Van Lanschot Kempen Q3 trading update

  1. Nieuws
  2. Van Lanschot Kempen publiceert trading update derde kwartaal 2017 - Nieuws 3 november 2017
Nieuws
03 november 2017

Van Lanschot Kempen Q3 trading update

Van Lanschot Kempen heeft vandaag een trading update gepubliceerd over het derde kwartaal van 2017. Dit zijn de hoofdpunten uit de trading update.

Positief resultaat derde kwartaal

De uitvoering van onze strategie verloopt voorspoedig en leidt tot positieve resultaten. Dit is terug te zien in de forse toename van de assets under management (AuM). Een andere mijlpaal betreft de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1 per aandeel, die op 11 oktober door onze aandeelhouders is goedgekeurd. Conform planning werd in september de migratie van onze hypothekenadministratie naar Stater afgerond.

Van Lanschot Kempen kent traditioneel solide kapitaalratio’s die zeer ruim boven de minimumeisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank liggen. In het derde kwartaal van 2017 bedraagt onze Common Equity Tier I-ratio, die aangeeft hoeveel kernkapitaal een bank heeft, 19,3%.

Stijging beheerd vermogen door onder meer € 0,9 miljard netto-instroom

In het derde kwartaal zijn onze AuM gestegen tot € 64,1 miljard door netto-instroom, positieve koerseffecten en door de overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland. De totale netto-instroom bij Private Banking, Evi en Asset Management bedraagt € 0,9 miljard.

Participatiebedrijf opengesteld voor klanten en deels verzelfstandigd

Vandaag kondigen we de verzelfstandiging van Van Lanschot Participaties aan. Het participatiebedrijf stellen we hiermee open voor derden, onder wie onze Private Banking-klanten. Van Lanschot Kempen blijft eigenaar van de bestaande portefeuille en wordt cornerstone investor met een minderheidsbelang in het nieuwe fonds. Met deze stap komen we tegemoet aan de wens van veel van onze klanten om te investeren in private equity en positioneren we het participatiebedrijf optimaal voor verdere groei.

Op de website van Van Lanschot Kempen vindt u het persbericht over de Q3 trading update. Hebt u vragen naar aanleiding van onze trading update? Uw adviseur beantwoordt ze graag.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel