Eerste brieven vergoedingsregeling verstuurd

  1. Nieuws
  2. 2021
  3. Eerste brieven vergoedingsregeling verstuurd
nieuws
08 februari 2021

Eerste brieven vergoedingsregeling verstuurd

Van Lanschot Kempen heeft eerder bekendgemaakt klanten te compenseren die na 4 juli 2016 een vergoeding voor het tussentijds wijzigen van de rente hebben betaald. Aanleiding hiervoor was de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid waaruit volgt dat in een situatie waarin een productopslag van kracht was, de vergoeding anders berekend had moeten worden. Van Lanschot Kempen gaat daarbij verder dan deze uitspraak, omdat zij ook klanten compenseert die na 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald voor vervroegd aflossen, waarbij ook risico-opslagen en kortingen worden betrokken. 

De individuele herberekening van alle (maatwerk)dossiers is inmiddels afgerond en de eerste brieven zijn verstuurd aan betrokken (voormalige) klanten om hen te informeren over het compensatiebedrag (inclusief wettelijke rente) en de termijn van uitbetaling. 

De komende weken zullen alle betrokken klanten per brief worden geïnformeerd.

Hebt u vragen over dit bericht?

Stuurt u dan een e-mail naar vergoedingsrente@vanlanschot.com