Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Monetair beleid ongewijzigd

Begin december is naar buiten gekomen dat de ECB het huidige opkoopprogramma verlengt tot eind december 2017. De maandelijkse opkoop wordt tegelijkertijd per 1 april verlaagd van € 80 miljard naar € 60 miljard. Om de beschikbaarheid van obligaties te verbeteren wordt er vanaf januari ook gesleuteld aan de opkoopcriteria. Het effect van de toezeggingen van de ECB was een daling van de effectieve rendementen op kortlopende obligaties in de 1e helft van december. De ECB kan nu namelijk ook leningen met resterende looptijd tussen één en twee jaar opkopen en met een effectief rendement lager dan het depositotarief (-0,4%), waar dit voorheen niet mogelijk was.

Het driemaands euribortarief daalde de afgelopen weken licht, van -0,31% halverwege december naar -0,33% per 16 januari. De verwachting van zowel ons als de markt blijft dat de ECB het depositotarief ook in 2017 ongewijzigd zal laten. Hierdoor zien wij op korte termijn ook geen aanleiding voor hogere Europese geldmarkttarieven.

De Amerikaanse centrale bank heeft op 14 december de rente met 25 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 0,5% - 0,75%. Voor 2017 lijkt de markt rekening te houden met twee á drie renteverhogingen door de Federal Reserve. Uit de meest recente notulen blijkt dat ook de beleidsmakers van de Fed zelf met een dergelijk scenario rekening houden. Het daadwerkelijk aantal renteverhogingen zal echter afhankelijk zijn van de economische en inflationaire ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

Rentecurve in Europa onveranderd

Het was de afgelopen maand rustig op de Europese kapitaalmarkten. Per saldo liep de rente op Duitse tienjaarsleningen iets op, en nam de rente op Nederlandse tienjaarsleningen juist iets af.

Maar de verandering was zo klein dat dit maar een beperkt effect had op de koersen van de desbetreffende leningen. Deze zijwaartse beweging zagen wij over de gehele rentecurve, per saldo veranderde daar dan ook weinig aan in de afgelopen maand. De inflatieverwachting liep daarentegen wel op. Zo verwachten beleggers in Duitsland nu een gemiddelde prijsstijging van 1,25% per jaar over een periode van tien jaar. Halverwege december was dit nog 1,17%.

In de Verenigde Staten was er meer beweging in de kapitaalmarkten. Zo daalde de rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties met twintig basispunten (0,2%-punt) naar circa 2,4%. En Europese beleggers behaalden dan ook een positief rendement op tienjaars Amerikaanse staatsleningen, ondanks dat de euro versterkte ten opzichte van de dollar.

Doordat de geëiste risicopremies daalden, was de performance van hoogwaardige bedrijfsobligaties positief, ondanks dat de rente op staatsobligaties zijwaarts bewoog. Deze ontwikkeling werd hoofdzakelijk gedreven door ontwikkelingen in de markt voor bedrijfsobligaties met een kredietrating van BBB. De risicopremies op obligaties met een kredietrating van A of hoger namen per saldo namelijk juist toe.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Van Lanschot.

Naar het dagelijks beleggingsnieuws

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot