Van Lanschot Kunstprijs

Welk kunstwerk geeft de huidige tijdgeest het beste weer?

Selectiecommissie beslist: geen Van Lanschot Kunstprijs 2017

Maar liefst 514 kunstenaars hebben dit jaar werken ingestuurd voor de Van Lanschot Kunstprijs 2017, waarvan de winnaar een plek verdient in de prestigieuze kunstcollectie van Van Lanschot en een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Na het beoordelen van de inzendingen heeft de selectiecommissie echter een streng oordeel geveld: er worden dit jaar geen werken genomineerd voor deze prijs. Om tien genomineerden te bepalen voor de publieksstemming, is de jury van de Van Lanschot Kunstprijs de afgelopen weken bezig geweest met het beoordelen van de inzendingen aan de hand van drie criteria die op een evenwichtige manier met elkaar in verhouding moeten zijn: visuele kracht, aansluiting met de tijdgeest van nu en originaliteit.

Indrukwekkende werken

Na beoordeling van de werken moest de selectiecommissie voor het eerst sinds het oprichten van de Van Lanschot Kunstprijs mededelen dat geen van de werken in voldoende mate voldoet aan de vooraf gestelde criteria. De lat wordt hoog gelegd, ook omdat de winnaar wordt opgenomen in de collectie van Van Lanschot, tussen kunstenaars uit verleden en heden. Daarom worden de vooraf gestelde criteria streng toegepast. De selectiecommissie zag indrukwekkende werken, maar kwam tot de conclusie dat er geen kunstwerk bij was dat voldeed aan alle gestelde eisen van kwaliteit en toelichting waarom het werk binnen het thema past. In 2018 worden kunstenaars opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de Van Lanschot Kunstprijs. Er wordt in 2018 extra aandacht besteed aan het geven van toelichting op de gestelde criteria.  

Over de Van Lanschot Kunstprijs

Als wealth manager is Van Lanschot actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot heeft sinds haar oprichting kunst verzameld. Het fundament werd gelegd in de negentiende eeuw door Godfried van Lanschot en zijn vrouw; zij waren fervente kunstliefhebbers en hun aankopen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de kunstcollectie. Om die traditie voort te zetten heeft de bank een jaarlijkse prijs in het leven geroepen voor de kunstenaar die in zijn of haar werk het best de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. Eerdere winnaars van de Van Lanschot Kunstprijs waren Annemarie Busschers met het werk Ageing (2015) en Mirjam Offringa met het videokunstwerk Het Contact (2016).

Mirjam Offringa (winnaar kunstprijs 2016)

Bekijk profiel

Het Contact

Het 'contact' met elkaar is door de eeuwen heen enorm veranderd. Eerst zorgde de industrialisatie voor meer contact met dingen en minder contact met mensen. Nu is het de verstedelijking en digitalisering en met name de mobiele telefonie en het mobiele internet.


Annemarie Busschers (winnaar kunstprijs 2015)

Bekijk profiel
Ageing

Ageing

In mijn portretten staat de huid centraal. Tijd en gezondheid zijn van invloed op het uiterlijk van mensen. Dat uiterlijk, vorm en huid, bepaalt hoe men vaak in eerste instantie de ander beoordeelt.

Speel af: in deze film vertelt Annemarie Busschers over dit portret en ziet u meer details (1.44 min)


Waarom de Van Lanschot Kunstprijs?

In 2015 introduceerde Van Lanschot een nieuwe Nederlandse kunstprijs. We moeten zuinig zijn op onze kunst en onze culturele historie. Zeker in deze tijd, waarin informatie digitaal en dus ‘ontastbaar is’, is het van groot belang te herkennen wat bewaard moet blijven. Daarom wil Van Lanschot aandacht besteden aan de vraag welke hedendaagse kunst onze tijdgeest het beste weerspiegelt. 

Karl Guha, bestuursvoorzitter: “Het ondersteunen van kunst is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en de identiteit van Van Lanschot. Als wealth manager is het essentieel om de betekenis van welvaart en welzijn voor klanten te begrijpen. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen financiële waarde. Kunst is een belangrijke brandstof voor ons leven in emotionele en intellectuele zin. Het verrijkt ons leven, en maakt het mogelijk om ons emotioneel en intellectueel DNA over te dragen aan de volgende generatie.”

Kunst en Van Lanschot

Voor Van Lanschot is kunst een vanzelfsprekend onderdeel van onze positionering als bank en als merk. De bedrijfscollectie siert vanaf de oprichting onze kantoren. De schilderijen, tekeningen, beelden en andere kunstuitingen maken de vertrekken waarin wij onze klanten ontvangen en waarin wij werken aantrekkelijk en bijzonder.

Daarnaast is de ondersteuning van kunst, kunstenaars en musea voor ons als bank een manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van ons culturele erfgoed. Daarmee zit kunst in het DNA van de bank. Een rijke traditie sinds 1737.

Lees meer over kunst en Van Lanschot

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot