Visie op de geld- en kapitaalmarkt

Is het einde van obligatie-opkoop nabij?

De notulen van de beleidsvergadering van de ECB in december bevatte een interessante boodschap. Vanwege de positieve economische ontwikkelingen, is de ECB voornemens de forward guidance, de verwachtingen voor beleidstarieven, al begin 2018 onder de loep te willen nemen. Daarnaast wordt de groeiende discrepantie binnen de ECB over het te volgen beleid: crisisbeleid in de vorm van obligatie-opkopen enerzijds, en het positief economisch momentum in de eurozone anderzijds, benoemd. Dit leidde tot speculatie in de kapitaalmarkt. Is het einde van de obligatie-opkoop (QE) nabij?

Buiten kijf staat dat het opkoopprogramma nog tot minimaal september in stand wordt gehouden. Pas daarna komt een verhoging van de beleidstarieven in beeld. Beleggers zien de kans vanaf eind 2018 toenemen dat de ECB een verhoging van de beleidsrentes doorvoert. Wij voorzien dat de eerste verhoging echter pas medio 2019 zal plaatsvinden. Op het driemaands euribortarief heeft bovengenoemde nog geen effect gehad. Deze is al lange tijd stabiel rond de -0,3%, en wij verwachten dat dit de aankomende maanden ook zo zal blijven.

De Amerikaanse centrale bank voert al een verkrappend beleid. Zo verwacht de Fed in 2018 nog drie renteverhogingen te kunnen doorvoeren, waardoor de beleidsrente zou uitkomen op een bandbreedte van 2,00% -2,25%. Overigens zijn beleggers pessimistischer en voorzien voor dit jaar maar twee renteverhogingen. Wij denken echter dat de Fed, gesteund door een recente opleving van de inflatie en de toegenomen economische vaart, alles op alles zal zetten om deze doelstelling te realiseren. Des te meer daar een economisch keerpunt in eind 2018 wordt voorzien, en het creëren van monetaire speelruimte is dan geen onverstandig plan.

Een stormachtig begin van 2018

Onrust hield de kapitaalmarkten de afgelopen weken in zijn greep. Deze onrust werd onder andere gedreven door speculatie over Chinese aankopen van Amerikaanse staatsobligaties, een lagere obligatie-opkoop door de Bank of Japan en een mogelijk eerder einde van QE in Europa dan voorzien.

Dit liet de kapitaalmarkten niet onberoerd. Zo liep de tienjaarsrente in vrijwel elk Europees land op. Per saldo nam bijvoorbeeld de Duitse tienjaarsrente met 0,26 procentpunt toe tot 0,56%. Daarnaast versteilde de Duitse rentecurve ook op het twee- tot tienjaarsstuk. In de Verenigde Staten liep de tienjaarsrente ook op, met 0,18 procentpunt naar 2,53%. En ook daar zagen wij een versteiling van de rentecurve. Wij sluiten niet uit dat de obligatierente in de eurozone de komende maanden verder oploopt, hoewel een aanhoudende opkoop van de ECB en bescheiden inflatie voorlopig een drukkend effect op de rente geven.

De markt voor Europese bedrijfsobligaties deed het relatief beter. De geëiste risicopremie (extra vergoeding boven de staatsrente) nam voor vrijwel iedere risicoklasse af. Desondanks werd er toch een klein verlies op deze categorie gerealiseerd, omdat de afname in geëiste risicopremie niet kon opwegen tegen de oplopende kapitaalmarktrente. Met veel aanbod, een oplopende kapitaalmarktrente en een afbouw van QE lijkt het risico op groter renteverschil tussen staatsobligaties later in 2018 toe te nemen. Dat kan deze categorie minder aantrekkelijk maken voor belegger.

Een categorie waar afgelopen maand wél een positief rendement op werd behaald, is Emerging Market Debt (schulden van opkomende landen). Hier merken wij wel bij op dat in euro’s juist een verlies werd gerealiseerd, vanwege de sterke depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Van Lanschot.

Naar het dagelijks beursnieuws

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot