Participeren uw medewerkers al? Zes tips en overwegingen

Participeren uw medewerkers al? Zes tips en overwegingen

Uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Van Lanschot onder managers van participatiemaatschappijen blijkt dat participatiemaatschappijen de voordelen van medewerkersparticipatie onderschrijven, maar er nauwelijks gebruik van maken in hun deelnemingen. Dat is jammer, want medewerkersparticipatie heeft meerdere voordelen. Ook voor ondernemingen die geen eigendom zijn van een participatiemaatschappij.

Waarom financiële medewerkersparticipatie?

Volgens divers wetenschappelijk onderzoek levert medewerkersparticipatie een hogere betrokkenheid op onder medewerkers. Daarnaast brengt het de belangen van medewerkers, onderneming en aandeelhouders meer op één lijn. Daardoor zullen participerende medewerkers op positieve wijze meedenken met de aandeelhouder(s).

U kunt uw medewerkers laten participeren door ze bijvoorbeeld mee te laten delen in de winst of ze te laten investeren in het aandelenkapitaal van de onderneming.

Niet complex, wel effectief

Veel ondernemers en bestuurders zullen de voordelen erkennen, maar laten zich weerhouden door praktische bezwaren. Een participatieplan hoeft echter niet complex te zijn. Wij zetten enkele overwegingen en tips voor u op een rij.  

1. Past medewerkersparticipatie bij u en uw onderneming?

Als u bereid bent zowel financiële en strategische informatie als het aandelenkapitaal te delen, kan een participatieplan interessant zijn. Daarnaast kan het nuttig zijn als u diverse medewerkers hebt die u graag wilt behouden; aandeelhouderschap zorgt voor extra (ver)binding.

2. Wat is een goed moment voor invoering van een participatieplan?

Als uw onderneming groeit en u wilt mensen (ver)binden, doet u er goed aan uw medewerkers tijdig te laten participeren. Medewerkers vragen om te participeren op het moment dat het niet goed gaat met een onderneming kan contraproductief werken.

3. Wanneer willen medewerkers participeren?

Medewerkers die een bepaalde mate van vrijheid in hun werkzaamheden hebben en mee mogen denken over de activiteiten van de onderneming, zullen een hogere betrokkenheid tonen en eerder genegen zijn aandeelhouder te worden.

4. Kies een passende vorm

Niet alle medewerkers hebben geld over om te beleggen in de onderneming waar zij werken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals een beloning in de vorm van certificaten van aandelen.

5. Maak afspraken bij uitdiensttreding

Medewerkers die uit dienst gaan, wilt u misschien niet meer als aandeelhouder (al kan dat wel). Bepaal daarom vooraf wat er gebeurt als een participerende medewerker vertrekt.

6. Verstrek regelmatig informatie

Zodra medewerkers aandeelhouder of certificaathouder worden, is het belangrijk hen ook zo te behandelen. Informeer hen regelmatig, bijvoorbeeld eens per kwartaal, over de financiële resultaten en de strategie. 

Meer weten?

Van Lanschot begeleidt ondernemingen bij de opzet, implementatie en het beheer van participatieplannen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over medewerkersparticipatie. Wij helpen u graag verder of verwijzen u naar een specialist uit ons netwerk.

Benieuwd wat Van Lanschot Equity Management Services (EMS) voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Rutger Gevers Deynoot, business advisor EMS, telefoon 06 13 73 26 91, e-mail r.geversdeynoot@vanlanschot.com.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot