Privacy Statement en cookies

Deze website wordt beheerd door F. van Lanschot Bankiers N.V. (hierna te noemen: de bank). Bij bezoek aan deze website kan de bank gegevens van u verwerken.


Bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. De bank waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode. Uw persoonsgegevens worden door Van Lanschot beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt de bank informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van de bank en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten; het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer; het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden; de werving van nieuwe medewerkers voor de bank. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan de bank.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het onderdeel Online Bankieren. Meer over cookies bij Van Lanschot.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Van Lanschot website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de bank uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de bank of een brief sturen aan F. van Lanschot Bankiers N.V. , Postbus 1021, T.7.07, 5200 HC, ‘s-Hertogenbosch.

Wijzigingen Privacy Statement

De bank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot