Prinsjesdag 2015: wat u over de plannen moet weten

Prinsjesdag 2015: wat u over de plannen moet weten

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit Belastingplan moet eerst door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Naar verwachting zal de Eerste Kamer deze (eventueel aangepaste) plannen vervolgens in december behandelen.

Een aantal wijzigingen treedt 1 januari 2016 in werking. Maar er zijn ook voorstellen die pas 1 januari 2017 in werking treden.

Wat betekent dit voor u als privépersoon?

De belangrijkste aandachtspunten staan hieronder op een rij. De belangrijkste wijzigingen voor DGA’s staan in onze blog Prinsjesdag 2015: wat gaat er veranderen voor de DGA?

1. Box 3: drie percentages voor fictief rendement

In de nieuwe plannen wijzigt de vermogensbelasting per 1 januari 2017 aanzienlijk. In box 3 krijgen we met drie verschillende percentages te maken: 2,9%, 4,7% en 5,5%. Deze percentages zijn te herleiden uit onderstaande tabel. Het forfaitair rendement van klasse I is voorlopig op 1,63% gesteld en rendementsklasse II op 5,5%. Deze percentages worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Van het gedeelte van de
grondslag dat meer
bedraagt dan
maar niet meer dan wordt toegerekend aan
rendementsklasse I
en wordt toegerekend
aan rendementsklasse II
€ 0 € 75.000 67%  33%
€ 75.000 € 975.000 21% 79%
€ 975.000 - 0% 100%

Een voorbeeld om duidelijk te maken wat dit betekent. Een echtpaar heeft een spaarrekening met een saldo van € 200.000. In het huidige stelsel maakt het niet uit of de man deze spaarrekening aangeeft in box 3 of de vrouw of ieder de helft. Over een bedrag van € 200.000 minus de vrijstelling van € 42.660 wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, zijnde € 6.294. Hierover wordt € 1.888 box 3- heffing betaald.

Vanaf 2017 zouden de man en de vrouw elk € 100.000 aangeven. Hiervan is bij beiden de eerste € 25.000 vrijgesteld. Per persoon is het voordeel uit sparen en beleggen dan 1,63% x € 50.250 + 5,5% x € 24.750 is € 2.180 (of eenvoudiger: 2,9071% van € 75.000 = € 2.180). Aan belasting wordt dan door de man en de vrouw elk 30% x € 2.180 = € 654 betaald. In totaal dus € 1.308.

2. Schenkingsvrijstelling verruimd

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling in verband met een eigen woning verhogen naar € 100.000. Daarnaast wordt ook de groep aan wie belastingvrij geschonken kan worden uitgebreid. Deze schenking is alleen belastingvrij als wordt geschonken aan iemand in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Bovendien moet de schenking gebruikt worden voor de eigen woning. Dus voor de aankoop, de aflossing van de hypotheek of de verbouwing van de eigen woning. Het is dus niet mogelijk de schenking te gebruiken voor de aankoop van een vakantiewoning. Anders dan de huidige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is deze nieuwe schenkingsvrijstelling niet beperkt tot ouders en kinderen maar kan ook aan een neefje of nichtje en ook aan een derde belastingvrij worden geschonken.

Deze verhoging gaat in op 1 januari 2017. Tot die tijd kunnen alleen ouders die aan kinderen schenken gebruik maken van een hoge vrijstelling in verband met de woning. Het bedrag is dit jaar €  52.752 en voor 2016 wordt dit bedrag verhoogd naar € 53.016.

Er komt overgangsrecht voor de situatie dat ouders in 2015 en 2016 gebruikmaken van de mogelijkheid om belastingvrij aan hun kind te schenken. Zij kunnen in de kalenderjaren 2017 en 2018 dan nog een aanvullende schenking voor de eigen woning doen. Het kind zal op dat moment nog wel moeten voldoen aan de gestelde leeftijdseisen. In totaal kan dan door dit overgangsrecht door het kind toch € 100.000 belastingvrij worden ontvangen.

3. De eigen woning

De wetgever komt met een verzachtende maatregel die een terugwerkende kracht heeft naar 1 januari 2013. Als de fiscaal verplichte aflossingen op een hypothecaire lening niet plaatsvinden dan verhuist deze lening na verloop van tijd definitief van box 1 naar box 3 en is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. In de nieuwe plannen kan de lening alsnog weer terugkomen in box 1 als de aflossingsachterstand is ingehaald.

De komende weken wordt duidelijk of er tijdens de parlementaire behandeling op bovenstaande plannen nog aanpassingen komen.

Meer weten?

Wilt u weten wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem dan contact op met een van onze private bankers.

 

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot