Waarom al schenken tijdens leven? 4 redenen

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Schenken
  4. Waarom al schenken tijdens leven? 4 redenen
blog
25 augustus 2021

Waarom al schenken tijdens leven? 4 redenen

In deze blog de eerste van de zeven stappen van een goed schenkingsplan: de vraag naar het waarom. Wat zijn mogelijke redenen om vermogen te schenken?
Gezin zwemmen met een boot

In deze blog de eerste van de zeven stappen van een goed schenkingsplan: de vraag naar het waarom. Wat zijn mogelijke redenen om vermogen te schenken? De meeste schenkingen vinden plaats in het najaar. Reden genoeg voor Van Lanschot om hier tijdig aandacht aan te besteden. Dit jaar zetten we de schenking van (groot)ouders aan (klein)kinderen centraal.

In deze blog de eerste van de zeven stappen van een goed schenkingsplan: de vraag naar het waarom. Wat zijn mogelijke redenen om vermogen te schenken?

Ik zet vier redenen voor u op een rij:

1. Warme hand

Uw vermogen gaat uiteindelijk bij uw overlijden naar uw erfgenamen over. Maar daar merkt u zelf niets meer van. Het geeft vaak meer voldoening om zelf mee te maken hoe blij en dankbaar uw (klein)kind met de schenking is.

2. Financiële start

Een schenking is een mooie manier om uw kind of kleinkind op weg te helpen, bijvoorbeeld voor een studie, aankoop van een woning of start van een onderneming. Ook als uw kind het minder breed heeft kan een al dan niet periodieke schenking een welkome aanvulling op zijn of haar budget zijn.

3. Fiscale besparing

Als uw vermogen bij uw overlijden vererft, wordt op dat moment bij de erfgenamen in één keer erfbelasting geheven over ieders deel. Kinderen en kleinkinderen hebben ieder een vrijstelling van € 21.282. Over het meerdere is erfbelasting verschuldigd volgens de onderstaande tabel.

Schenk- en erfbelasting (2021)

  Partner/kind
(Achter)kleinkind
Overig 
 € 0 tot € 123.248  10%  18%  30%
 > € 123.248  20%  36%  40%

Wanneer alles in één keer vererft, kunnen de erfgenamen al snel in de hoogste schijf vallen. Als u tijdens uw leven al schenkt, kunnen (klein)kinderen jaarlijks gebruikmaken van een schenkingsvrijstelling. Voor kinderen is dat in 2021 € 6.604, voor kleinkinderen (en anderen) € 3.244. Deze bedragen zijn inclusief een eenmalige verhoging van € 1.000 in verband met het Corona-virus, in 2022 vervalt deze verhoging. Daarboven is in de 1e schijf 10% respectievelijk 18% schenkbelasting verschuldigd. Door tijdens uw leven (al dan niet regelmatig) onbelast of tegen het lage tarief te schenken verlaagt u het toekomstig te vererven vermogen, en daarmee realiseert u een besparing van erfbelasting. Daarnaast groeit het geschonken vermogen vrij van schenk- en erfbelasting bij de (klein)kinderen aan.

4. Financiële opvoeding

Verantwoord omgaan met vermogen vergt bepaalde kennis en vaardigheden. U kunt uw (klein)kinderen al op relatief jonge leeftijd hierop voorbereiden door schenkingen te doen en hen te begeleiden bij het beheer ervan.

Meer weten

Overweegt u om te schenken aan uw (klein)kinderen? Uw private banker fungeert graag als uw sparringpartner.

Wilt u eerst zelf meer weten over schenken en de mogelijkheden? Bezoek onze themapagina schenken.

Geschreven naar de stand van zaken op 12 augustus 2021.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Login page tracking pixel