Wijziging voorwaarden en productkenmerken per 15 januari 2019

 1. Nieuws
 2. Wijziging voorwaarden en productkenmerken per 15 januari 2019
Nieuws
16 november 2018

Wijziging voorwaarden en productkenmerken per 15 januari 2019

Binnenkort veranderen we onze voorwaarden en productkenmerken voor betalen. 

Voor particuliere klanten wijzigen: 

 • Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot
 • Productkenmerken van Betalen voor Consumenten

Voor zakelijke klanten wijzigen:

 • Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot
 • Productkenmerken van Betalen voor niet-Consumenten

Belangrijkste wijzigingen

overzicht
 • Voor particuliere klanten

  Voorwaarden Private Banking
  Belangrijkste wijziging:

  • Bij een en/of-rekening kan elke rekeninghouder zelfstandig, en dus zonder dat de toestemming of medewerking van de andere rekeninghouder nodig is, de rekening gebruiken en gegevens wijzigen. Elke rekeninghouder kan nu bijvoorbeeld ook zelfstandig de rekening opheffen of een adreswijziging doorgeven (artikel 8). 

  Voorwaarden voor betalen
  Waarschijnlijk wordt per 1 januari 2019 de Europese richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) omgezet in de Nederlandse wet. Dit is voor ons aanleiding om de Voorwaarden voor betalen aan te passen.

  Belangrijkste wijzigingen:

  • U hebt geen eigen risico meer als uw Wereldpas gestolen of verloren is.
  • Van Lanschot is aansprakelijk voor het niet-tijdig uitvoeren van betaalopdrachten (artikel 26 van Voorwaarden voor betalen)
  • De introductie van nieuwe betaaldiensten: rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten. Met deze diensten kunt u andere bedrijven toegang geven tot uw betaalrekeningen zodat zij diensten voor u kunnen uitvoeren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld rekeninginformatie ophalen of een betaling voor u doen.

   Als u een betaalrekening hebt en online bankieren gebruikt, kunt u van deze nieuwe diensten van andere bedrijven gebruikmaken. U bepaalt zelf of u dat doet of niet. Als u dat doet, dan moet dat uiteraard op een veilige manier plaatsvinden. Vanuit Europa zijn daarvoor regels opgesteld. Alle financiële instellingen moeten daar uiterlijk op 14 september 2019 aan voldoen. Zodra wij de toegang volgens de Europese regels gereed hebben, brengen wij u hiervan op de hoogte. Tot die tijd kunt u de nieuwe diensten nog niet via de beveiligde manier gebruiken.

   In de Voorwaarden voor betalen (opgenomen in de Voorwaarden voor Private Banking) zijn artikel 3.4, 10.4 en 25 nieuw. In de Productkenmerken van Betalen voor Consumenten zijn artikel 10 en 14 toegevoegd. Beide documenten kunt u hieronder downloaden.

   Meer informatie over de nieuwe betaaldiensten vindt u op Nieuwe betaaldiensten door nieuwe regelgeving (PSD2).

  Bent u akkoord?

  Als u akkoord bent met de aangepaste voorwaarden en productkenmerken, dan hoeft u niets te doen. Bent u niet akkoord? Dat kunt u dat tot 15 januari 2019 doorgeven aan uw private banker of aan Client Services via 0800 1737.

 • Voor zakelijke klanten

  Voorwaarden voor Zakelijk bankieren
  Belangrijkste wijzigingen: allereerst hebben wij deze voorwaarden herschreven in begrijpelijke taal. Daarnaast heeft een aantal voorwaarden een nieuwe naam gekregen:

  • Voorwaarden Zakelijk bankieren algemeen (nieuw)
  • Voorwaarden voor betalen niet-Consumenten (voorheen Algemene Voorwaarden Betaaldiensten niet-Consumenten)
  • Voorwaarden voor online diensten (voorheen Algemene Voorwaarden voor Online Diensten)

  Overige wijzigingen:

  • De Algemene Voorwaarden voor Rekening Courant niet-Consumenten komen te vervallen. De belangrijkste bepalingen uit deze voorwaarden die geen betrekking hebben op een krediet, hebben wij opgenomen in de nieuwe Voorwaarden Zakelijk bankieren algemeen.De bepalingen die betrekking hebben op een krediet hebben we opgenomen in de nieuwe Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Kredietverlening. Daarin hebben wij ook de Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Zakelijk opgenomen.

  Voorwaarden voor betalen niet-Consumenten
  De Europese richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) wordt waarschijnlijk per 1 januari 2019 omgezet in de Nederlandse wet. Dit is voor ons aanleiding om de Voorwaarden voor betalen aan te passen.

  Belangrijkste wijzigingen:

  • Van Lanschot is aansprakelijk voor het niet-tijdig uitvoeren van betaalopdrachten (artikel 25 van Voorwaarden voor betalen niet-Consumenten)
  • De introductie van nieuwe betaaldiensten: rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten. Met deze diensten kunt u andere bedrijven toegang geven tot uw betaalrekeningen zodat zij diensten voor u kunnen uitvoeren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld rekeninginformatie ophalen of een betaling voor u doen.

   Als u een betaalrekening hebt en online bankieren gebruikt, kunt u van deze nieuwe diensten van andere bedrijven gebruikmaken. U bepaalt zelf of u dat doet of niet. Als u dat doet, dan moet dat uiteraard op een veilige manier plaatsvinden. Vanuit Europa zijn daarvoor regels opgesteld. Alle financiële instellingen moeten daar uiterlijk op 14 september 2019 aan voldoen. Zodra wij de toegang volgens de Europese regels gereed hebben, brengen wij u hiervan op de hoogte. Tot die tijd kunt u de nieuwe diensten nog niet via de beveiligde manier gebruiken.

   In de Voorwaarden voor betalen niet-Consumenten (opgenomen in de Voorwaarden voor Zakelijk bankieren) zijn artikel 3.4 , 10.4 en 24 nieuw. In de Productkenmerken van Betalen voor niet-Consumenten zijn artikel 10 en 14 toegevoegd.

   Meer informatie over de nieuwe betaaldiensten vindt u op Nieuwe betaaldiensten door nieuwe regelgeving (PSD2).

  NB Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Kredietverlening
  In de Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Kredietverlening is ook een aantal nieuwe bepalingen opgenomen. De belangrijkste zijn:

  • Als er meerdere kredietnemers zijn kan het gebeuren dat één van hen ons het krediet geheel of gedeeltelijk terugbetaalt. Volgens een nieuwe bepaling kan de kredietnemer die betaald heeft pas onder voorwaarden terugbetaling vragen van de andere kredietnemers.
  • De mogelijkheid om kosten bij u in rekening te brengen als wij het beheer van het krediet moeten intensiveren, bijvoorbeeld in de situatie dat de rente en aflossing niet meer volledig of niet op tijd kunnen worden betaald.

  De Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Kredietverlening zijn vanaf 1 december 2018 beschikbaar op Voorwaarden financieren. Deze nieuwe voorwaarden zijn vanaf  15 januari 2019 van toepassing voor klanten met een krediet.

  Bent u akkoord?

  Als u akkoord bent met de aangepaste voorwaarden en productkenmerken dan hoeft u niets te doen. Bent u niet akkoord? Dat kunt u tot 15 januari 2019 doorgeven aan uw business banker of aan onze collega’s van Client Services via 0800 1737.

Wilt u meer informatie?

meer weten
Hebt u een vraag? Of wilt u een papieren versie van de voorwaarden of de productkenmerken opvragen? Neemt u dan contact op met onze collega’s van Client Services. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 21.00 uur via 0800 1737.