Prinsjesdag 2021: vijf belangrijke aandachtspunten voor de DGA

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag
  4. Prinsjesdag 2021: vijf belangrijke aandachtspunten voor de DGA
blog
22 september 2021

Prinsjesdag 2021: vijf belangrijke aandachtspunten voor de DGA

De veranderingen in het Belastingplan 2022 voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn beperkt, dat komt door de demissionaire status van het kabinet. In deze blog zetten wij een aantal fiscale cijfers voor 2022 op een rij voor een DGA met een kasgeld-BV. Hiermee bedoelen we een DGA die zijn Werk-BV heeft verkocht en gelden in de Holding-BV heeft. Ook als er box 3-vermogen is ondergebracht in een BV is dat een kasgeld-BV.

Dit zijn de vijf belangrijkste aandachtspunten voor u:

1. Verandering schijf Vpb-tarief

De laagste schijf in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt in 2022 verruimd van € 245.000 naar € 395.000. De Vpb-tarieven wijzigen niet: 15% in de laagste schijf en 25% in de tweede schijf. 

Schijven Tarieven Vpb 
 Winst van € 0 - € 395.000   15%
 Winst boven € 395.000  25%

Het box 2-tarief blijft volgend jaar ongewijzigd 26,9%. 

2. Box 3-vermogen overbrengen naar een BV?

De box 3-heffing daalt in 2022 heel licht (lees ook onze blog ‘Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor vermogende particulieren’). Als u vermogen in box 3 heeft met een relatief lage rendementsverwachting, kan het interessant zijn om dat vermogen onder te brengen in een BV. Door de wijzigingen in box 3 gaan de omslagrendementen omlaag (zie schema). Is het rendement hoger dan in het schema? Dan is box 3 interessanter dan box 2.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB 1e schijf box 3 2022 2e schijf box 3 2022  3e schijf box 3 2022 
 Winst tot € 395.000: 37,87%  1,49%  3,57%  4,53%
 Winst boven € 395.000: 45,18%  1,25%  3,00%  3,79%

Overweegt u vermogen van box 3 over te brengen naar een BV? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist.

3. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

Heeft u vermogen in uw BV waar u nog box 2-heffing over moet betalen? Dan is de vraag wanneer het aantrekkelijk is dit vermogen als dividend naar privé uit te keren en te beleggen in box 3. Ook hiervoor is het omslagrendement door de wijzigingen in box 3 licht gedaald. Box 3 is interessanter wanneer het rendement hoger ligt dan de percentages in het onderstaande schema. Over het algemeen is beleggen in de BV dus aantrekkelijker dan beleggen in box 3, zeker als u de voorkeur heeft voor het uitstellen van uw box 2-heffing.

Vpb-tarief 1e schijf box 3 2022 2e schijf box 3 2022 3e schijf box 3 2022
Winst tot € 395.000: 15% 3,76%  9,02% 11,43%
Winst boven € 395.000: 25% 2,25%  5,41%  6,86%

Overweegt u winstreserves uit de BV uit te keren naar privé? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist.

4. Excessief lenen

Op 17 juni 2020 werd het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ bij de Tweede Kamer ingediend. Invoering hiervan is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit voorstel ligt nog steeds ter behandeling bij de Tweede Kamer. In het Belastingplan 2022 is niets vermeld over dit wetsvoorstel.

5. Bedrijfsopvolgingsregeling 

In het Belastingplan is niets opgenomen over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Er zijn politieke partijen die in hun verkiezingsprogramma hebben aangegeven de BOR te willen versoberen. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat een nieuwe kabinet de aanpassing van de BOR moet regelen. Eind 2021 worden de uitkomsten verwacht van een evaluatie van de BOR. De verwachting is dat een nieuw kabinet naar aanleiding van deze evaluatie wijzigingen gaat voorstellen. Bent u van plan (een deel van) uw actieve onderneming over te dragen aan uw kinderen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw fiscalist om te bepalen of de BOR in uw situatie interessant is. Met behulp van ‘Vermogenshorizon’ geeft uw private banker u inzicht in de gevolgen van een eventuele bedrijfsoverdracht op uw inkomens- en vermogensdoelstellingen.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2022 per 1 januari 2022 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen in het Belastingplan voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan u contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 22 september 2021.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel