Marjan Teeuwen

Verwoest Huis Leiden 3

Verwoest Huis Leiden 3

In de huidige tijd, nu de wereld in puin ligt, krijgen mijn installaties een hogere mate van urgentie. In onze geglobaliseerde wereld, die steeds kleiner lijkt te worden, zijn we direct met elkaar verbonden en deelgenoot van politieke conflicten. Mijn werk sluit aan bij grote maatschappelijke thema’s als oorlog, machts- en hebzucht, onvrijheid en ongelijkheid.

Hoe doet de mens dat: samenleven, of hoe faalt hij daarin juist? Op autonome wijze, zonder politieke uitspraken te doen, zonder betoog, onderzoek ik hoe kunst zich daartoe verhoudt.

Een gebouw als sculptuur. In mijn werk staan grootschalige architectonische installaties in gebouwen, die daarna worden gesloopt, centraal. Op basis van de installaties ontstaan autonome fotowerken.

Tot nu toe realiseerde ik zes installaties: Verwoest Huis (2008), Verwoest Huis Krasnoyarsk (2009), Verwoest Huis Piet Mondriaanstraat (2010/2011), Verwoest Huis Bloemhof (2012), Verwoest Huis Op Noord (2014) en Verwoest Huis Leiden (2015).

In mijn werk gaat de constructieve kracht van bouwen hand in hand met de kracht van verwoesting en verval. De polariteit opbouwen - verwoesten, vallen – staan, orde – chaos is in mijn ogen een essentie in de menselijke conditie. Een duivels conflict. Dostojewski stelt dat het overwinnen van deze polariteit het menselijke te boven gaat.

In mijn installaties met als titel Verwoest Huis (een huis dat een baken van veiligheid zou moeten zijn) strijden deze krachten om voorrang en manifesteren zich in monumentale constructies. Vloeren zijn scheef gezet of verzakken; wanden zijn er deels of volledig uitgeslagen. Vloeren vallen loodrecht naar beneden (en worden zo weer wand) of vallen in een kruis. De aangebrachte verwoestingen zijn uitgangspunt voor het opbouwen van een nieuw artistiek beeld, met sloopmateriaal afkomstig uit de gebouwen. 

De architectonische ingrepen genereren een nieuw perspectief op zowel de architectonische als de sociale structuur van het gebouw. Een transformatie van veelal kleine woningen tot één monumentale ruimtelijke ervaring. Mijn werk heeft naast een rauwe beeldtaal van chaos, afbraak en verwoesting, ook een sterk abstract, minimalistisch karakter. 

Aan elk project gaat intensief overleg met de eigenaar (projectontwikkelaar, woningbouwvereniging of gemeente), ambtenaren van de desbetreffende gemeente (inzake een omgevings- en publieksvergunning), constructeur (constructierapport) en aannemer vooraf.

Kunst refereert in een artistieke taal aan essenties in het menselijk bestaan. Kunst onderzoekt, stelt vragen, brengt in verwarring en biedt de toeschouwer ook troost en schoonheid. Hoewel ik in mijn installaties het evenwicht tussen opbouw en verwoesting steeds anders leg, concluderen een aantal critici dat mijn werk uiteindelijk een ode aan het bouwen is, optimistisch van aard.

Lees meer


Over Marjan Teeuwen

Verwoest Huis Leiden 3

Marjan Teeuwen (Venlo, 1953) is beeldend kunstenaar en curator. Zij studeerde aan de Academie voor beeldende kunsten Tilburg en de Academie voor kunst en vormgeving St Joost in Breda.

marjanteeuwen.nl

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot