Prinsjesdag 2022: 7 belangrijke aandachtspunten voor de DGA

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag
  4. Prinsjesdag 2022: 7 belangrijke aandachtspunten voor de DGA
blog
21 september 2022

Prinsjesdag 2022: 7 belangrijke aandachtspunten voor de DGA

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde minister Kaag van Financiën het Belastingplan 2023. De veranderingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) waren al deels uitgelekt, maar het belastingplan bevatte ook nog enkele niet-uitgelekte voorstellen. In deze blog zetten wij zeven belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.
Koffertje op het binnenhof

1. Verandering Vpb

De laagste schijf in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt in 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de laagste Vpb-schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%. 

Schijven Tarieven Vpb 
 Winst van € 0 - € 200.000  19%
 Winst boven € 200.000  25,8%

2. Aanmerkelijkbelangheffing (box 2)

Het AB-tarief in box 2 blijft volgend jaar ongewijzigd (26,9%). Maar er is al bekend gemaakt dat in 2024 het tarief over de eerste € 67.000 gaat dalen naar 24,5%. Voor het meerdere boven de € 67.000 gaat het tarief dan stijgen naar 31%. De grens van € 67.000 is per belastingplichtige. Fiscale partners kunnen dus allebei de drempel van € 67.000 benutten.

3. Box 3-vermogen overbrengen naar uw BV?

Heeft u vermogen in box 3 in de categorie ‘overige bezittingen’ met een relatief lage rendementsverwachting? Dan kan het interessant zijn om dat vermogen onder te brengen in een BV. In onderstaande tabel ziet u de omslagrendementen voor 2023. Voor dit voorbeeld zijn we uitgegaan van een verwacht fictief rendement op overige bezittingen van 6% voor 2023 en een box 3-tarief van 32%. Is het rendement hoger dan in de tabel, dan is box 3 aantrekkelijker.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB 2023 Omslagrendement 
 Winst tot € 200.000: 40,79%  4,71%
 Winst boven € 200.000: 45,76%  4,20%

Overweegt u vermogen van box 3 over te brengen naar een BV? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist. Houdt u er ook rekening mee dat de tarieven van de AB-heffing, en mogelijk ook de Vpb, in 2024 weer gaan veranderen en dat hierdoor ook de omslagpunten veranderen. Daarnaast is het de bedoeling dat vanaf 2026 in box 3 belasting wordt geheven over het werkelijk gerealiseerd rendement in plaats van een fictief rendement.

4. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

In 2024 gaat de AB-heffing boven € 67.000 (fiscale partners € 134.000) aanzienlijk stijgen. Het kan dan een overweging zijn om in 2023 een grote dividenduitkering te doen. Hiermee voorkomt u dat uw AB-claim van 26,9% naar 31% stijgt. Overweegt u winstreserves uit de BV uit te keren naar privé? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist.

Als u in 2023 een grote dividenduitkering doet en dat uitkeert naar privé, dan komt dit vermogen in box 3. Op de peildatum van 1 januari 2024 heeft u dan wel te maken met de box 3-heffing. In 2024 en 2025 is hier nog sprake van een forfaitaire heffing op basis van drie categorieën en vanaf 2026 zal er sprake zijn van een heffing op basis van werkelijk rendement.

5. Gebruikelijk loon 

Tot nu toe werd bij het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de DGA gebruikgemaakt van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minus 25%. Deze 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. In het belastingplan wordt voorgesteld om per 2023 de doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het gebruikelijk loon af te schaffen.

6. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

In het Belastingplan 2023 is (vooralsnog) niets opgenomen over de Bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en AB-doorschuifregeling). Toch is de verwachting dat op termijn de BOR wordt versoberd of zelfs afgeschaft. Bent u van plan (een deel van) uw actieve onderneming over te dragen aan uw (klein)kinderen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw fiscalist om te bepalen of de BOR in uw situatie interessant is. Met behulp van Vermogenshorizon geeft uw private banker u inzicht in de gevolgen van een eventuele bedrijfsoverdracht op uw inkomens- en vermogensdoelstellingen.

7. Excessief lenen

In het Belastingplan 2023 is niets opgenomen over excessief lenen, maar op 13 september 2022 is de Tweede Kamer al akkoord gegaan met het wetsvoorstel Excessief lenen. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt op 1 januari 2023 de wet Excessief lenen in werking. Heeft u op 31 december 2023 schulden aan uw eigen BV van meer dan € 700.000? Dan wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (AB-heffing) in box 2 belast. Eigenwoningschulden bij uw eigen BV blijven buiten beschouwing.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen in het belastingplan voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan u contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 21 september 2022.

Bent u een vermogende particulier? Lees dan onze blog ‘Prinsjesdag 2022: 9 belangrijke aandachtspunten voor vermogende particulieren’.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel