ZorgWijzer

Van Lanschot voor medici

ZorgWijzer

Wijzer
01 juli 2021
In deze ZorgWijzer vindt u de wettelijke regelingen over zorg(voorzieningen) , de financiële consequenties en praktische aandachtspunten.

De regelgeving voor zorg verandert voortdurend en wordt steeds complexer. Alles is erop gericht om ons zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te laten functioneren, met hulp vanuit onze sociale omgeving.

Voor individuele zorg moeten we vaker zelf bijdragen of de kosten dragen. Daarvoor spreken we steeds meer ons inkomen en vermogen aan, bijvoorbeeld in de vorm van eigen bijdragen. Door het reserveren van vermogen kunnen we langer zelfstandig blijven wonen en zelf zorg inkopen. Op die manier houden we de regie over onze zorg.

Download

Login page tracking pixel