Wat betekent MiFID II voor klanten van Van Lanschot?

  1. Nieuws
  2. Wat Mifid II betekent voor klanten van Van Lanschot - Nieuws 7 december 2017
Nieuws
07 december 2017

Wat betekent MiFID II voor klanten van Van Lanschot?

Per 3 januari 2018 gelden nieuwe Europese regels voor financiële markten en beleggen. Het doel is om beleggers beter te beschermen en de financiële markten transparanter te maken.

1. Wijziging voorwaarden van onze beleggingsdiensten per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigen de voorwaarden van onze beleggingsdiensten. De voorwaarden zijn beter leesbaar gemaakt en aangepast voor MiFID II. Hierover hebt u - als klant van Van Lanschot - een brief of e-mail ontvangen.

Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

2. Meer inzicht in de kosten van beleggen

Het is belangrijk dat u een goed beeld hebt van de kosten van beleggen. In de kwartaalrapportages die u van ons ontvangt, vindt u nu al een overzicht met zowel de directe kosten voor onze dienstverlening als de indirecte kosten van de beleggingen in uw portefeuille. Vanaf het eerste kwartaal 2018 laten we u ook zien welke invloed de kosten hebben op uw rendement. Daarnaast vermelden we de valutakosten.

Meer informatie over de indirecte kosten van een belegging vindt u terug in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) of het Essentiële-informatiedocument (Eid) van die belegging.

3. Optimale orderuitvoering

Wij hebben het beleid aangepast om te zorgen dat wij uw orders uitvoeren of laten uitvoeren met het best haalbare resultaat (best execution). Vanaf 2018 gaan we de kwaliteit van de orderuitvoering nog uitgebreider analyseren en jaarlijks rapporteren, om voor u het beste resultaat te blijven behalen. Op de website van de derde partijen (brokers) die namens ons uw orders uitvoeren vindt u per soort belegging een overzicht van de vijf meest gebruikte plaatsen van uitvoering. Zelf publiceren wij binnenkort op onze website een top 5 voor niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen. Ook publiceren we in 2019 een top 5 van onze brokers.

4. Uw order kan ook op andere platforms worden uitgevoerd

Om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken, hebt u ons eerder toestemming gegeven om uw orders ook buiten een gereglementeerde markt (‘de beurs’) of multilaterale handelsfaciliteit (MTF) uit te voeren. Met de invoering van MiFID II wordt een derde type handelsplatform geïntroduceerd: een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) voor de handel in obligaties, derivaten of gestructureerde producten.

5. Waarom vragen wij u toestemming om buiten een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) te handelen?

Om voor u het best mogelijke resultaat te bereiken, kan het noodzakelijk zijn om orders buiten een OTF uit te voeren. Dat doen we alleen als dit leidt tot een betere prijs dan via bijvoorbeeld een beurs, een MTF of een OTF. We hebben daarvoor wel uw toestemming nodig.

6. Klantidentificatie: LEI verplicht voor rechtspersonen

Net als alle andere beleggingsondernemingen moet Van Lanschot vanaf 3 januari 2018 meer informatie meegeven bij de transactierapportage aan de toezichthouder (AFM). Daaronder zijn ook gegevens over de identiteit van de belegger. Voor rechtspersonen (juridische entiteiten) zoals vennootschappen is dit de zogenoemde Legal Entity Identifier (LEI). De LEI is daarom vanaf 3 januari 2018 een vereiste voor alle juridische entiteiten.

7. Alert bij 10% waardedaling

Met de invoering van MiFID II is het verplicht om u te informeren bij een daling van uw totale vermogensbeheerportefeuille van 10% of meer. Voor uw beleggingsadviesportefeuille hebben wij uw toestemming gevraagd om u ook te informeren op portefeuilleniveau. U kunt dit wijzigen. Wij brengen u via een e-mail op de hoogte bij een daling van 10% of meer ten opzichte van de waarde op het eind van het voorgaande kwartaal. Dit bericht vindt u ook terug in uw digitale dossier in online bankieren.

Belegt u via Beleggingsadvies Specifiek of Zelf Beleggen? Dan informeren wij u als een belegging in opties, futures of turbo’s in uw portefeuille 10% of meer in waarde is gedaald. Wij brengen u dan per e-mail op de hoogte bij een daling van 10% of meer ten opzichte van de kostprijs van uw belegging (optie, future of turbo). Dit bericht vindt u ook terug in uw digitale dossier in online bankieren.

8. Passendheid beleggingen

Productontwikkelaars van beleggingen zoals obligaties, derivaten, beleggingsfondsen en gestructureerde producten, moeten aangegeven voor wie zij de door hun gemaakte beleggingen passend vinden. Dit noemen we de potentiële doelmarkt van een belegging. Zij moeten ook aangeven indien zij vinden dat de door hun gemaakte belegging niet passend is voor een bepaald type belegger. Dit noemen we de negatieve doelmarkt van een belegging. Daarnaast moeten wij als distributeur van de belegging ook een doelmarkt bepalen. Dit doen wij per productcategorie: eenvoudige beleggingen zoals reguliere aandelen of obligaties en niet-gestructureerde beleggingsfondsen vinden wij op zichzelf altijd passend voor een belegger.

Belegt u via Zelf Beleggen? Voor complexe beleggingen kunnen wij niet vaststellen of u tot de doelmarkt behoort. Wij zijn namelijk niet op de hoogte van al uw wensen en doelstellingen, noch van uw beleggingshorizon. Om dezelfde reden kunnen wij niet bepalen of u voor een belegging tot de negatieve doelmarkt behoort. U dient dit daarom zelf vast te stellen. Dit kunt u doen door vooraf goed de EBi of Eid van de belegging te lezen. Meestal wordt daarin voor die belegging een (negatieve) doelmarkt benoemd. Ook dient u kennis te nemen van onze Complexe BeleggingenWijzer.

Voordat u gaat beleggen, moet u redelijkerwijs in staat zijn om de kenmerken en risico’s te begrijpen van de soort belegging die u wilt aankopen. We hebben de informatie die we over beleggingen verstrekken daarom verder uitgebreid. Van de meeste eenvoudige beleggingen vindt u deze informatie in de voorwaarden van de beleggingsdienst die u afneemt. Van de complexe beleggingen zoals hedgefondsen, complexe obligaties, private equity, gestructureerde producten, opties en turbo’s, hebben we de informatie hierover samengevoegd in onze Complexe BeleggingenWijzer. Belegt u al in complexe beleggingen? Dan adviseren wij u om alsnog kennis te nemen van de informatie in deze wijzer.

Van Lanschot kiest ervoor om per 1 januari 2018 een aantal beleggingen niet meer aan te bieden in Zelf Beleggen. Dit zijn zeer complexe beleggingen zoals hedgefondsen, closed end beleggingsfondsen en gestructureerde producten met een beperkte garantie. Wilt u hierin beleggen? Dat is mogelijk als u kiest voor Beleggingsadvies. Het kan dus voorkomen dat u via Zelf Beleggen een bepaalde belegging niet mag kopen of uw bestaande positie in een belegging niet meer kunt uitbreiden.

9. Geschiktheidsverklaring ter bevestiging van de gehanteerde uitgangspunten

Van Lanschot waarborgt dat tijdens de dienstverlening haar adviezen passen bij uw kennis en ervaring met beleggen en uw beleggingsprofiel. Bij onze adviezen houden we rekening met de samenstelling van uw gehele portefeuille. Belegt u in Beleggingsadvies of start u met Beleggingsadvies? Dan ontvangt u van ons voorafgaand aan de dienstverlening een eenmalige geschiktheidsverklaring. U kunt ons ook verzoeken om een verklaring per advies. Bij Beleggingsadvies Specifiek ontvangt u wel een verklaring per advise, omdat we daar onze spreidingsrichtlijnen niet toepassen en geen beleggingsprofiel met u overeenkomen.

10. Van Lanschot adviseert op afhankelijke basis

MiFID II vraagt beleggingsondernemingen aan te geven of zij, in het kader van een beleggingsadviesdienstverlening, dit advies geven op afhankelijke of op onafhankelijke basis. Deze vereiste vloeit voort uit het feit dat in andere landen waar MiFID II geldt onder bepaalde voorwaarden door distributeurs nog provisies mogen worden ontvangen van productontwikkelaars. In Nederland kennen we echter al geruime tijd het provisieverbod. Toch geldt dat ook wij moeten aangeven hoe wij u adviseren. Wij ontvangen uiteraard geen provisies van derden.

Van Lanschot adviseert u op afhankelijke basis. In de praktijk betekent dit dat wij u beleggingsadviezen geven over aandelen, obligaties, derivaten, beleggingsfondsen en gestructureerde producten van derde partijen, maar ook van onszelf en aan ons gelieerde ondernemingen zoals Kempen. Uiteraard houden wij hierbij rekening met uw persoonlijke wensen en doelstellingen.
Meer weten

Praktische websites

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze websites.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel