Compensatie klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling uitgesteld tot eind 2020

  1. Nieuws
  2. 2020
  3. Compensatie klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling uitgesteld tot eind 2020
nieuws
28 september 2020

Compensatie klanten na uitspraak Kifid over vergoedingsregeling uitgesteld tot eind 2020

Op 9 april 2020 heeft Van Lanschot Kempen bekendgemaakt, naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, klanten te compenseren bij wie de berekening van de vergoeding voor renteconversie niet juist is uitgevoerd.

Wij schreven toen al dat dit een complexe herberekening was en dat zorgvuldigheid vooropstaat. Het streven was dat alle (voormalige) klanten die in aanmerking komen voor compensatie uiterlijk eind september 2020 per brief zijn geïnformeerd. 

Het geleverde maatwerk in praktisch alle hypotheken maakt het noodzakelijk om alle dossiers individueel te behandelen en te berekenen. Dit betekent helaas dat we de eerder aangegeven deadline van eind september niet zullen halen. We verwachten nu dat we deze klanten uiterlijk voor het eind van 2020 per brief, met daarin het compensatiebedrag, de verwachte termijn van uitbetaling en een toelichting, kunnen informeren.


Nieuwsupdate

22 maart 2021 - Compensatiebedrag aan 85% van de klanten uitbetaald en het streven is 100% binnen 3 weken

Meer informatie

Wij begrijpen dat u mogelijk vragen over dit onderwerp heeft. Neemt u dan contact op met Client Services door een e-mail te sturen naar vanlanschot@vanlanschot.com of te bellen naar 0800 1737.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel