Informatie­verstrekking rond corporate actions uitgebreid

 1. Nieuws
 2. 2020
 3. Informatieverstrekking rond corporate actions uitgebreid
man smartphone appartement beleggen

Informatie­verstrekking rond corporate actions uitgebreid

service
31 augustus 2020
Belegt u bij Van Lanschot? Dan bent u van ons gewend dat wij u bij dividenduitkeringen, claimemissies, splitsingen en vergaderingen voor aandeelhouders via een nota met details informeren over deze corporate actions. Bij bepaalde, meer ingrijpende corporate actions, of als u een keuze moet maken, benaderen wij u vooraf.

Als gevolg van gewijzigde Europese wetgeving kunnen wij u voortaan - vanaf september 2020 - eerder en vaker informeren over corporate actions voor alle Europese beursgenoteerde vennootschappen waar u direct aandeelhouder van bent. Dit is alleen mogelijk als wij u deze informatie digitaal kunnen sturen. Dat doen wij via Mijn Van Lanschot, onderdeel van Van Lanschot Online Bankieren. Hiervoor hebben wij onze productvoorwaarden aangepast. U kunt via de pagina Voorwaarden Beleggen de gewijzigde voorwaarden nalezen. 

Wat betekent dit voor u?

 • Wilt u digitaal geïnformeerd worden over corporate actions, maar hebt u geen toegang tot Mijn Van Lanschot?

  Dan verzoeken wij u om toegang aan te vragen tot Mijn Van Lanschot. U kunt daarvoor contact opnemen met onze afdeling Client Services via telefoonnummer 0800 1737 of via e-mail, vanlanschot@vanlanschot.com.

  U ontvangt daarna automatisch notificaties per e-mail om u te laten weten dat er een nieuwe melding over een corporate action staat in Mijn Van Lanschot. De bijbehorende informatie vindt u terug in Mijn Van Lanschot, onder 'Meldingen'. Wilt u alleen notificaties ontvangen over bepaalde corporate actions? Dan kunt u in Mijn Van Lanschot aangeven voor welke corporate actions u notificaties wilt ontvangen. Dat doet u onder 'Zelf regelen' bij  'Services & abonnementen'.

 • Vervalt de berichtgeving via de papieren nota’s als u kiest voor digitale notificaties?
  Nee, de informatievoorziening via de papieren nota’s blijft hetzelfde. De digitale service is een uitbreiding van onze informatievoorziening aan u.
 • Wat gebeurt er als u geen toegang aanvraagt tot Mijn Van Lanschot?
  In dat geval gaan wij ervan uit dat u de extra (digitale) informatie over corporate actions niet wilt ontvangen. 
 • Hebt u toegang tot Mijn Van Lanschot en wilt u alle notificaties rondom corporate actions per e-mail ontvangen?
  In dit geval hoeft u geen actie te ondernemen. Vanaf september 2020 ontvangt u automatisch notificaties per e-mail om u te informeren over een nieuwe melding. De bijbehorende informatie vindt u terug in Mijn Van Lanschot, onder 'Meldingen'.  
 • Hebt u toegang tot Mijn Van Lanschot en wilt u alleen notificaties ontvangen van bepaalde corporate actions, of liever helemaal geen notificaties?

  In Mijn Van Lanschot geeft u onder 'Zelf regelen' bij  'Services & abonnementen' aan voor welke corporate actions u notificaties per e-mail wilt ontvangen. Wilt u helemaal geen notificaties ontvangen? Dan kunt u dit voor alle corporate actions uitzetten. Er wordt dan ook geen bijbehorende informatie opgeslagen in Mijn Van Lanschot onder 'Meldingen'. 

 • Verandert de manier waarop u als aandeelhouder uw rechten kunt uitoefenen? 
  Nee, de manier waarop u met ons contact heeft om uw rechten uit te oefenen, blijft hetzelfde. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw stemrecht of uw keuzedividend wilt doorgeven, dan kunt u hiervoor nog steeds terecht bij uw private banker of beleggingsspecialist. 
 • Wat verandert er in de identificatie van aandeelhouders?

  In Nederland ligt de regelgeving voor de identificatie van aandeelhouders en de uitwisseling van informatie vast in de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Hierin is het verzoek tot identificatie beperkt tot aandeelhouders die ten minste 0,5% van de aandelen of stemrechten hebben. Dat gaat niet veranderen, maar de nieuwe wetgeving geeft de lidstaten van de Europese Unie (EU) de mogelijkheid om dit anders te doen. Een beursgenoteerde vennootschap in de Europese Unie mag vragen om identificatie van al haar aandeelhouders die ten minste één aandeel bezitten. Hierdoor kan Van Lanschot vaker verplicht worden om op verzoek van buitenlandse beursgenoteerde EU-vennootschappen waarin u bent belegd, uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres) door te geven. Deze informatieverplichting voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving en volgt uit een nieuwe Europese verordening die specifiek deze persoonsgegevens verplicht stelt. Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven op uitdrukkelijk verzoek van de onderneming. Natuurlijk gebeurt de verzending van uw persoonsgegevens op een veilige manier.

  Het kan in de toekomst dus voorkomen dat een Europese beursgenoteerde onderneming u rechtstreeks per post of e-mail benadert.

 • Waarom is de Europese wetgeving veranderd?

  Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) in Nederland in werking getreden. Een deel van deze wetgeving gaat op 3 september 2020 in. Het doel van deze wetgeving is om effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen in de Europese Unie te bevorderen.

  De Europese Unie wil met de regelgeving bereiken dat de informatievoorziening, het faciliteren van aandeelhoudersrechten en de identificatie van aandeelhouders op dezelfde manier gebeurt binnen de hele Europese Unie. Het maakt straks dus niet meer uit of u belegt in bijvoorbeeld een Nederlands of een Spaans aandeel.

  De wetgeving is alleen van toepassing op beursgenoteerde vennootschappen binnen de Europese Unie, met uitzondering van beleggingsfondsen.

Vragen?

Voor vragen over de informatieverstrekking rond corporate actions kunt u contact opnemen met uw private banker of beleggingsspecialist. Wilt u toegang aanvragen tot Mijn Van Lanschot? Dan helpt onze afdeling Client Services u hier graag bij.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel