Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor vermogende particulieren

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag
  4. Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor vermogende particulieren
Blog
22 september 2021

Prinsjesdag 2021: vijf aandachtspunten voor vermogende particulieren

Voor de presentatie op Prinsjesdag was al duidelijk dat het Belastingplan 2022 geen grote veranderingen zou bevatten, omdat wij een demissionair kabinet hebben. Maar ondanks dat er geen grote wijzigingen bekend zijn gemaakt, gaat er volgend jaar toch wel het een en ander veranderen. In deze blog zetten wij vijf belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.
Huis met zonnepanelen

1. Box 3-heffing daalt licht

Zoals verwacht heeft het demissionaire kabinet het systeem van de box 3-heffing niet veranderd. Er blijft in 2022 sprake van een heffing over een forfaitair rendement en niet van een heffing over het werkelijke rendement. Wel daalt in 2022 de heffing in box 3 licht. Elk jaar wordt het percentage van de forfaitaire heffing aangepast aan de hand van de rendementen van de afgelopen periode. Het forfaitaire rendement voor sparen daalt van 0,03% naar -0,01% en het rendement voor beleggingen daalt van 5,69% naar 5,53%. De vrijstelling en de schijven worden iets verhoogd, maar het tarief (31%) in box 3 blijft ongewijzigd.

Schijven Forfaitair rendement  Tarief  Box 3-heffing 2022 
 € 0 - € 50.650  Vrijgesteld Vrijgesteld  Vrijgesteld 
 € 50.650 - € 101.300  1,82%  31%  0,56% (was 0,59%)
 € 101.300 - € 1.013.000  4,37%  31%  1,35% (was 1,40%)
 Meer dan € 1.013.000  5,53%  31%  1,71% (was 1,76%)

Nog dit jaar zal het kabinet een contourennota opstellen, waarin de hoofdlijnen van een nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk gerealiseerd rendement worden opgenomen. De Tweede Kamer heeft echter al voor de zomer een aantal moties aangenomen waarin de staatssecretaris wordt verzocht om op korte termijn met een oplossing te komen om de box 3-heffing voor spaarders te verlagen. De staatssecretaris geeft daar nu twee mogelijkheden voor: verhoging van de vrijstelling en/of verlaging van het tarief van 31%. Voor de aanpassing op korte termijn moet echter wel budgettaire dekking worden gevonden.

2. Eigen woning

Een aantal wijzingen voor de eigen woning is al in eerdere belastingplannen geregeld. Het was al bekend dat de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf van box 1 (boven € 69.398) van 43% naar 40% gaat. Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 0,5% naar 0,45%. De grens van de WOZ-waarde waarbij het eigenwoningforfait naar 2,35% gaat, blijft in 2022 gehandhaafd op € 1.110.000. Let op: als u in de hoogste schijf belasting betaalt, moet u het eigenwoningforfait bijtellen tegen 49,5% ondanks het feit dat de hypotheekrenteaftrek daalt naar 40%.

De vrijstelling van Wet Hillen wordt lager en zorgt voor een hogere bijtelling. Heeft u geen hypotheek en heeft uw woning bijvoorbeeld een WOZ-waarde van € 500.000? Dan moet u in 2022 toch € 300 eigenwoningforfait (4/30 x € 500.000 x 0,45%) bijtellen in box 1.

De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een eigen woning hadden. Of voor mensen die een eigen woning hebben met een partner die komt te overlijden. De achterblijvende partner kan er dan namelijk voor kiezen niet meer geconfronteerd te worden met het eigenwoningverleden van de overleden partner.

3. Tarief box 1

Ook voor de twee tarieven in box 1 zijn er in het Belastingplan 2022 geen wijzigingen aangekondigd. Toch daalt het tarief in de laagste schijf in 2022 van 37,1% naar 37,07%, omdat dit ook al in eerdere belastingplannen geregeld is. Het tarief in de laagste schijf daalt de komende jaren verder naar 37,03% in 2024. Boven een belastbaar inkomen van € 69.398 blijft het tarief 49,5%. 

4. Aftrekposten

Op grond van eerdere belastingplannen daalt in 2022 de aftrek van giften en partneralimentatie in de hoogste schijf van 43% naar 40%. De komende jaren zal het maximum voor de aftrek verder dalen naar circa 37% in 2023.

5. Schenking voor de eigen woning: de jubelton

Een aantal politieke partijen heeft in hun verkiezingsprogramma aangegeven af te willen van de jubelton. Het gerucht ging dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.672 (2022) wellicht al deze Prinsjesdag zou sneuvelen. Echter in het Belastingplan 2022 staat hier niets over. Is de optie van de afschaffing nu van tafel? Wij schatten in van niet. In de beslisnota’s bij het Belastingplan 2022 staat vermeld dat afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning op zijn vroegst mogelijk is per 1 januari 2023. Wij zullen de parlementaire behandeling op dit punt goed volgen. 

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2022 per 1 januari 2022 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 22 september 2021. 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel