Van Lanschot Kempen jaarcijfers 2017

  1. Nieuws
  2. Van Lanschot Kempen publiceert jaarcijfers 2017 - Nieuws 11 januari 2018
Nieuws
22 februari 2018

Van Lanschot Kempen jaarcijfers 2017

Van Lanschot Kempen heeft vandaag de jaarcijfers over 2017 gepubliceerd. Dit zijn de hoofdpunten uit het persbericht.

Sterke resultaten gedreven door succesvolle uitvoering strategie

We kijken terug op een succesvol jaar. In 2017 is het onderliggend nettoresultaat met ruim 38% aanzienlijk gestegen naar € 112,3 miljoen. De organische groei van onze assets under management was sterk en ook de overname van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland is een belangrijke strategische mijlpaal. De bedrijfslasten zijn in 2017 licht toegenomen en we zagen de kwaliteit van onze kredietportefeuille verder verbeteren. Onze kapitaalpositie is in het afgelopen jaar nog sterker geworden. Dit komt tot uiting in de hoge kernkapitaalratio van 20,3%. De goede resultaten van 2017 stellen ons in staat om voor 2017 een verhoging van het dividend voor te stellen naar € 1,45.

Groei van assets under management door netto-instroom en acquisities

De aan ons toevertrouwde middelen zijn met ruim 20% gestegen naar € 83,6 miljard. Het beheerd vermogen is toegenomen met 27% tot € 69,2 miljard, door onder meer € 9,3 miljard netto-instroom. Door de succesvolle acquisitie van de wealth management-activiteiten van UBS in Nederland konden we € 2,5 miljard assets under management toevoegen. De groei van het beheerd vermogen is ook het resultaat van de lancering van succesvolle nieuwe producten en diensten. Een goed voorbeeld daarvan is de lancering van de beleggingspropositie Duurzaam+. Daarnaast is het beleggingsaanbod uitgebreid met diverse impact investing-oplossingen. Door de verzelfstandiging van Van Lanschot Participaties, dat nu verder gaat als Bolster Investment Partners, komen we tegemoet aan de veelgehoorde wens van onze klanten om samen met ons te kunnen investeren in private equity.

Goede voortgang met strategisch investeringsprogramma

Onder het strategisch investeringsprogramma zijn goede stappen gezet in 2017. Zo is de Vermogensbeheer App uitgebreid en hebben we de Beleggingsadvies App geïntroduceerd. Ook het onboarding proces en de communicatiekanalen voor klanten zijn verbeterd. De samenwerking met Fidor verloopt voorspoedig en zal naar verwachting voor het einde van dit jaar leiden tot een verbeterd aanbod voor betalingsverkeer. Daarnaast zijn in 2017 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe online omgeving voor klanten, die in 2018 wordt gelanceerd. De uitbesteding van onze hypothekenadministratie naar Stater is conform planning in september gerealiseerd.

Hebt u vragen naar aanleiding van onze jaarcijfers? Uw adviseur bij Van Lanschot beantwoordt ze graag.

Lees het volledige persbericht op vanlanschotkempen.com/resultaten.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel