Schenken: wat is de invloed op uw financiële situatie?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Schenken
  4. Schenken: wat is de invloed op uw financiële situatie?
blog
11 januari 2022

Schenken: wat is de invloed op uw financiële situatie?

Voordat u daadwerkelijk gaat schenken, moet u zich eerst een belangrijke vraag stellen: is het - gezien mijn financiële situatie - wel verstandig om te schenken?
Familiemoment

In mijn blog ‘Waarom al geven tijdens leven? 4 redenen’ heb ik een aantal redenen genoemd om te schenken. Maar voordat u daadwerkelijk gaat schenken, moet u zich eerst een belangrijke vraag stellen: is het - gezien mijn financiële situatie - wel verstandig om te schenken?

Het is belangrijk dat u onderzoekt of u zelf voldoende vermogen overhoudt voor de door u gewenste levensstijl, nu én in de toekomst. Dit geldt zeker als u met een schenkingsplan gaat werken. U krijgt daarbij te maken met lastige vraagstukken: Ik heb op dit moment voldoende inkomsten, maar hoe ziet mijn inkomen er bij pensionering uit? Wat is de invloed van inflatie op mijn vermogen? Wat als het rendement op mijn vermogen tegenvalt? Met welke kosten moet ik rekening houden als ik later zorg nodig heb? Wat gebeurt er als ik of mijn partner overlijdt?

Onderzoek of u zelf voldoende vermogen overhoudt voor uw levensstijl, nu én in de toekomst

Ruimte om te schenken?

Wij brengen dat met Vermogensregie helder voor u in beeld. We analyseren uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie en vervolgens bekijken we samen met u in hoeverre u uw doelstellingen kunt realiseren. Daarmee wordt ook inzichtelijk welke financiële ruimte u hebt om vermogen over te dragen.

Vaak zit vermogen ‘vast’ in het woonhuis, een tweede woning of verhuurd onroerend goed. Dan zijn er niet voldoende liquide middelen, maar is het vanwege de fiscale besparing wel verstandig om te gaan schenken. Ook in die situatie zijn er mogelijkheden voor een schenkingsplan, bijvoorbeeld door een notariële schuldigerkenning. Daar moet u wel 6% rente over betalen. Als u ieder jaar een bedrag schuldig erkent, kan de te betalen rente behoorlijk oplopen en een (te) groot beslag op uw inkomen leggen.

Langstlevende ouder

Bij families waarvan één van de ouders al is overleden, speelt nog een andere vraag. Hoe is de nalatenschap van de overleden ouder afgewikkeld? Vaak heeft de langstlevende ouder een schuld aan de kinderen. Deze schuld wordt bij overlijden van de langstlevende ouder afgelost. Over dat bedrag hoeven de kinderen geen erfbelasting meer te betalen. Die schuld kan door bijschrijving van rente of door intering op spaargeld of beleggingen al groter zijn dan de bezittingen van de langstlevende ouder. Dan is er bij het overlijden van de langstlevende ouder helemaal geen erfbelasting meer verschuldigd.

Vaak is men zich niet bewust van deze situatie. De schuld aan de kinderen is namelijk in de aangifte inkomstenbelasting van de langstlevende ouder niet zichtbaar. Die lijkt op papier dan een positief vermogen te hebben, terwijl dat feitelijk niet zo is. Dan bent u in de veronderstelling dat schenken fiscaal aantrekkelijk is, maar als u meer schenkt dan het vrijgestelde schenkingsbedrag gaat u juist meer belasting betalen.

U ziet dat bij het opstellen van een schenkingsplan inzicht in uw financiële situatie essentieel is. Wilt  u meer weten? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Wilt u meer weten over schenken en de mogelijkheden? Bezoek onze themapagina schenken.

Geschreven naar de stand van zaken op 11 januari 2022.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel