Compensatie klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling uitgesteld tot eind februari 2021

  1. Nieuws
  2. 2020
  3. Compensatie klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling
Nieuws
16 december 2020

Compensatie klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling uitgesteld tot eind februari 2021

In april 2020 heeft Van Lanschot Kempen bekendgemaakt klanten te gaan compenseren die na 4 juli 2016 een vergoeding voor het tussentijds wijzigen van de rente hebben betaald. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid waaruit volgt dat in een situatie waarin een productopslag van kracht was, de vergoeding anders berekend had moeten worden. Van Lanschot Kempen gaat daarbij verder dan deze uitspraak, omdat zij ook klanten compenseert die na 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald voor vervroegd aflossen, waarbij ook risico-opslagen en kortingen worden betrokken. 

De individuele herberekening van nagenoeg alle (maatwerk)dossiers blijkt complexer dan wij hadden verwacht. Omdat bij het opnieuw berekenen van de vergoedingen zorgvuldigheid voorop staat, is ons voornemen om eind 2020 alle betrokken (voormalige) klanten te informeren helaas niet realiseerbaar. 

Natuurlijk vinden wij dat vervelend en bieden onze excuses aan voor deze vertraging. Wij doen uiteraard ons best om dit proces zo snel mogelijk af te ronden en hopen dat er begrip is voor ons standpunt dat wij meer tijd willen nemen voor het maken van accurate berekeningen.

We verwachten nu dat we de klanten die een compensatie tegemoet kunnen zien uiterlijk eind februari 2021 per brief kunnen informeren over het compensatiebedrag (inclusief wettelijke rente) en de verwachte termijn van uitbetaling.

Nieuwsupdate

22 maart 2021 - Compensatiebedrag aan 85% van de klanten uitbetaald en het streven is 100% binnen 3 weken

Meer informatie

Wij begrijpen dat u mogelijk vragen over dit onderwerp heeft. Stuur een e-mail naar vergoedingsrente@vanlanschot.com of neemt contact op met Van Lanschot Client Services. U bereikt deze afdeling op telefoonnummer 0800 1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97) op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel