Nationale Monumenten-organisatie en Van Lanschot bundelen krachten

  1. Nieuws
  2. Nationale monumentenorganisatie en Van Lanschot bundelen krachten - Nieuws 18 mei 2018
Pieter van Gelder (Van Lanschot) en Robert Quarles van Ufford (algemeen directeur Nationale Monumentenorganisatie) bundelen krachten in realisatie online Monumentenplatform

Nationale Monumenten-organisatie en Van Lanschot bundelen krachten

Nieuws
18 mei 2018
Met een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen.
Het platform is een initiatief vanuit de NMo. Robert Quarles van Ufford, directeur NMo (rechts op de foto): ‘We merken dagelijks dat er veel komt kijken bij het kopen, verkopen, verhuren of verbouwen van een monument. Denk aan vergunningen, verzekeringen en allerlei regelgeving op het gebied van financiering. Er is hier weliswaar veel informatie over beschikbaar, maar dit is niet gecentraliseerd. Met dit platform willen we daar verandering in brengen. Met dit online platform heeft iedereen toegang tot de mooiste monumentale plekken van Nederland, inclusief alle relevante informatie. Wij willen partijen met elkaar verbinden om duurzaam bezit, beheer en gebruik van monumenten te bevorderen, en zijn verheugd daarbij Van Lanschot als partner te mogen aankondigen.’

Met dit online platform heeft iedereen toegang tot de mooiste monumentale plekken van Nederland, inclusief alle relevante informatie 

Robert Quarles van Ufford
Een modern en transparant platform dat actuele informatie biedt over monumenten voor eigenaren, bedrijven en het grote publiek sluit naadloos aan bij de filosofie van Van Lanschot om alles van waarde te beschermen, te laten groeien en door te geven aan volgende generaties. Dat gaat verder dan het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten of de financiële waarde die we creëren voor onze aandeelhouders. Het gaat ook om het creëren van maatschappelijke waarde als verbinder, verantwoorde belegger, werkgever en sponsor.

‘Dit nieuwe platform sluit uitstekend aan bij onze duurzame ambitie. Daarom ondersteunen we dit NMo initiatief van harte’, aldus Pieter de Gelder, directeur Verenigingen en Stichtingen van Van Lanschot (links op de foto).

Naast de informatie op het gebied van vraag en aanbod, geeft het online platform ook meteen inzicht in de evenementen en verscheidene lidmaatschappen van de bij de NMo aangesloten monumentenorganisaties. Partners van het digitale platform zijn op dit moment al de leden van de NMo: Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, ‘Landschappen NL’, ‘BOEi’, ‘Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV en NV Monumentenfonds Brabant. Daarnaast is Donatus partner van het digitale platform.

Voor iedereen die een monument wil beleven, huren of kopen

meer weten?
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel