Kosten bij beleggen transparanter 

Kosten beïnvloeden het netto rendement van uw beleggingen. Daarom is het belangrijk een goed inzicht in die kosten te hebben. Belegt u bij Van Lanschot, dan ontvangt u vanaf het eerste kwartaal 2016 per kwartaal een overzicht met zowel de directe kosten voor de beleggingsdienstverlening als een inschatting van de indirecte kosten van de producten in uw beleggingsportefeuille.

Met het overzicht van directe en indirecte kosten zetten we een grote stap op weg naar volledige transparantie bij beleggingskosten. Het beleggingsresultaat dat wij u tonen verandert er overigens niet door. Van oudsher tonen wij u het rendement op uw beleggingen netto, dus na directe en indirecte kosten.

Uw directe kosten

Voor Vermogensbeheer

Voor Vermogensbeheer A la Carte betaalt u ons een beheervergoeding. Daarvoor nemen wij het volledige beheer van uw portefeuille op ons. De beheervergoeding valt onder de directe kosten van de beleggingsdienstverlening. In uw kwartaalrapportage ziet u een overzicht van alle directe kosten van de laatste twaalf maanden. We tonen de directe kosten ook als een percentage van de gemiddelde portefeuillewaarde over de laatste twaalf maanden.

Voor Beleggingsadvies

Voor Beleggingsadvies betaalt u zowel vaste kosten als variabele kosten (onder andere voor transacties). De som van de vaste en variabele kosten noemen we de directe kosten van de beleggingsdienstverlening. In uw kwartaalrapportage ziet u een overzicht van alle directe kosten van de laatste twaalf maanden. We tonen de directe kosten ook als een percentage van de gemiddelde portefeuillewaarde over de laatste twaalf maanden. 

Voor Zelf Beleggen

Voor de dienst Zelf Beleggen betaalt u ons vaste en variabele kosten. De vaste kosten voor Zelf Beleggen en de variabele kosten voor transacties zijn de belangrijkste kosten. In uw kwartaalrapportage ziet u een overzicht van alle directe kosten van de laatste twaalf maanden. We tonen de directe kosten ook als een percentage van de gemiddelde portefeuillewaarde over de laatste twaalf maanden. 

Uw indirecte kosten

In het overzicht staan ook de kosten van de beleggingsproducten waarin u belegt. Deze kosten worden niet rechtstreeks bij u in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement of de koers van het beleggingsproduct. Deze indirecte kosten bij beleggingsfondsen bestaan onder meer uit de management fee, administratiekosten, accountantskosten, vergunningen, belastingen, en de bewaarvergoeding. Niet inbegrepen zijn de toe- en uittredingskosten van participanten, transactiekosten van beleggingen, eventuele prestatievergoeding en interestkosten op de bankrekening.

De kosten op jaarbasis van ieder beleggingsproduct vindt u in het portefeuilleoverzicht. Met behulp van die kosten per beleggingsproduct berekenen we ook de indirecte kosten over de gehele portefeuille op jaarbasis. Voor die berekening hanteren we de aanname dat de samenstelling van de portefeuille vanaf rapportagedatum het hele jaar ongewijzigd blijft. Daarom blijft de opgave van de indirecte kosten altijd een schatting. We tonen de indirecte kosten ook als een percentage van de portefeuillewaarde op rapportagedatum.

Afspraak maken?

Hebt u een vraag over beleggen bij Van Lanschot of onze tarieven? Lees meer op de pagina's Beleggen bij Van LanschotTarieven beleggen of neem contact met ons op.

Maak een afspraak

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot