Niet tevreden?

Wij streven ernaar onze klanten kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en persoonlijke aandacht te bieden. Bent u toch niet tevreden? Laat het ons weten! Wij stellen uw klacht, vraag of suggestie zeer op prijs.

Aan wie richt u uw klacht, vraag of suggestie?

U kunt uw klacht, vraag of suggestie het beste richten aan uw bankier. De contactgegevens kunt u opvragen bij Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737, e-mail vanlanschot@vanlanschot.com. Indien u de klacht direct wenst voor te leggen aan de afdeling Klachtenmanagement, dan kunt u een e-mail sturen naar klachtenmanagement@vanlanschot.com of bellen op +31 73 548 31 06. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier onder aan deze pagina.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Bij voorkeur schriftelijk met kopieën van alle relevante documenten. Goed gedocumenteerde klachten kunnen wij sneller beantwoorden.

Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij informeren u dan ook wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Wanneer dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht indienen binnen één jaar nadat het feit waarover u klaagt zich heeft voorgedaan of u er redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn. Hoe eerder u een klacht indient, hoe makkelijker het is om de benodigde informatie te achterhalen.

Niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Of stuurt u uw klacht liever niet naar het kantoor waar u bankiert? Neem dan contact op met de afdeling Klachtenmanagement:

  • via het contactformulier onder aan deze pagina
  • via een e-mail aan klachtenmanagement@vanlanschot.com
  • per post aan: Van Lanschot, t.a.v. Klachtenmanagement, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch.

Indien wij door uw klacht een situatie opmerken die identiek is voor andere cliënten, is ons streven hen op dezelfde manier tegemoet te treden.

Onafhankelijke bemiddeling

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich binnen een jaar wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten van consumenten over financiële dienstverleners te behandelen.

Heeft u 6 weken na dagtekening van onze ontvangstbevestiging nog geen inhoudelijke reactie van ons ontvangen? Dan kunt u uw klacht indienen bij het KiFiD. U hoeft dan niet langer te wachten op het standpunt van de bank. Heeft u onverhoopt geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan komt de termijn waarop u zonder standpunt van de bank uw klacht bij het KiFiD kunt indienen, neer op 8 weken na dagtekening van uw brief.

Als wij u bij de behandeling van uw klacht om extra informatie vragen, worden voorstaande termijnen verlengd met de termijn waarop u ons deze informatie verstrekt.

In eerste instantie kijkt de Ombudsman van het KiFiD of hij kan bemiddelen. Als dat niet mogelijk is, kunt u binnen drie maanden na de aanbeveling van de Ombudsman uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het KiFiD. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn in principe bindend. Voor meer informatie verwijzen we naar www.kifid.nl.

Uiteraard kunt u uw klacht ook voorleggen aan de bevoegde civiele rechter. Indien deze instantie uw klacht behandelt, is het niet meer mogelijk om uw klacht bij het KiFiD aanhangig te maken. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.

Wat doen we met uw klachten?

We gebruiken klachten van onze relaties om onze dienstverlening en producten te verbeteren. Zo hebben we Evi4Kids mogelijk gemaakt naar aanleiding van opmerkingen van onze relaties, maken we bij renteverlengingsvoorstellen voortaan duidelijker hoe het tarief tot stand is gekomen en hebben we de communicatie naar onze relaties bij dreigende BKR-achterstandsmeldingen aangepast.

Uw gegevens

Bent u al klant van Van Lanschot? *

  • Vul uw (IBAN-)rekeningnummer in

Uw vraag/opmerking *

Hebt u een suggestie voor de oplossing van uw klacht?

Wilt u een bijlage toevoegen?

Upload nog een bestand

Maximaal 5 MB. Toegestane bestandsformaten: Microsoft Word .doc, .docx, Portable Document Format .pdf of afbeeldingen zoals .jpg en .png.

Hoe wilt u dat wij contact opnemen? *

Velden gemerkt met een asterisk (*) zijn verplicht.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot