Compensatie­regeling voor consumptief doorlopend krediet

 1. Nieuws
 2. 2022
 3. Compensatieregeling voor consumptief doorlopend krediet
bankieren Van Lanschot handen laptop

Compensatie­regeling voor consumptief doorlopend krediet

Service
28 januari 2022
Hebt u gebruikgemaakt van een doorlopend consumptief krediet met variabele rente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de compensatieregeling. Lees hieronder meer over de regeling.

Waarom deze compensatieregeling?

Op 3 maart 2021 heeft de beroepscommissie van het klachteninstituut Kifid uitspraak gedaan over de hoogte van het rentepercentage van een door ABN Amro verstrekt doorlopend krediet aan een consument. De kern van de uitspraak is dat een consument mag verwachten dat, wanneer er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen, de rente op het consumptief doorlopend krediet meebeweegt met de relevante marktrente. Op basis van deze uitspraak hebben wij kritisch gekeken naar consumptieve kredieten die Van Lanschot Kempen heeft verstrekt. Uit dat onderzoek hebben wij geconcludeerd dat er niet altijd duidelijke afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen. In die gevallen komen klanten in aanmerking voor een compensatie.

Welke soort kredieten komen in aanmerking voor compensatie?

De Kifid-uitspraak heeft betrekking op consumptieve doorlopende kredieten. Particuliere relaties die een soortgelijk product hebben of hadden met een onduidelijke afspraak over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen, komen bij Van Lanschot Kempen in aanmerking voor een compensatie van te veel betaalde rente.

Hoe bepalen wij de compensatie?

 1. Wij kijken eerst of er sprake is van een consumptief doorlopend krediet en of in de kredietovereenkomst een onduidelijke afspraak staat over de mogelijkheid om de rente aan te kunnen passen. 
 2. Uit de Kifid-uitspraak volgt welke marktrente (ook wel referentierente genoemd) moet worden gebruikt om te bepalen of u te veel rente hebt betaald. Met deze referentierente bepalen wij het verschil met het rentetarief van uw product. Is het krediet verstrekt vóór 1 januari 2014? Dan starten we met het bepalen van de referentierente op 1 januari 2014. Is het krediet daarna verstrekt, dan geldt de ingangsdatum daarvan als de voor u geldende startdatum van de referentierente.
 3. Op basis van het verloop van de referentierente bepalen wij per kalenderkwartaal of u te veel rente hebt betaald. Wij gaan hierbij terug tot 1 januari 2014.
 4. Is de referentierente gedaald en het rentetarief van uw krediet gelijk gebleven? Dan compenseren wij u het verschil. Is de referentierente gestegen en het rentetarief van uw krediet gelijk gebleven? In dat geval betalen wij u geen vergoeding of verrekenen wij dit voordeel met de te veel betaalde rente.
 5. Wij gaan er in onze berekening van uit dat u het te veel betaalde bedrag aan rente zou hebben afgelost op uw krediet. Dat heeft tot gevolg dat u over de volgende periode over een lager kredietbedrag rente verschuldigd zou zijn geweest. Andersom geldt dat ook. Hebt u over een bepaalde periode te weinig rente betaald? Dan zou u minder hebben afgelost op uw krediet. In dat geval zou u meer rente hebben betaald, omdat het kredietbedrag hoger zou zijn geweest. Is dat het geval, dan verrekenen wij het bedrag dat u te weinig hebt betaald met de te veel betaalde rente. Dit is het ‘rente-op-rente-effect’.

 6. Is het totaalbedrag vervolgens hoger dan € 50? Dan keren wij de compensatie aan u uit.

Hoe ontvangt u bericht?

Huidige klanten

 • Huidige klanten die na 1 januari 2014 een krediet bij ons hebben afgesloten hoeven niets te doen. Per brief informeren wij u persoonlijk over het compensatievoorstel.
 • Huidige klanten die voor 1 januari 2014 een krediet bij ons hebben afgesloten, kunnen zich aanmelden via deze website. U wordt dan gevraagd om extra gegevens aan te leveren.

Voormalige klanten

Wanneer u geen klant meer bent bij Van Lanschot Kempen en denkt toch in aanmerking te komen voor compensatie, dan kunt u zich via deze website aanmelden voor de compensatieregeling. Wanneer u dit krediet vóór 1 januari 2014 hebt gehad, vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.

Veelgestelde vragen over de compensatieregeling

 • Wat betekent de Kifid-uitspraak (CvB 2022-0036) voor de berekening van de te veel betaalde rente?

  Van Lanschot Kempen heeft kennis genomen van de uitspraak van 10 augustus 2022 van de Commissie van Beroep. Deze kwestie heeft betrekking op de compensatie van een door ABN AMRO verstrekt krediet, en specifiek het rente-op-rente-effect. Wij volgen deze uitspraak en gaan de compensatie opnieuw berekenen met de rente-op-rente-methode. Als dit leidt tot aanvullende compensatie, dan informeren wij (ex-)relaties rechtstreeks of via onze website.

 • Waarom compenseert Van Lanschot Kempen vanaf 1 januari 2014?

  De beschikbaarheid van de gegevens om de berekening te kunnen maken gaat terug tot 1 januari 2014. Vóór deze datum hebben wij incomplete gegevens en kunnen wij de berekening niet maken.

  Van Lanschot Kempen is bereid om ook over de periode tussen 2001 en 2014 te beoordelen of u in aanmerking komt voor compensatie. Hiervoor kunt u zich aanmelden op deze website, waarna wij u vragen om extra informatie aan te leveren. Dit geldt ook voor klanten die in deze tussenliggende periode bij ons een krediet hebben gehad, maar op en na 1 januari 2014 niet meer. 

 • Ik ben klant en heb op enig moment na 1 januari 2014 een krediet (gehad). Wat nu?

  U hoeft niets te doen. Wij streven ernaar om u in 2022 per brief persoonlijk te informeren. Hierin zullen wij u een compensatievoorstel doen. Wanneer u van ons geen brief ontvangt, komt u niet voor compensatie in aanmerking.

 • Ik ben klant en heb vóór 1 januari 2014 een krediet gehad. Wat nu?
  U kunt zich via deze website aanmelden voor een mogelijke compensatie. U wordt dan gevraagd om extra gegevens aan te leveren.
 • Ik ben geen klant meer, maar heb in het verleden wel een krediet gehad. Wat nu?
  Als u denkt in aanmerking te komen voor compensatie kunt u zich via onze website aanmelden voor de compensatieregeling. Wanneer u dit krediet vóór 1 januari 2014 hebt gehad, vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.
 • Moet ik mij voor de compensatieregeling aanmelden?
  Als u nog klant bent bij Van Lanschot Kempen en op enig moment na 1 januari 2014 een krediet hebt gehad dat onder de regeling valt, hoeft u zich niet aan te melden. Alleen wanneer u geen klant meer bent bij Van Lanschot Kempen óf wanneer u vóór 1 januari 2014 een krediet had dat voldoet aan de voorwaarden voor compensatie, vragen wij u om u aan te melden. U kunt u zich hiervoor aanmelden op deze website. 
 • Wanneer kan ik informatie verwachten over de compensatieregeling?
  Wij houden deze website up-to-date met de laatste informatie. Wanneer u een bestaande klant bent en in aanmerking komt voor compensatie, informeren wij u in 2022 hierover per brief. Per1 maart 2022 kunnen oud-klanten of klanten met een krediet in de periode 1 januari 2001 tot 31 december 2013 zich via de website aanmelden. Wij zullen dan wel extra informatie bij u opvragen.
 • Ik heb nu al een vraag. Wat nu?
  U kunt uw vraag stellen via het e-mailadres compensatie@vanlanschot.com.
 • Is er een minimumbedrag voor compensatie?
  Ja, wij compenseren klanten waarbij de compensatie uitkomt op minimaal € 50 per krediet. 
 • Waarom worden bedragen onder de € 50 niet gecompenseerd?
  Van Lanschot Kempen is van mening  dat € 50 een redelijk bedrag is om als grens te gebruiken voor een compensatie. De kosten voor Van Lanschot Kempen om een lager compensatiebedrag te compenseren staan naar onze mening niet in verhouding tot de hoogte ervan. 
 • Hoe ontvang ik de compensatie?
  Bestaande klanten ontvangen het compensatiebedrag op hun rekening korte tijd nadat zij per brief zijn geïnformeerd. 
 • Wat moet ik doen als ik niet akkoord ben met het voorstel?
  Als u niet akkoord gaat met ons voorstel, kunt u ons dat laten weten via het e-mailadres compensatie@vanlanschot.com. Ook als u ons wilt vragen om over de periode vóór 2014 de compensatie te berekenen. Hiervoor hebben wij wel extra informatie van u nodig. 
 • Waar vind ik de hoogte van de compensatie?
  Over de hoogte van de compensatie zullen wij u per brief informeren.
 • Wanneer wordt de compensatie uitgekeerd?
  Wij streven er naar één maand nadat u de brief hebt ontvangen het compensatiebedrag aan u uit te keren. 
 • Kunnen er nog aanpassingen in de compensatie komen?
  Ja, Kifid behandelt op dit moment een aantal klachten over de rente van een doorlopend krediet. De uitkomst hiervan kan mogelijk invloed hebben op de compensatieregeling. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet. Als uitspraken leiden tot aanpassingen in de compensatieregeling, dan informeren wij u via deze website. 
 • Wat betekenen kwijtscheldingen en afboekingen voor de compensatie?
  Wanneer u in het verleden een (gedeeltelijke) kwijtschelding hebt gehad of wij (een deel van) het krediet hebben afgeboekt, verrekenen wij dit met de compensatie.
 • Moet ik documenten aanleveren?
  Over de periode vanaf 1 januari 2014 tot heden berekenen wij het compensatiebedrag en hoeft u geen documenten aan te leveren. Wanneer u vóór deze periode een krediet hebt gehad dat in aanmerking komt voor compensatie, vragen wij u zich aan te melden op deze website. Na aanmelding vragen we u gegevens aan te leveren. 
 • Waarom zitten er verschillen tussen de compensatieregelingen van de banken?
  Elke financier, dus ook Van Lanschot Kempen, heeft de Kifid-uitspraak bestudeerd en afgezet tegen haar producten, voorwaarden en mogelijkheden. Hierdoor verschillen de regelingen onderling. 
 • Heeft de compensatie gevolgen voor mijn belastingaangifte?
  De compensatie kan mogelijk gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Dit kan per situatie verschillen. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.
 • Hoe zorgt Van Lanschot Kempen ervoor dat deze situatie in de toekomst niet meer kan voorkomen?
  Wij hebben onze producten, rentes en voorwaarden aangepast, zodat deze situatie zich niet meer kan voordoen. De rentevorm die volgens ons niet voldoende duidelijk was over de mogelijkheid om deze te wijzigen, hebben wij aangepast naar een transparante en toekomstbestendige rentevorm.
Laatste update: 3 november 2022.

Staat uw vraag er niet bij?

contact
Neem dan contact met ons op via een e-mailbericht aan compensatie@vanlanschot.com.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel