Vervroegd aflossen op uw lening in 2018? Laat het ons tijdig weten

Service
23 november 2018

Vervroegd aflossen op uw lening in 2018? Laat het ons tijdig weten

Wilt u in 2018 vervroegd aflossen op uw lening? Dan verzoeken wij u met de volgende data rekening te houden, zodat wij uw verzoek tijdig kunnen verwerken.

Verzorgt Stater de administratie van uw hypotheeklening?

Dan kunt u tot maandag 24 december 2018 het bedrag dat u wilt aflossen overboeken naar:

  • NL86ABNA0487037952 t.a.v. F. Van Lanschot Bankiers N.V. te ’s-Hertogenbosch
  • onder vermelding van ‘aflossen 2018’
  • en het leningnummer waarop u wenst af te lossen.

Stuurt u liever een aflosverzoek naar Van Lanschot? Dan vragen wij u vriendelijk dit verzoek vóór zaterdag 1 december 2018 naar uw banker te sturen.

Andere leningen

Stuur het aflosverzoek vóór donderdag 20 december 2018 naar uw banker bij Van Lanschot.

Hebt u een lineaire lening met een reguliere aflossing per eerste van de maand? Stuur het aflosverzoek dan vóór zaterdag 8 december 2018 naar uw banker bij Van Lanschot.

Wilt u meer informatie?

meer weten
Uw bankier of Client Services helpt u graag. Client Services is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur via 0800 1737 of vanuit het buitenland via + 31 73 687 18 97.