U bent niet tevreden: hoe werkt het?

  Klachtformulier
  Wij streven ernaar onze klanten kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke aandacht te bieden. Bent u toch niet tevreden? Dan vragen wij u om ons dat te laten weten. Wij stellen uw klacht, vraag of suggestie zeer op prijs.

  Uw klacht indienen en het vervolg

  U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Binnen twee werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u van ons een inhoudelijke reactie of een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging informeren wij u wanneer u onze inhoudelijke reactie kunt verwachten. Uiterlijk zes weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging krijgt u onze inhoudelijke reactie. Als wij u bij de behandeling van uw klacht om extra informatie vragen, dan kan deze termijn eventueel langer worden. Van een eventueel uitstel stellen wij u op de hoogte.

  • Dag 0: Ontvangst
   Wij krijgen uw klacht, vraag of suggestie.
  • Dag 2: Onze (inhoudelijke) reactie
   U krijgt een ontvangstbevestiging met de datum waarop u onze inhoudelijke reactie kunt verwachten.
  • Week 6: Uiterlijk onze inhoudelijke reactie
   Onze inhoudelijke reactie niet ontvangen? Dan kunt u naar het Kifid.
  • Week 8: Uiterlijk onze ontvangstbevestiging
   Onze ontvangstbevestiging van uw klacht niet ontvangen? Dan kunt u naar het Kifid.

  Wat doen wij met klachten?

  Klachten van onze relaties gebruiken wij om onze dienstverlening en producten te verbeteren. Zo is de communicatie door en werkwijze van Evi van Lanschot door input van onze relaties aangepast en verbeterd. Ook is de werkwijze rondom ervenrekeningen verduidelijkt en hebben wij verbeteringen aangebracht in onze vermogensbeheerrapportage. 

  Ook in de toekomst blijven wij goed naar onze relaties luisteren. Wij danken u daarom op voorhand voor uw opmerkingen.

  Voor een soepele afhandeling

  Uw klacht goed uitleggen

  Uw klacht goed uitleggen

  Is er voordat u uw klacht indient al het een en ander voorgevallen? Dan kunt u ons en uzelf helpen door dit duidelijk te beschrijven en ons ook eventuele andere aanvullende informatie te geven. Klachten die goed gedocumenteerd zijn, kunnen wij sneller behandelen en u krijgt eerder onze inhoudelijke reactie.
  Wanneer dient u uw klacht in?

  Wanneer dient u uw klacht in?

  U kunt uw klacht indienen binnen één jaar nadat het feit waarover u klaagt zich heeft voorgedaan of u er redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn. Hoe eerder u een klacht indient, hoe makkelijker het is voor u en ons om de benodigde informatie te achterhalen.
  Aan wie richt u uw klacht, vraag of suggestie?

  Aan wie richt u uw klacht, vraag of suggestie?

  U kunt uw klacht, vraag of suggestie het beste richten aan uw banker. Wilt u uw klacht liever niet naar uw banker sturen of naar het kantoor waar u bankiert? Neemt u dan contact op met de afdeling Klachtenmanagement van Van Lanschot. Dat kunt u doen op de volgende manieren:

  • u gebruikt het contactformulier onderaan deze pagina
  • u stuurt een e-mail naar klachtenmanagement@vanlanschot.com
  • u stuurt een brief naar: Van Lanschot, t.a.v. Klachtenmanagement, Postbus 1021, 5200 HC  ’s-Hertogenbosch
  • u belt met nummer +31 (0)88 553 15 31

  Onafhankelijke bemiddeling

  U wenst onafhankelijke bemiddeling

  Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid is onafhankelijk en bemiddelt en beslist in geschillen tussen consumenten met banken en andere financiële dienstverleners. In beginsel dient u uw klacht binnen één jaar nadat u deze aan ons hebt voorgelegd, bij het Kifid in te dienen. Voor meer informatie over de termijnen en voorwaarden, verwijzen wij u naar Kifid.

  U kunt er ook voor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.

  Als u ervoor kiest om uw klacht eerst voor te leggen aan de burgerlijke rechter, dan is het daarna niet meer mogelijk om uw klacht bij het Kifid in te dienen. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.

  Houden wij ons niet aan de afspraken?

  Houden wij ons niet aan de afspraken?

  Hebt u zes weken na dagtekening van onze ontvangstbevestiging nog geen inhoudelijke reactie van ons ontvangen? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Kifid. U hoeft dan niet te wachten op ons standpunt.

  Hebt u geen ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangen? Dan kunt u acht weken nadat u bij ons uw klacht hebt ingediend, uw klacht bij het Kifid indienen zonder ons standpunt.
  Velden gemerkt met een asterisk (*) zijn verplicht.
  Uw gegevens
  Uw vraag, opmerking of klacht

  Maximaal 5 MB.

  Maximaal 5 MB.

  Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
  NB Het kan enkele ogenblikken duren voordat het formulier verstuurd is.