Quick Tool Family Scan

Deze online vragenlijst maakt onderdeel uit van de Van Lanschot Kempen Family Scan. U krijgt enkele korte vragen over de 6 verschillende thema's van de Family Scan. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De uitkomsten worden aan u teruggekoppeld tijdens een workshop bij u op kantoor. De datum hiervoor is nog niet geprikt. Als u vragen heeft over de thema's of de begrippen uit deze quick tool of meer toelichting wenst, neemt u dan contact op met uw banker.

Gegevens deelnemer