Schenken via een ‘eigen’ stichting? Dit moet u weten

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. Schenken
 4. Schenken via een ‘eigen’ stichting? Dit moet u weten
blog
22 september 2021

Schenken via een ‘eigen’ stichting? Dit moet u weten

Voor vermogende particulieren biedt een eigen ANBI-stichting in de vorm van een vermogensfonds veel ruimte om persoonlijke maatschappelijke ambities in de praktijk te brengen. Waar moet u rekening mee houden?
Landschap met beekje

In een serie van vier blogs besteedt Van Lanschot aandacht aan het schenken aan goede doelen. U kunt op verschillende manieren schenken. Deze blog gaat over de periodieke gift.

Goede doelen worden vaker opgericht dan u wellicht denkt. In de afgelopen tien jaar is het aantal door de Belastingdienst aangewezen ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) met ruim 30% toegenomen tot meer dan 43.000 (bron: ‘Bijlage Evaluatie van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s’, ministerie van Financiën, januari 2017). Voor vermogende particulieren biedt een eigen ANBI-stichting in de vorm van een vermogensfonds veel ruimte om persoonlijke maatschappelijke ambities in de praktijk te brengen. Maar daar staan ook verplichtingen tegenover. 

Goede doelen worden vaker opgericht dan u misschien denkt

Waar moet u rekening mee houden als u van plan bent om een goededoelenstichting op te richten? Een stichting kan tijdens leven, maar ook via een testament worden opgericht. De oprichter bepaalt de doelstelling en kan ook zelf het (eerste) bestuur samenstellen. Wanneer daarnaast de ANBI-status wordt verkregen kunnen de stichting en haar donateurs profiteren van enkele fiscale voordelen.

Voordelen ANBI-status

Belangrijke voordelen van de ANBI-status zijn bijvoorbeeld:

 • Een ANBI is geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd over verkregen erfenissen en schenkingen die ze gebruikt voor het algemeen belang.
 • Wanneer de ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting of, als de schenker een BV is, van de vennootschapsbelasting. Om als particulier in aanmerking te komen voor volledige aftrek van de  giften, moeten de donateur en de ANBI gebruikmaken van een periodieke gift en deze vastleggen in een overeenkomst. 

Voorwaarden 

Voor het krijgen en houden van de ANBI-status gelden verschillende voorwaarden. Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld:

 • De stichting mag geen winstoogmerk hebben en moet minstens 90% van haar inkomsten besteden aan de maatschappelijke doelstelling.
 • Geen van de bestuursleden van de stichting mag een meerderheid van de zeggenschap hebben. Als oprichter/bestuurder kun je daarom niet echt spreken van een ‘eigen’ stichting. 

Naast deze en andere statutaire vereisten moet een ANBI:

 • een actueel beleidsplan hebben dat inzicht geeft in de manier waarop de ANBI haar doelstelling bereikt; 
 • een website hebben waarop onder andere contactgegevens, de namen van de bestuursleden, de hoofdlijnen uit het beleidsplan, een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording worden vermeld.

Tot slot noemen we nog enkele aandachtspunten bij het oprichten van een eigen stichting. 

3 aandachtspunten

Aandachtspunt 1

Stel een divers bestuur samen

Een goed en effectief bestuur zorgt voor een duidelijke rolverdeling, bestaat uit mensen met verschillende expertises en vaardigheden en fungeert als een team. Het samenstellen van een bestuur verdient daarom aandacht. Ook de governance – onder andere het inrichten van het  besluitvormingsproces en het aanbrengen van een scheiding tussen uitvoering en toezicht op de activiteiten – is van belang. In de statuten kunnen hierover regels worden opgenomen en aanvullend kunt u een bestuursreglement opstellen. Wanneer u al  bestuurder bent van een goededoelenstichting kan de Van Lanschot GovernanceScan u en uw medebestuurders helpen om mogelijke verbeteringen inzichtelijk te maken.
Aandachtspunt 2

Kies een duidelijke focus

Vermogensfondsen met een ruime doelstelling kunnen overspoeld raken met aanvragen. Om dit in goede banen te leiden is het verstandig om binnen de doelstelling een focusgebied (thema, doelgroep, regio, et cetera) te kiezen en dit op te nemen in het beleidsplan. Het is hierbij waardevol om een goed beeld te krijgen van de problematiek en mogelijke oplossingen waaraan kan worden bijgedragen. Om richting en duidelijkheid te geven kan ook het opstellen van een missie zinvol zijn. 
Aandachtspunt 3

Voorkom doublures

Zoals vermeld, zijn er in Nederland ruim 43.000 instellingen die zich op allerlei manieren inzetten voor het algemeen nut. Om geld en tijd te besparen, is het daarom de moeite waard om eerst te onderzoeken of er al fondsen of instellingen bestaan die uw ambities delen en waarmee u mogelijk kunt samenwerken. In sommige gevallen kan een fonds op naam bij een bestaande instelling een interessant alternatief voor een stichting zijn

Meer weten

Lees dan onze CharityWijzer of neem contact met mij op voor een persoonlijk en op maat gesneden advies op het gebied van geven of nalaten aan goede doelen (a.r.mackay@vanlanschot.com, 06 12 59 47 75, Charity & Impact Investing Service).

 

Download

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel