Mededeling over 10%-waardedaling van beleggingsportefeuille of derivaten

  1. Nieuws
  2. 2020
  3. Mededeling over 10%-waardedaling van beleggingsportefeuille of derivaten
Service
19 maart 2020

Mededeling over 10%-waardedaling van beleggingsportefeuille of derivaten

In deze roerige tijden kunt u als klant mogelijk een bericht van ons ontvangen over de waardedaling van 10% (of een veelvoud daarvan) van uw vermogensbeheer- of beleggingsadviesportefeuille. Bij de dienstverlening Beleggingsadvies Specifiek en Zelf beleggen krijgt u een bericht van ons bij een 10%-waardedaling (of een veelvoud daarvan) bij een optie en turbobelegging.

De berichtgeving gaat via een automatisch gegenereerde e-mail die wij verplicht zijn te sturen in het kader van wet- en regelgeving. Dit is vastgelegd in de richtlijn ‘MiFID II’, die mede ten doel heeft beleggers te beschermen en tijdig te informeren over het waardeverloop.  Wij vinden het belangrijk u in dergelijke turbulente marksituaties op de hoogte te houden, zodat u eventueel contact kunt opnemen met uw adviseur of private banker om stappen te ondernemen. 

Dienstverlening bij Vermogensbeheer en Beleggingsadvies

Via een e-mail brengen wij u op de hoogte als uw portefeuille met 10% of meer is gedaald ten opzichte van de waarde aan het einde van het voorgaande kwartaal (startwaarde). In het bericht noemen we ook de peildatum. Dit is de datum waarop uw portefeuille met 10% of meer is gedaald. Als uw portefeuille in hetzelfde kwartaal nog verder daalt ten opzichte van de startwaarde, dan ontvangt u bij elke volgende 10%-daling opnieuw een bericht. U ontvangt dit bericht op de dag na de peildatum. 

Dienstverlening bij Beleggingsadvies specifiek en Zelf beleggen

Via een e-mail berichten wij u als een beleggingsproduct (optie of turbo) met 10% of meer is gedaald. De 10%-daling meten we ten opzichte van de initiële waarde van de belegging op het moment van aankoop of - als de aankoop in een vorige rapportageperiode plaatsvond - de slotkoers aan het einde van het vorige kwartaal (startwaarde).

Hebt u een vraag hierover?

Dan helpt uw private banker of beleggingsspecialist u graag verder. 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel