Wat betekent een harde brexit voor uw beleggingen?

  1. Nieuws
  2. 2019
  3. Wat betekent een harde brexit voor uw beleggingen - Nieuws 13 maart 2019
Nieuws
13 maart 2019

Wat betekent een harde brexit voor uw beleggingen?

Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van een harde brexit voor uw beleggingen.

Een harde brexit

Op 29 maart 2019 is de brexit – een uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – vermoedelijk een feit, tenzij het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vóór deze datum alsnog een uitstel overeenkomen.

 

Er is sprake van een harde brexit als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder uittredingsovereenkomst of andere afspraken met de Europese Unie. Een harde brexit wordt als het meest ongunstige scenario gezien, met grote consequenties voor de Britse economie. De Bank of England voorziet in dat geval een krimp van de Britse economie met twee tot vier procent. Veel Britse bedrijven zijn ook nog niet voorbereid op een harde brexit, waardoor er in dit scenario economische ontwrichting wordt verwacht. Een harde brexit leidt naar verwachting ook tot bovengemiddelde beweeglijkheid van de financiële markten, met name in het Verenigd Koninkrijk.

 

Naast de invloed van een harde brexit op financiële markten en daarmee op uw portefeuille, mogen sommige beleggingen uit het Verenigd Koninkrijk in een dergelijk scenario niet meer actief in Nederland worden aangeboden. Het gaat daarbij voornamelijk om beleggingsfondsen direct afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, of met een beheermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk. Ook gestructureerde producten of opties uit het Verenigd Koninkrijk mogen alleen worden aangeboden als ze aan de Europese vereisten blijven voldoen.


Wat betekent dit voor u?

De invloed van de brexit op uw portefeuille hangt af van vele factoren. Hiervoor is namelijk niet alleen van belang onder welke voorwaarden het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, maar uiteraard ook welke beleggingen u in uw portefeuille heeft. Afhankelijk van het type belegging en de mate van blootstelling aan (met name) de Britse economie, moet u rekening houden met sterk bewegende koersen.

 

Mocht u daarnaast één of meerdere beleggingsfondsen, gestructureerde producten of opties uit het Verenigd Koninkrijk in uw portefeuille hebben, dan kunt u deze in het geval van een harde brexit niet verder uitbreiden. U kunt dergelijke posities natuurlijk nog wel aanhouden of verkopen. We maken u erop attent dat de huidige omstandigheden mogelijk leiden tot een beperktere verhandelbaarheid en/of een waardedaling van deze beleggingen. Zodra deze beleggingen opnieuw zijn toegelaten in Nederland, is het weer mogelijk om uw positie uit te breiden.

 

Meer informatie

Wij nodigen u uit om de actuele ontwikkelingen rondom de brexit, de invloed daarvan op financiële markten en op uw portefeuille aandachtig te blijven volgen. U kunt dit doen via Mijn Van Lanschot, de Beleggen App en via onze Beleggingsinformatiesite.

 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met uw beleggingsadviseur of private banker.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel