Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2018

  1. Nieuws
  2. Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2018 - Nieuws 22 augustus 2018
Nieuws
22 augustus 2018

Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2018

Van Lanschot Kempen heeft vandaag haar halfjaarcijfers over 2018 gepubliceerd. De hoofdpunten in het kort.

Solide resultaten en voorstel kapitaalteruggave

In het afgelopen halfjaar hebben we verder gebouwd aan de versterking van onze positie als gespecialiseerde wealth manager. Onze resultaten, met sterk stijgende provisie-inkomsten, € 0,3 miljard netto-instroom bij Private Banking en een sterke kapitaalpositie zijn een solide start van het jaar. Echter, onze efficiencyratio stijgt, gedreven door enerzijds hogere kosten en anderzijds door de impact van de lage rentestand op onze inkomsten. Dit heeft onze volledige aandacht.

De nettowinst van € 39,3 miljoen is lager dan vorig jaar, maar bevat dit halfjaar geen significante verkoopopbrengsten op deelnemingen uit onze participatieportefeuille en beleggingsfondsen. De stijging van provisie-inkomsten met 13% is het resultaat van onze groei in beheerd vermogen sinds vorig jaar en de sterke resultaten bij Merchant Banking.

Onze kernkapitaalratio stijgt aanzienlijk van 20,3% naar 21,4%. We zijn verheugd dat we dankzij onze sterke kapitaalpositie een voorstel tot kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel kunnen doen aan onze aandeelhouders.

Client assets stabiel op € 83,7 miljard en assets under management stabiel op € 69,1 miljard

De volatiliteit op de aandelenmarkten in de eerste maanden van dit jaar zwakte af in het tweede kwartaal. Dit leidde voor het eerste halfjaar per saldo tot positieve koerseffecten van € 0,1 miljard. In combinatie met een lichte netto-instroom komt ons beheerd vermogen uit op € 69,1 miljard (ultimo 2017: € 69,0 miljard). De groeitrend bij Private Banking zet door, met als resultaat € 0,3 miljard netto-instroom.

Goede ontwikkelingen onder strategisch investeringsprogramma

De ontwikkeling van het omni-channel Private Banking-model ligt op koers en in het eerste halfjaar zijn diverse resultaten behaald die de klantbeleving verbeteren. De lancering van de vernieuwde website en online omgeving voor klanten, de uitbreiding van de Beleggingsadvies app met onder meer pushnotificaties en de Login app zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast werken we onder het strategisch investeringsprogramma verder aan de uitbesteding van ons betalingsverkeer naar de Duitse FinTech Fidor. Het streven is om het nieuwe platform voor betalingsverkeer en de betaalapp rond het einde van dit jaar technisch gereed te hebben.  

Het persbericht, financieel verslag en de presentatie over de halfjaarcijfers 2018 vindt u op vanlanschotkempen.com/resultaten. Hebt u naar aanleiding van onze halfjaarcijfers vragen? Uw adviseur beantwoordt ze graag.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel