Van Lanschot compenseert klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling

  1. Nieuws
  2. 2020
  3. Van Lanschot compenseert klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling
Nieuws
09 april 2020

Van Lanschot compenseert klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft op 31 maart 2020 geoordeeld dat de berekening van de vergoeding voor renteconversie in bepaalde gevallen niet juist is uitgevoerd door Van Lanschot. Dit in tegenstelling tot een aantal eerdere zaken waarbij het Kifid de zienswijze van Van Lanschot juist bevestigde. De Commissie stelt nu dat bij het berekenen van de vergoeding de productopslag voor een aflossingsvrije lening niet buiten beschouwing mag worden gelaten.

 

Van Lanschot heeft besloten de (voormalige) klanten bij wie de berekening van de vergoeding niet juist is uitgevoerd te compenseren. Als de herberekening voor een klant nadelig uitvalt dan ondernemen wij geen actie. Daarnaast zal Van Lanschot op eigen initiatief ook de vergoeding herberekenen bij hypotheekleningen waarbij sprake is van een risico-opslag.

Compensatieproces

De volgende (voormalige) klanten komen in aanmerking voor compensatie:

  • klanten die vanaf 4 juli 2016 tussentijds de rente van hun hypotheek hebben gewijzigd en waarbij in de berekening van de vergoeding geen rekening is gehouden met de productopslag voor een aflossingsvrije lening;
  • klanten die vanaf 4 juli 2016 hun hypotheek volledig dan wel gedeeltelijk vervroegd hebben afgelost en waarbij in de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen geen rekening is gehouden met de productopslag voor een aflossingsvrije lening;
  • klanten die vanaf 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost of tussentijds de rente van hun hypotheek hebben gewijzigd en waarbij in de berekening voor de vergoeding geen rekening is gehouden met risico-opslagen en kortingen.

    Van Lanschot benadert deze klanten uiterlijk eind september 2020 per brief, waarin het compensatiebedrag, de verwachte termijn van uitbetaling en een toelichting.

Tijdslijnen

Wij doen er alles aan om klanten die hiervoor in aanmerking komen zo snel mogelijk te compenseren. Zorgvuldigheid staat in dit proces voorop. Daarom is er enige tijd nodig om het compensatieproces goed voor te bereiden en uit te voeren. Het streven is dat alle (voormalige) klanten die in aanmerking komen voor compensatie uiterlijk eind september 2020 per brief zijn geïnformeerd.

Nieuwsupdate

22 maart 2021 - Compensatiebedrag aan 85% van de klanten uitbetaald en het streven is 100% binnen 3 weken

Meer informatie

Wij begrijpen dat u mogelijk vragen over dit onderwerp heeft. Stuur een e-mail naar vergoedingsrente@vanlanschot.com of neemt contact op met Van Lanschot Client Services. U bereikt deze afdeling op telefoonnummer 0800 1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97) op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel