrale Bank (ECB) liet op 8 september het monetaire beleid ongewijzigd. Draghi heeft vertrouwen in het huidige beleid, maar leek wel te hinten op mogelijke aanpassingen in de toekomst.

Meest waarschijnlijk lijkt dat de ECB haar opkoopprogramma, nu gepland tot maart 2017, verlengt als de inflatie zo laag blijft. Daarnaast onderkende Draghi dat door de lage rente het aantal obligaties dat in aanmerking komt voor opkoop afneemt. Er wordt nu onderzocht hoe dit eventueel kan worden ondervangen. Wellicht dat de criteria voor opkoop in de nabije toekomst dus ook nog worden aangepast. Wel zien we de aversie tegen diepere negatieve rentes wereldwijd toenemen. Daar zitten de financiële markten niet op te wachten.

Gegeven de lage inflatie en het zeer ruime monetaire beleid van de ECB voorzien wij op korte termijn geen aanleiding voor hogere geldmarkttarieven. De spaarrentes zullen waarschijnlijk zelfs nog verder dalen.

Het instrument van ‘negatieve rente’ is niet zonder gevaar. De winstgevendheid van banken komt onder druk en kan daarmee het vertrouwen in banken aantasten. Dat kan een averechts effect hebben op de kredietverlening en economie. Echter, tot op heden valt die schade aan de winstgevendheid van banken reuze mee. De ECB lijkt dit effect overigens te onderkennen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de gunstige voorwaarden waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB, de zogenoemde TLTRO-programma’s. Al met al kijkt de ECB tevreden terug op de inzet van het ‘negatieve rentewapen’ en dat smaakt naar meer.

Tienjaarsrente weer in de plus

De obligatierentes stegen afgelopen maand. Zo noteerde de Duitse tienjaarsrente op 12 augustus nog elf basispunten negatief (-0,11%). Beleggers die op 12 september instapten, kregen een positief effectief rendement van vier basispunten. Nederlandse en Amerikaanse staatsobligaties lieten hetzelfde patroon zien. Deze beweging werd in twee dagen tijd gemaakt. De vergoedingen op obligaties met lange resterende looptijd liepen hierbij sterker op dan voor leningen met een korte looptijd. We zien deze stijging van de lange rente als een gezonde correctie, maar denken dat de tienjaarsrentes in de eurozone voorlopig wel op zeer lage niveaus blijven door het ECB-beleid.

De opgelopen rente was vooral te wijten aan het feit dat de ECB (nog) geen extra maatregelen aankondigde, terwijl beleggers hier wel op rekenden.

In Japan zagen we in de zomer al een vergelijkbare ontwikkeling, nadat de centrale bank meer nadruk legde op fiscale stimulering en de wens voor een groter verschil tussen korte en lange rente (= steilere rentecurve). Daarnaast kwamen vanuit de Verenigde Staten signalen dat de centrale bank nog dit jaar haar beleidstarief zal verhogen.

Begin september betraden weer veel bedrijven de obligatiemarkt om geld op te halen. Door dit aanbod werden de geëiste risicopremies iets omhoog geduwd, wat een negatieve impact heeft op de koers. Door de hierboven beschreven rentebeweging volgend op de ECB-vergadering en de negatieve toon op de aandelenmarkten, was de performance van hoogwaardige bedrijfsobligaties ook deze dagen negatief. De opkoop van bedrijfsobligaties door de ECB werkt voorlopig waarschijnlijk echter ondersteunend voor deze bedrijfsobligaties. We verwachten dan ook dat een negatief sentiment, zoals we nu zien, van korte duur zal zijn, omdat dit weer kopers naar de markt lokt.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Van Lanschot.

Naar het dagelijks beleggingsnieuws

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot