Van Lanschot Kempen trading update derde kwartaal 2019

  1. Nieuws
  2. 2019
  3. Van Lanschot Kempen publiceert trading update derde kwartaal 2019 - Nieuws 31 oktober 2019
Nieuws
31 oktober 2019

Van Lanschot Kempen trading update derde kwartaal 2019

Van Lanschot Kempen heeft vandaag de cijfers over het derde kwartaal van 2019 gepubliceerd.
Dit zijn de hoofdpunten:

Nettoresultaat in lijn met eerste twee kwartalen  

Ons resultaat is vergelijkbaar met het resultaat over de eerste twee kwartalen van dit jaar wanneer we boekwinsten(1) buiten beschouwing laten. Het renteresultaat was relatief stabiel in het derde kwartaal, maar als gevolg van de dalende marktrente verwachten we in de toekomst meer druk op het renteresultaat. We liggen op schema om binnen onze kostendoelstelling van circa € 390 miljoen te blijven in 2019. 

Ons risicoprofiel en onze kapitaalpositie blijven sterk. Aan het eind van het derde kwartaal bedraagt onze kernkapitaalratio 22,0%.

Stijging client assets met 4% naar € 101,1 miljard

De client assets nemen toe tot € 101,1 miljard. Ons beheerd vermogen stijgt met 5% naar € 86,6 miljard dankzij € 0,8 miljard netto-instroom en positieve koerseffecten. 

Asset Management heeft een goed kwartaal achter de rug en we zijn verheugd dat bij de beleggingsstrategieën sterke netto-instroom is gerealiseerd. Ondanks de netto-instroom zien we dat Private Banking-klanten in onzekere marktomstandigheden voorzichtig blijven ten aanzien van beleggen. Daarnaast blijft de lage marktrente een belangrijk thema voor onze klanten. We begeleiden klanten hierbij door middel van advisering en het aanbieden van passende wealth managementoplossingen. Het European Private Equity Fund is daar een goed voorbeeld van.

Kapitaalteruggave

Op 9 oktober is de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel (in totaal ruim € 60 miljoen) goedgekeurd door onze aandeelhouders. Deze zal naar verwachting op 23 december 2019 worden uitgekeerd. We hebben dan in totaal ruim € 330 miljoen, in de vorm van dividend en kapitaalteruggaven, aan aandeelhouders uitgekeerd sinds 2016.

Voorgenomen DNB maatregel voor risicogewichten van woninghypotheken

De Nederlandsche Bank heeft de intentie aangekondigd om in het najaar van 2020 een ondergrens voor de risicogewichten van woninghypotheken te introduceren. Deze maatregel heeft impact op onze volledige Nederlandse hypothekenportefeuille. Op basis van eerste inschattingen verwachten we tussen 10% en 12% toename van onze totale risicogewogen activa. Onze verwachting is dat hiermee de eerder door ons gecommuniceerde Basel IV-impact vroegtijdig zal worden geabsorbeerd.

(1) Boekwinsten op verkoop AIO II en VLC & Partners in het eerste kwartaal van 2019 en boekwinst op verkoop Marfo Food Group in het derde kwartaal van 2019.

Meer informatie

Meer weten
Hebt u vragen naar aanleiding van deze trading update? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw bankier of Van Lanschot Client Services.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel