Visie op de geld- en kapitaalmarkt

De deflatie voorbij

Vooralsnog laat de ECB het huidige monetaire beleid in grote lijnen ongewijzigd. Wel werd begin maart bekend dat het TLTRO-programma, waar Europese banken zich tegen aantrekkelijke voorwaarden konden (her)financieren, niet wordt verlengd. Na jaren van zorgen over mogelijke deflatie lijkt optimisme, gedreven door positieve economische cijfers, tractie te krijgen. De ECB heeft de groei- en inflatieverwachtingen voor de aankomende jaren dan ook naar boven bijgesteld. Wij verwachten dat de ECB in de tweede helft van het jaar zal aankondigen dat zij het opkoopprogramma in 2018 geleidelijk naar nul gaat afbouwen.

Het driemaands euribortarief bleef de afgelopen periode stabiel rond de -0,33%. De verwachting blijft dat de ECB het herfinancieringstarief ook in 2017 ongewijzigd laat. Hierdoor zien wij op korte termijn ook geen aanleiding voor hogere Europese geldmarkttarieven. De Amerikaanse centrale bank verhoogde medio maart de beleidsrente met 25 basispunten naar een bandbreedte van 0,75% - 1,00%.

Voor de rest van het jaar lijkt de markt nog twee renteverhogingen in te prijzen. Interessanter is de vraag of en wanneer de Federal Reserve een start wil maken met het afbouwen van de obligatieposities.
Op de balans van de Fed staat namelijk nog $ 4.500 miljard aan activa die het gekocht heeft vanuit het opkoopprogramma. Het afvloeien van deze posities zal de markten hoogstwaarschijnlijk niet onberoerd laten.

Politiek houdt kapitaalmarkten in zijn greep

De Europese kapitaalmarkten hebben weer een beweeglijke periode achter de rug. De aandacht van obligatiebeleggers leek de afgelopen maand vooral uit te gaan naar de Franse - en in mindere mate de Nederlandse - verkiezingen. Dit heeft er mede toe geleid dat het renteverschil tussen Duitse en Franse tweejaarsleningen opliep tot ruim dertig basispunten. Begin 2017 bedroeg dit verschil nog circa tien basispunten. Per saldo zag vrijwel ieder eurozoneland de afgelopen maand de rente op tienjaars staatsleningen toenemen. Zo nam de rente op Duitse tienjaarsleningen met circa tien basispunten toe tot 0,5%.

De beweeglijkheid beperkte zich niet tot ons continent. In de Verenigde Staten verschoof de gehele rentecurve een paar basispunten omhoog. Per saldo nam de rente op tienjaars Treasuries toe met zo’n veertien basispunten tot 2,6%.

Interessant zijn de ontwikkelingen in Amerikaans highyield. Sinds februari 2016 zit deze categorie in de lift, maar afgelopen maand stokte dit. De geëiste risicopremie op de BA Merrill Lynch US High Yield-index steeg zelfs met zo’n 10% naar vierhonderd basispunten (4%-punt). Dit kunnen we onder meer verklaren door de (aankomende) rentestap(pen) die de Fed zal zetten. Hogere rentetarieven zetten de winstgevendheid van bedrijven met veel schuld namelijk onder druk. Maar ook de recente daling van de olieprijs is ongunstig. Een mandje met Amerikaanse highyieldbedrijfs-obligaties bestaat namelijk voor een relatief groot deel uit bedrijven in olie- en energiegerelateerde sectoren. Als de olieprijs te veel daalt, komt de continuïteit van dit soort bedrijven in gevaar. Beleggers eisen dan een hogere vergoeding om voor dit risico gecompenseerd te worden.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u graag een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Van Lanschot.

Naar het dagelijks beleggingsnieuws

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot