Samen met kleinkinderen schenken aan goede doelen? Twee mogelijkheden

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Schenken
  4. Samen met kleinkinderen schenken aan goede doelen? Twee mogelijkheden
blog
20 januari 2022

Samen met kleinkinderen schenken aan goede doelen? Twee mogelijkheden

Veel grootouders willen graag een deel van hun vermogen aan goede doelen schenken. Het geeft een extra dimensie om kleinkinderen hierbij te betrekken.
grootmoeder kind museum schilderij kunst

Samen met uw kleinkinderen kunt u bepalen welke goede doelen in aanmerking komen voor uw financiële bijdrage. In de praktijk blijkt dat dit leuke en interessante gesprekken met uw kleinkinderen kan opleveren.

Wat zijn de mogelijkheden als u uw kleinkinderen wilt betrekken bij het schenken aan goede doelen? We bespreken er twee:

Schenken aan goede doelen uit uw privévermogen

Schenkingen aan goede doelen zijn voor de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting, en voor uzelf fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De jaarlijkse schenking kent wel een drempel voordat er sprake is van fiscale aftrek. Is er sprake van een periodieke schenking (minimaal vijf jaar achter elkaar)? Dan heeft u niet te maken met deze drempel.

Leuke en interessante gesprekken met uw kleinkinderen

U kunt overwegen om een deel van uw vermogen op een aparte rekening te storten en dit te bestemmen als vermogen dat geschonken gaat worden aan goede doelen. U kunt samen met uw kleinkinderen jaarlijks besluiten of u alleen het behaalde rendement of ook een deel van de hoofdsom aan een of meerdere goede doelen schenkt. Dit bedrag kunt u bij uw overlijden in een legaat nalaten aan de kleinkinderen met de wens dat zij ook na uw overlijden doorgaan met de schenkingen. 

Uw eigen goede-doelen-stichting   

Als u een groot bedrag aan goede doelen wilt gaan overdragen, kunt u overwegen een eigen goede-doelen-stichting op te richten en daar de zogenoemde ANBI-status voor aan te vragen. Als uw stichting een ANBI-status heeft gekregen van de Belastingdienst dan zijn uw schenkingen aan deze stichting niet belast met schenkbelasting. Voor uzelf zijn de schenkingen dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

U kunt samen met uw kleinkinderen bestuurder van de stichting worden. Het bestuur moet onafhankelijk zijn, dus het kan zijn dat de Belastingdienst wil dat er ook een niet-familielid toetreedt tot het bestuur. Er moet een beleidsplan worden opgesteld waarin wordt bepaald hoe het geefbeleid verloopt. Ook moet er een website komen voor de stichting. In de praktijk zien wij dat sommige kleinkinderen het leuk vinden om zelf een website te maken en bij te houden.

In overleg met het bestuur, uw kleinkinderen, bepaalt u niet alleen aan welke goede doelen er gegeven wordt, maar ook hoe het vermogen van de stichting belegd gaat worden. Ook dat laatste geeft interessante en leerzame gesprekken met uw kleinkinderen. Als u komt te overlijden kan de stichting met de beschikbare middelen doorgaan. Uw bestuursfunctie wordt dan door iemand anders ingevuld of komt te vervallen.

Familie-workshop 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij voor u en uw kleinkinderen een familie-workshop Charity en Impact Investing organiseren. Tijdens die workshop denkt u gezamenlijk na over de vormgeving van de schenkingen aan goede doelen, ontdekt u welke goede doelen er zijn en hoe een selectie van de goede doelen van uw voorkeur tot stand kan komen.

Wat kan Van Lanschot voor u doen?

Wilt u meer weten over effectief en betekenisvol schenken aan goede doelen? Neemt u dan contact op met Andrew Mackay, manager Charity & Impact Advisory Service bij Van Lanschot via 06 12594775 of a.r.mackay@vanlanschot.com.

Dit was het laatste blog uit de serie 'Schenken aan kleinkinderen'. Dit zijn de andere drie blogs:
Geschreven naar de stand van zaken op 20 januari 2022.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel