Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2017

  1. Nieuws
  2. Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2017 - Nieuws 29 augustus 2017
Nieuws
29 augustus 2017

Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2017

Van Lanschot Kempen heeft vandaag haar halfjaarcijfers over 2017 gepubliceerd. De hoofdpunten in het kort.

Sterke stijging nettowinst en onderliggend nettoresultaat

De nettowinst is met € 62,3 miljoen het sterkste halfjaarresultaat sinds jaren, met een onderliggend nettoresultaat van € 69,9 miljoen. Hoewel deze stijging mede het resultaat was van enkele eenmalige verkoopopbrengsten, onderstrepen de resultaten het succes van onze wealth managementstrategie gericht op het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten.

Het beheerd vermogen neemt toe

De aan ons toevertrouwde middelen stijgen van € 69,4 miljard naar € 72,0 miljard, waarbij het beheerd vermogen is gegroeid van € 57,6 miljard naar € 60,1 miljard. Deze groei is het gevolg van een netto-instroom à € 1,6 miljard en € 0,9 miljard positieve koerseffecten.

Groei door overnames

Op 25 augustus 2017 hebben we kunnen melden dat we de overname van de wealth managementactiviteiten van de Zwitserse bank UBS in Nederland hebben afgerond. Na de succesvolle overname van Staalbankiers in 2016 zijn we heel blij dat we opnieuw een stap kunnen zetten die onze positionering voor vermogende particulieren, verenigingen en stichtingen en family offices aanzienlijk versterkt.

Voorstel tot kapitaalteruggave aan aandeelhouders

Door deze gunstige resultaten en onze sterke kapitaalpositie kunnen we een voorstel doen voor een kapitaalteruggave aan onze aandeelhouders van € 1 per aandeel. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders.

Interesse in maatschappelijke ontwikkelingen

Het positieve sentiment binnen Private Banking en de verbeterde economische omstandigheden hebben geresulteerd in meer beleggingstransacties door klanten. Ook merken wij dat er onder klanten een toenemende belangstelling is voor duurzaam beleggen. Onze beleggingspropositie Duurzaam+, die begin dit jaar werd gelanceerd, laat daardoor een mooie groei zien. Evi-klanten kiezen in opkomende mate voor beleggen in plaats van sparen. In het afgelopen halfjaar hebben we geïnvesteerd in het optimaliseren van de dienstverlening, waar we veel positieve reacties op hebben gekregen.

Het persbericht, financieel verslag en de presentatie over de halfjaarcijfers 2017 vindt u op vanlanschotkempen.com/resultaten. Hebt u naar aanleiding van onze jaarcijfers vragen? Uw adviseur beantwoordt ze graag.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel