Over
Van Lanschot

Van Lanschot Bankiers is de oudste onafhankelijke private bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. 

Bankiers sinds 1737

Van Lanschot Bankiers is de oudste onafhankelijke private bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Persoonlijke aandacht en vakmanschap zijn al eeuwenlang belangrijke ingrediënten om een uitstekende service en meerwaarde te bieden aan onze klanten en daadwerkelijk een partner in alle levensfases te zijn.

Wij hebben een sterke lokale aanwezigheid, bestaande uit een netwerk van in totaal 37 kantoren en klantontvangstlocaties in Nederland, België en Zwitserland. Van Lanschot is de enige Nederlandse bank met een Zwitserse dochter met een bankvergunning.

Kunst

Van Lanschot bezit de oudste bedrijfscollectie van Nederland. Klik hier voor een selectie van onze kunstselectie.

Verantwoord

Verantwoord ondernemen is voor Van Lanschot vooral integer bankieren, met oog voor onze cliënten en andere belanghebbenden.

Sponsoring

Met onze sponsoring willen we bijdragen aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Klik hier voor meer informatie over ons sponsorbeleid.

1737 - De oprichting van Van Lanschot Bankiers

Op 22 juli 1737 boekte Cornelis van Lanschot zijn eerste inkopen voor zijn handel in koloniale waren in zijn 'Ontfangboek'. Hiermee begint de officiële geschiedenis van F. van Lanschot Bankiers N.V. ​

Vanaf de oorsprong in 1737 tot het overlijden van  Jan Cees van Lanschot in 1991 is altijd een familielid bestuursvoorzitter van de bank geweest. Van Lanschot is sinds 1999 genoteerd aan de Euronext Amsterdam.

Zo wilde ze een verbetering van de toegang tot de kapitaalmarkt en vergroting van de naamsbekendheid bereiken. Daarnaast wilde Van Lanschot door verbreding van de aandeelhoudersbasis haar zelfstandige en onafhankelijke positie benadrukken.

De beursgang vormde tevens het sluitstuk van de verandering van de aandeelhoudersstructuur die in 1994 plaatsvond.

1784 - De eerste effectennota

In het boek over de geschiedenis van de firma F. van Lanschot uit 1937 staat het volgende vermeld over de eerste effecten die Godefridus van Lanschot kocht: "De eerste, bewaard gebleven, effectennota dateert van 21 april 1784 en betreft den aankoop van drie obligaties, 'yeder groot een duysent guldens, ten laste de

kroon Sweeden in Dato 1 December 1783 alle in Blanko ten comptoire Hope Comp.' 'Zweedsche, Deensche, Brunswijksche, Kyzerlyke, Russische' en voorts de in die jaren geliefde stukken op Amerikaansche (Westindische) Plantages en op de Deensche Westindische eilanden kwamen vrij regelmatig voor."

1787 - Het wapen van de familie en de firma Van Lanschot

Het wapen werd in de zeventiende eeuw al gebruikt door de familie Van Lanschot. Het wordt nog steeds gevoerd door Van Lanschot Bankiers. Op een zilver en groen dekkleed zijn drie groene bomen afgebeeld. Voor de middelste boom staat een rode burcht. De burcht kan ontleend zijn aan het wapen van de familie Van Buerstede.

De wapenspreuk luidt: 'Exaltabor in terra'. Het geslacht Van Lanschot kwam vanaf de vijftiende eeuw in Zundert voor. De naam is afgeleid van een langwerpig stuk land of 'lang schot', gelegen bij Achtmaal onder Zundert.

1819 - Het Lanschotje

Na de vereniging met België en het uitroepen van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 moest een nieuwe regeling tot stand komen van het muntwezen. De geplande omvangrijke aanmunting liet op zich wachten. Hierdoor was er vanaf 1816 een tekort aan pasmunten. Er werd gezocht naar een tijdelijke oplossing door buiten de overheid om zelf pasmuntjes in omloop te brengen. 

De Utrechtse kruidenier Bleijenstein kwam hier als eerste in ons land mee op de markt. Ook door firmant Franciscus van Lanschot zou dit pasmuntje in omloop zijn gebracht. De volksmond sprak generaties lang over het zogenaamde Lanschotje, hoewel het archief hier niets over meldt.

1937 - "Twee eeuwen" advertentie

In 1937 begon Jan van Lanschot systematisch reclame te voeren in de pers. Zijn vader Fried was tegen iedere vorm van reclame in de media: "Een dokter adverteert ook niet" was zijn mening. 

Zoon Jan wilde meer bekendheid geven aan de firma en cliënten aantrekken: "het publiek moet niet naar de bank, maar de bank moet naar het publiek".

2007 - Van Lanschot neemt Kempen & Co over

Van Lanschot nam Kempen & Co over om de positie voor de doelgroepen vermogende particulieren, institutionele beleggers, ondernemingen en ondernemers verder te versterken. 

Kempen & Co opereert met een grote mate van zelfstandigheid binnen Van Lanschot en de merknaam Kempen & Co blijft gehandhaafd. www.kempen.nl

2013 - Evi van Lanschot

Met het nieuwe concept Evi van Lanschot zet Van Lanschot de stap naar de starters op de vermogensmarkt. Want Evi heeft de ambitie geld te laten groeien. Zonder daarbij het behoud van het vermogen uit het oog te verliezen. 

Want Evi doet aan vermogensopbouw op háár manier. Beleggen en sparen met de kennis van Van Lanschot Bankiers, maar dan online. Dat is Evi.

2016 – Van Lanschot neemt private banking-activiteiten van Staalbankiers over

Deze overname stelt ons in staat ons beheerd vermogen te vergroten en een nog groter aantal klanten te gaan bedienen. Staalbankiers heeft een sterke positie in haar marktgebieden.

De professionals en specialisten van Staalbankiers ondersteunen vermogende particulieren, ondernemers, professionals, verenigingen en stichtingen, hetgeen nauw aansluit bij de klantgroepen van Van Lanschot.

2017 – Van Lanschot neemt wealth managementactiviteiten van UBS Nederland over

De combinatie van de activiteiten van UBS en onze eigen Private Bank resulteert in een uniek aanbod voor zeer vermogende particulieren, family offices en verenigingen en stichtingen.

Hierbij worden we ondersteund door de institutionele expertise van Kempen Capital management.

Historisch overzicht

Benieuwd naar de complete historie van negen generaties Van Lanschot bankiers en onze meer dan 280 jaar rijke historie?

Lees meer over onze historie

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot