Schenking aan kind boven de veertig jaar?

Bart Frohn
Bart Frohn
Vermogensstructureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Schenken
  4. Schenking aan kind boven de veertig jaar?
blog
06 oktober 2021

Schenking aan kind boven de veertig jaar?

Dankzij de schenkingsvrijstelling kunt u jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken. Maar wat kunt u doen als uw kinderen al ouder dan 40 jaar zijn? Wat zijn dan fiscaal interessante opties? We bespreken er vier.
Twee generaties op een trap

Vier fiscaal aantrekkelijke opties:

1. Leeftijd partner kind

Allereerst kunt u kijken of de (fiscale) partner van uw kind jonger dan 40 jaar is. U schenkt dan aan uw eigen kind onder de hoge vrijstelling, maar maakt gebruik van de leeftijd van de partner. Let op: dit kan alleen als u niet eerder onder de hoge vrijstelling aan uw kind geschonken hebt.

2. Jaarlijkse vrijstelling

U kunt, ongeacht de leeftijd, jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan uw kind. Over dat bedrag hoeft uw kind geen schenkbelasting te betalen. Voor 2023 is dit bedrag € 6.035. Door de coronacrisis was het bedrag in 2021 (€ 6.604) hoger dan gebruikelijk. 

Schenkt u meer? Dan betaalt uw kind over dat extra deel schenkbelasting en moet er ook aangifte schenkbelasting worden gedaan. Over de eerste € 138.642 is dat 10%. Daarboven is dat 20%.

3. Schenken door schuldigerkenning

Als u wilt schenken, maar zelf nog over het vermogen wilt blijven beschikken dan kan schenken door schuldigerkenning, ofwel schenken op papier, een oplossing zijn. In plaats van geld of effecten over te boeken, legt u in een notariële akte vast dat uw kind een vordering op u krijgt die u pas bij uw overlijden hoeft af te lossen. Over deze “schuld” aan uw kind moet u wel jaarlijks 6% rente betalen. Dit bedrag moet ook echt worden overgemaakt aan uw kind. Doet u dit niet, dan moet uw kind bij uw overlijden alsnog erfbelasting betalen over de vordering.

Voorbeeld:

Door via de notaris een schenking onder schuldigerkenning te doen van bijvoorbeeld € 100.000 moet u elk jaar 6% rente betalen. Uw kind ontvangt dan jaarlijks € 6.000 onbelast, omdat het een rentebetaling op een box 3-bezitting is. Uw kind is dan mogelijk wel box 3-belasting over de vordering verschuldigd, maar kan dit uit de ontvangen rente van € 6.000 betalen. Voor de ouder is de € 100.000 een schuld in box 3. Als de ouder daar box 3-vermogen tegenover heeft staan, bijvoorbeeld een tweede woning of banktegoeden, dan verlaagt de schuld het te belasten box 3-vermogen. Over de schenking moet wel schenkbelasting worden betaald als er meer geschonken wordt dan de vrijstelling van € 6.035. Over de jaarlijks te betalen rente is geen schenkbelasting verschuldigd. Als u komt te overlijden, wordt de schuldigerkenning afgelost en krijgt uw kind dus € 100.000 zonder dat hier nog erfbelasting over hoeft te worden betaald. 

4. Schenken van onroerend goed

Als u bijvoorbeeld verhuurd onroerend goed bezit, dan kunt u eens kijken of het interessant is om dit te schenken. Bij verhuurde woningen wordt voor de schenkbelasting niet de werkelijke waarde, maar de WOZ-waarde gehanteerd. En voor verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, wordt die WOZ-waarde ook nog eens verlaagd met de leegwaarde-ratio. Die korting bedraagt minimaal 15% en kan oplopen tot 55%, afhankelijk van de hoogte van de huur. Waarschijnlijk wordt deze korting per 1 januari 2023 afgeschaft. 

Naast schenkbelasting is er ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt sinds 2021 8%, maar wordt per 1 januari 2023 mogelijk verhoogd tot 9%. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde van de woning. Er zijn regels die voorkomen dat u over hetzelfde bedrag zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting moet betalen. Dit kan ertoe leiden dat u een korting op de schenkbelasting krijgt.

Meer weten over schenken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw vermogen over te dragen aan uw kinderen? Bezoek onze themapagina schenken of vraag de Schenkingswijzer van Van Lanschot aan. Of ga samen met uw kinderen in gesprek met uw banker. En als u overweegt om onroerend goed te schenken, raadpleeg dan altijd uw fiscalist of notaris.

Geschreven naar de stand van zaken op 4 januari 2022.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel