uw persoonsgegevens

Privacy StatementĀ 

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen. In ons Privacy Statement  leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wijziging per juli 2021
Wij hebben een update gepubliceerd van ons Privacy Statement. Deze update ziet op het wijzigen van ons Privacy Statement vanwege de juridische fusie per 1 juli 2021 tussen Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. De nieuwe statutaire naam wordt Van Lanschot Kempen NV. De certificaten van gewone aandelen A van Van Lanschot Kempen NV zijn aan de beurs genoteerd. Van Lanschot Kempen NV handelt ook onder de namen Van Lanschot, Van Lanschot Kempen, Kempen & Co en Evi. Daarom hebben we onze aparte Privacy Statements samengevoegd tot een Privacy Statement. U vindt hieronder de samenvatting en daarna het volledige Privacy Statement. U kunt deze openen en downloaden en vervolgens per handelsnaam raadplegen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  • Wijziging per 1 juni 2021
    Wij hebben een update gepubliceerd van ons Privacy Statement. Deze update ziet op het toevoegen van de verwerking van uw stem ten behoeve van verificatie. Dit kan alleen met uw expliciete toestemming. Meer informatie hierover vindt u  in het aangepaste Privacy Statement en bij onze nieuwsberichten
  • Wijziging per 1 januari 2020
    Wij hebben een update gepubliceerd van ons Privacy Statement. Deze update ziet onder meer op de nieuwe naam van Van Lanschot na de fusie met Kempen & Co. Onze nieuwe naam is Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, maar wij blijven handelen onder de naam Van Lanschot. Ook hebben we een uitleg toegevoegd over hoe wij omgaan met het opnemen van telefoongesprekken; dit was vaak onduidelijk voor onze nieuwe en bestaande klanten. Hierin staat dat we telefoongesprekken ook kunnen opnemen om klachten van klanten goed te kunnen afhandelen/behandelen. Tot slot hebben we nadere uitleg toegevoegd over het delen van persoonsgegevens. Wij mogen uw persoonsgegevens delen in het kader van (kapitaalmarkt)transacties. Ook mogen wij uw persoonsgegevens delen met andere juridische entiteiten binnen Van Lanschot Kempen voor het toetsen van de integriteit van bestaande en nieuwe klanten en ook om nieuwe klanten te werven.

Samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. 
Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.
 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van al onze klanten en dus ook van u. Als u een contactpersoon, vertegenwoordiger of uiteindelijk belanghebbende bent van een klant verwerken wij ook uw persoonsgevens. Ook als u aandeelhouder, bezoeker van de website, geïnteresseerde of potentiële investeerder in Van Lanschot Kempen bent, verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Bijvoorbeeld om u als klant te accepteren maar ook om producten en diensten te kunnen aanbieden. U kunt daarbij denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw inkomen waar dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moeten wij ook uw transacties monitoren. Als u geen klant meer van ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode. 

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerken we ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, kunnen we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken, om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Wij vragen op dat moment uw toestemming. 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren 

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze kloppen. U kunt ons daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een partij die namens ons post naar onze klanten verstuurt. Wij geven persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij ons. We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie, waaronder ook persoonsgegevens, te verstrekken. Bijvoorbeeld aan publieke instanties of aan toezicht houders. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moeten wij weleens persoonsgegevens verstrekken.

Wilt u precies weten wat wij doen met uw persoonsgegevens? Lees dan alle informatie in het volledige Privacy Statement hieronder.

Volledig Privacy Statement

In dit document leggen wij uit hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Cookie Statement

Als u een website bezoekt, plaatst die vaak een tekstbestandje op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit heet een cookie. Ook de website van Van Lanschot maakt gebruik van cookies.
In ons Cookie Statement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verwerken met cookies.
Met dit formulier kunt u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of over te dragen. Of bezwaar maken, als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken. Uitgebreide uitleg over wat u aan ons kunt vragen vindt u in het Privacy Statement bij punt 8.
Wat wilt u aan ons vragen over uw persoonsgegevens?

Maximaal 5 MB.

Maximaal 5 MB.

Uw contactgegevens
NB Het kan enkele ogenblikken duren voordat het formulier verstuurd is.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel