Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers over 2020

  1. Nieuws
  2. 2020
  3. Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers 2020 - Nieuws 26 augustus 2020
Duinen

Van Lanschot Kempen publiceert halfjaarcijfers over 2020

Nieuws
26 augustus 2020
Dit zijn de hoofdpunten uit het persbericht.

Goede onderliggende performance

Het nettoresultaat over het eerste halfjaar bedraagt € 9,5 miljoen. We zijn tevreden dat we het verlies uit het eerste kwartaal hebben kunnen ombuigen naar een positief resultaat. Dit hebben we naast verbeterde fee- en commissie-inkomsten ook bereikt door nog beter op onze kosten te letten, met als resultaat een daling van 2% in onze kosten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

Client assets stijgen naar € 103,4 miljard 

De sterke netto-instroom van € 4,4 miljard in beheerd vermogen heeft de negatieve koerseffecten van € 2,9 miljard goed kunnen compenseren. Het totaal aan beheerd vermogen bedraagt hiermee € 89,2 miljard. De creditgelden zijn gestegen naar € 9,8 miljard (2019: € 9,5 miljard).

We zijn verheugd dat we op 18 augustus de overname van Hof Hoorneman Bankiers hebben kunnen aankondigen. We vergroten hiermee het toevertrouwde vermogen met € 1,9 miljard. Deze transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden aan het einde van 2020.

Onze kredietportefeuille bedraagt € 8,5 miljard, waarvan het grootste deel bestaat uit Nederlandse woninghypotheken. Als gevolg van COVID-19 hebben we onze klanten ondersteuning geboden met op maat gemaakte oplossingen. Gezien het specifieke karakter van onze Private Banking-klanten is de hoeveelheid verstrekte leningen hiervoor bescheiden gebleven. We zien een zeer beperkt risico in onze kredietportefeuille en dat blijkt uit de relatief lage toevoeging aan de kredietvoorziening van € 1,3 miljoen. 

Sterke kapitaalpositie en liquiditeitspositie 

Per eind juni 2020 bedraagt onze CET 1-ratio van 24,0% ruim meer dan onze doelstelling van 15-17%. Daarnaast hebben we een zeer hoge liquiditeitsratio van 183,7%.

We volgen de aanbeveling van de ECB en DNB op om dit jaar geen dividend over 2019 uit te keren. Het dividend over 2019 staat op de balans gereserveerd voor onze aandeelhouders en is niet opgenomen in onze kapitaalratio’s.

Wij bedanken onze klanten voor hun loyaliteit en vertrouwen het afgelopen halfjaar. 

Uitgebreide toelichting

meer weten
Een uitgebreide toelichting op de halfjaarcijfers en het volledige persbericht vindt u op de website van Van Lanschot Kempen. Hebt u vragen naar aanleiding van onze halfjaarcijfers? We beantwoorden ze graag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel